HILIGHT NEWS

นักจิตวิทยาแฉ คนไทยรุ่นใหม่มีลักษณะ 7 C          นักจิตวิทยาราชบัณฑิต แฉคนรุ่นใหม่ในสังคมโลกาภิวัตน์มีลักษณะ 7 C “ใช้บัตรเครดิต-มีรถยนต์ส่วนบุคคล-ใช้คอมพิวเตอร์-ใช้การสื่อสาร-อยู่คอนโดฯ-เป็นสมาชิกสโมสร-ใช้ถุงยางอนามัย” แนะรัฐบาลวางแผน 20 ปี สังคมเข้มแข็ง

          คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาราชบัณฑิตยสถาน จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสังคมไทย” โดยนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีนักวิชาการราชบัณฑิต และภาคราชการร่วมความคิดเห็นเข้าร่วมกว่า 200 คน

          ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ ราชบัณฑิตสาขาจิตวิทยา กล่าวว่า สภาพความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตคนไทยมีลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก จากที่เคยเป็นคนมีใจเอื้ออาทร มีความรู้สึกมักน้อย พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ มีชีวิตเรียบง่าย ยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เชื่อบาปบุญคุณโทษ และมีความกตัญญู

          แต่ปัจจุบันคนไทยกลายเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ชอบใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ ซึ่งทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นจนกลายเป็นโรคร้ายแรง เพราะชอบแข่งขันเอาชนะ และบูชาวัตถุนิยม จะเห็นได้จากการเรียนตั้งแต่อนุบาล จะเน้นพัฒนาการทางสติปัญญา ปราศจากการเรียนรู้ด้านอื่นๆ เมื่อโตขึ้นก็จะเข้าไปทำงานอย่างเคร่งเครียดในระบบการแข่งขัน ทำให้คนขาดอารมณ์อ่อนโยน ขาดความรู้สึกอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร

          ดร.โสภา กล่าวอีกว่า ปัจจุบันคนไทยมีบุคลิกภาพแบบเครียด และแบบต่อต้านสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว และได้รับการเลี้ยงดูที่เข้มงวดด้านการแข่งขันมากเกินไป หรือเลี้ยงแบบปล่อยปละละเลยจนเกินไป ระบบครอบครัวอ่อนแอลง ถือเป็นวิกฤติที่อันตรายมากที่สุดของสังคมไทยเวลานี้ ขณะเดียวกัน คนก็ห่างธรรมชาติมากขึ้น มีการเคลื่อนไหวน้อยลง จนนำไปสู่การสูญพันธุ์ของวัฒนธรรมในอดีตถูกกลืนโดยวัฒนธรรมตะวันตก


          จากการศึกษาสรุปได้ว่า คนรุ่นใหม่ในสังคมโลกาภิวัตน์มีลักษณะ 7 C ดังนี้

        1.ใช้บัตรเครดิต (Credit Card)

         2. มีรถยนต์ส่วนบุคคล (Car)

         3. ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer)

         4. ใช้การสื่อสาร (Communication)

         5. อยู่คอนโดมีเนียม (Condominium)

         6. เป็นสมาชิกสโมสร (Club)

        7. ใช้ถุงยางอนามัย (Condom) สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงค่านิยมและวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนยุคนี้

          ราชบัณฑิตสาขาจิตวิทยา กล่าวถึงทางออกของปัญหาสังคมโลกาภิวัฒน์ว่า ระยะสั้นเสนอให้ทุกคนในสังคมต้องครองสติเอาไว้ให้ได้ ตั้งมั่นอยู่ในความสงบ ที่สำคัญในภาวะเช่นนี้ทุกคนต้องร่วมมือกันประหยัด ทำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการใช้ชีวิตแบบพอประมาณ รู้จักความพอดี

          ส่วนทางออกในระยะยาวนั้น รัฐบาลต้องวางแผนระยะยาวรองรับสถานการณ์โลกาภิวัตน์ในอนาคตอย่างน้อย 20 ปีขึ้นไป ต้องสร้างวัฒนธรรมชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งปฏิรูประบบการศึกษา เน้นการศึกษาพัฒนาจิตใจ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เป็นโครงสร้างของสังคมแข็งแรง เหล่านี้จะเป็นยาภูมิคุ้มกันในอนาคตได้ข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต
เรื่องอื่นๆ
  1. คนหิ้วหัว
  2. บริษัทรุมแย่งตัว "บิ๊กบัง" คุย! กินเงินเดือน 1.5 ล้าน
  3. แจ้งจับโจ๋แสบ โทรม ด.ญ.11 ยับ
  4. พบวิธีถอดวิญญาณ ออกจากร่าง!!!!
  5. ยกเลิกประกวดบั้นท้ายงาม!!!
  6. จวกเละ "ไก่ – มีสุข" สารทจีนเพี้ยน!
  7. ม.2 กตัญญู ช่วยแม่กวาดถนน
  8. ไม่เว้น-โบราณสถาน มรดกโลก ฮือต้าน-ล้มพิธีจตุคาม
  9. "ในหลวง" ตรัส ประเทศแย่ คนไทยทำโง่ตามต่างปท.
  10. สุดทนพฤติกรรมหนีหน้า "ไหม" ฟันธงเลิก "ต่าย" ชัวร์

เรื่องน่าสนใจ