แอพแรกที่คุณเลือก

พ่อแม่มือใหม่เฮ! เด็กแรกเกิดรักษาฟรี 5 ปี

            นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมาสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช.) โดยสำนักงานสาขาจังหวัด และหน่วยบริการได้ดำเนินการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแทนให้กับเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่ยังไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้ และยังไม่ได้รับการลงทะเบียน

            จะดำเนินการเลือกหน่วยบริการและออกบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ โดยที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนและหลักฐานแต่อย่างใด ซึ่งเด็กที่ลงทะเบียนแทนให้นั้นเป็นเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

            ทั้งนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนแทนจะมีการค้นคว้าข้อมูลเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ที่ยังไม่มีการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากนั้นลงทะเบียนแทนโดยเลือกหน่วยบริการประจำให้เด็กตามหน่วยบริการประจำของมารดา และออกบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าและนำส่งบัตรให้แก่ผู้ปกครอง

            แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการได้ที่หน่วยบริการประจำ โดยหน่วยบริการประจำจะยืนยันผลการลงทะเบียนแทนให้ สปสช.กลางทราบภายใน 60 วัน ซึ่งขั้นตอนรายละเอียดสามารถค้นหาข้อมูลและตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่http://www.nhso.go.th/


ข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต


ขอขอบคุณข่าวจาก สำนักข่าวเนชั่น

พ่อแม่มือใหม่เฮ! เด็กแรกเกิดรักษาฟรี 5 ปี โพสต์เมื่อ 20 มิถุนายน 2550 เวลา 00:00:00 4,418 อ่าน แสดงความคิดเห็น