แอพแรกที่คุณเลือก

แฉ! นักศึกษาอยู่หอนอกมหาวิทยาลัย ใจแตกเพิ่ม

หอพัก

          เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ กล่าวในงานสัมมนาจัดทำระบบเฝ้าระวังเตือนภัยทางสังคมประจำปี 2550 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่า จากการสำรวจพบปัญหาทางสังคมในขณะนี้เริ่มสูงขึ้น ดูได้จากคดีอาชญากรรม และยอดการเข้าสถานพินิจของเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเพิ่มสูงขึ้น 

          โดยปี 2549 ที่ผ่านมา มีเยาวชนเข้าสถานพินิจถึง 40,000 คน เฉลี่ยถึงวันละประมาณ 100 คน ส่วนสภาวการณ์เรื่องเพศ พบหญิงอายุต่ำกว่า 19 ปี แนวโน้มทำคลอดสูงขึ้น ปีที่ผ่านมาสูงถึง 70,000 คน จากเดิม 50,000 คน

          นายอมรวิชช์กล่าวต่อว่า จากตัวเลขแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมากขึ้น และเด็กในโรงเรียนประมาณ 15% หรือ 800-900 คน มีปัญหาในครอบครัว พบด้วยว่าเด็กที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 ล้มเหลวทางการเรียน มีพฤติกรรมกินเหล้า สูบบุหรี่ มากกว่าเด็กอื่น 2-3 เท่า เนื่องจากขาดศักดิ์ศรีและการยอมรับในโรงเรียน จึงต้องสร้างการยอมรับ 

          โดยจากการสำรวจในกลุ่มเด็กระดับอุดมศึกษาพบว่า เป็นโรคสำลักเสรี กล่าวคือ การอยู่หอพักนอกสถานศึกษา ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ยาเสพติด มากกว่าหอพักในสถานศึกษา

          นายอมรวิชช์กล่าวด้วยว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาเห็นควรให้นำนโยบายการจัดระเบียบหอพักมาใช้อีกครั้ง และสนับสนุนให้รู้จักสร้างวินัยเรื่องเสรีภาพของตนเอง ด้วยการทำกิจกรรมภายในสถานศึกษา ฝึกความรับผิดชอบ และช่วยเหลือผู้อื่น 

          ซึ่งจังหวัดที่พบปัญหาสังคมมากส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษาจำนวนมาก ทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพราะสิ่งทันสมัยและอำนวยความสะดวกมักตามเข้าไปด้วย แต่ขาดการควบคุม ทั้งร้านเหล้า โต๊ะสนุ้กเกอร์ โรงแรมม่านรูด และร้านอินเตอร์เน็ต

          "ขณะนี้กลายเป็นว่าจังหวัดไหนมีสถานศึกษามาก จะกลายเป็นตัวทำลายสังคมและเยาวชนในพื้นที่ เด็กหอนอกกินเหล้า สูบบุหรี่ มากกว่าหอใน 5-6 เท่า เหล้าตัวเดียวทำให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ตรงนี้ต้องระวัง ต้องมีการคุมหอพัก ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเร่งควบคุมทั้งหอพักและพื้นที่เสี่ยงต่างๆ สร้างกติกาสังคม หากไม่จัดระเบียบเรื่องนี้แนวโน้มปัญหาเด็กต้องเพิ่มขึ้นแน่นอน" ผอ.สถาบันรามจิตติกล่าว

          ด้านนางกานดา วัชราภัย รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาทางสังคมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด และยังขาดความร่วมมือจากคนในพื้นที่เข้าร่วมแก้ไข พม.จะได้นำข้อมูลปัญหาทางสังคมจากสถาบันรามจิตติ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มารวบรวมจัดทำในรูปแบบของระบบคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลุมใน 75 จังหวัด เพื่อให้เกิดการแก้ไขเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเตือนภัยแก้ไขปัญหาเยาวชนเป็นหลัก รองลงมาคือการวางระบบรากฐานผู้สูงอายุ สร้างสังคมที่เข้มแข็ง


ข้อมูลเเละภาพประกอบจาก

แฉ! นักศึกษาอยู่หอนอกมหาวิทยาลัย ใจแตกเพิ่ม โพสต์เมื่อ 2 กันยายน 2550 เวลา 00:00:00 8,068 อ่าน แสดงความคิดเห็น