แอพแรกที่คุณเลือก

ผู้ชายตายง่ายกว่าผู้หญิง?

          ปกติผู้ชายจะอายุสั้นกว่าผู้หญิง ดูได้จากสถิติประชากรทั่วโลก ผู้ชายจะน้อยกว่าผู้หญิง ทั้ง ๆ  ที่เกิดมากกว่า ซึ่งมีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้เป็นแบบนั้น

  วิธีการเลี้ยงดู

          ผู้หญิงกับผู้ชายต่างกัน ผู้ชายถูกเลี้ยงดูแบบต้องไม่พูดมาก เห็นได้ชัดแต่เด็ก หากเด็กผู้หญิง พูดมากปากมาก หรือพูดไม่หยุด ก็หาว่าน่ารัก ขณะที่เด็กผู้ชายพูดบ้าง ก็หาว่าไม่เป็นผู้ชายผู้หญิงเลยสนุก พูดกันใหญ่ ผลก็คือ ผู้ชายต้องเก็บกดจนต้องไปหาทางระบาย เช่น กิน (จนไขมันจุกอกตาย) จนความดันขึ้นหรือหัวใจวายตาย ดื่มเหล้าจนตับแข็ง มีเมียน้อย จนเมียหลวงฆ่าตาย เป็นต้น

          ส่วนผู้หญิงระบายด้วยการพูด ยิ่งแก่ก็ยิ่งชอบพูดหรือพูดมาก บางคนเลยกลายเป็นคนขี้บ่น เป็นที่รกหู หรือสามีอยากย้ายไปอยู่ที่อื่น (กับเมียน้อย) หรือบางคนพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ผู้หญิงน่าลด ๆ ลงบ้าง

 ผู้ชายติดโรคง่ายกว่าผู้หญิง

          ผู้ชาย ติดเชื้อง่ายตั้งแต่แรกเกิดมากกว่าผู้หญิง พูดง่ายๆ ผู้ชายเปราะง่าย ตายง่ายกว่าผู้หญิงที่ทนถาวรตายยาก จนผู้ชายระอา

 ผู้ชายทำงานหนักกว่าผู้หญิง

          ผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกเมีย ผู้ชายไม่น้อยจึงทำงานหนัก ชีวิตจึงเตรียด เลยอายุไม่ค่อยยืน

 ผู้ชายเกิดมากกว่าผู้หญิง แต่ตายง่ายกว่า

          โดยทารกชายแรกเกิดจนถึง 1 ปี ตายมากกว่าผู้หญิงถึง 3 ต่อ 2 พออายุ 21 ปี ผู้ชายตายมากกว่าผู้หญิงเท่าตัว หลังจากนั้นค่อยตายสูสีกันหน่อย แต่การตายมากกว่ากันตั้งแต่เด็ก ผู้ชายจึงจะแทบจะหาทำยายากตอนแก่

 ผู้ชายทนต่อความเจ็บปวดไม่เท่าผู้หญิง

          ผู้รู้บอกว่า ผู้ชายกับผู้หญิงมีอัตราความเจ็บปวดเท่าๆกัน ผู้ชายอาจตายก่อน ผู้หญิงจึงต้องออกลูก หากให้ผู้ชายต้องออกลูก ป่านนี้อาจหมดโลกไปแล้วก็ได้

          และสมมุติว่าผู้ชายตายหมดโลก ก็จะเหลือแต่ผู้หญิงจะครองบ้านครองเมือง ผู้หญิงมีสิทธิสตรีอย่างเต็มที่ แต่เป็นสิทธิที่ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะเราไม่รู้จะได้มาเพื่ออะไรและเรียกร้องเอากับใคร

          ในยามนั้น เราคงจะร่ำร้องขอให้มีผู้ชายไว้ดูเล่นบ้าง แม้จะมีสิทธิหรือไม่ก็ตาม ดีกว่าต้องอยู่เป็นดอกไม้หาภุมรินไม่เจอ

         ด้วยเหตุนี้ ผู้หญิงจึงต้องปลดปล่อยให้ผู้ชายได้พูดบ้าง เพื่ออายุผู้ชายจะได้ยืนยาวขึ้น โดยเฉพาะบรรดาเมียๆทั้งหลายที่ชอบบ่น ชอบว่าสามี เบา ๆ เครื่องลงบ้าง ดีกว่าให้สามีอัดอั้นตันใจ คิดมากจนต้องไปซบอกหญิงอื่นตาย ก็เราไปฆ่าเขาเอง เลยได้ไปกินข้าวแกงฟรีในคุก มันสนุกที่ไหน

          ฉะนั้นจงถนอมน้ำใจสามี เพื่อตัวเราจะได้เป็นผู้ชนะในบั้นปลาย ไม่ต้องขาดแรงงานสำคัญของบ้านไปข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ชายตายง่ายกว่าผู้หญิง? โพสต์เมื่อ 27 มิถุนายน 2550 เวลา 00:00:00 2,779 อ่าน แสดงความคิดเห็น