แอพแรกที่คุณเลือก

ในหลวง ทรงหายประชวรแล้ว เสด็จกลับวังวันนี้

          ข่าว ในพระราชสำนัก รายงาน สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ ในหลวง ทรงหายจากพระอาการประชวรแล้ว และ ในหลวง จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราชกลับ วังสวนจิตรลดา ขณะที่ พระราชินี มีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรว่า พ่อหลวง หายดีแล้วแข็งแรงดีขอบใจทุกคน


สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

          เมื่อวานนี้ (6 พ.ย) สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร ฉบับที่ 26 ความว่า "ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคมพุทธศักราช 2550 เพื่อทรงรักษาพระอาการพระวรกายด้านขวาอ่อนแรงเนื่องจากภาวะขาดพระโลหิตไปเลี้ยงพระสมองด้านซ้ายชั่วคราว และเพื่อทรงรักษาพระอาการเจ็บบั้นพระองค์ด้านขวา ซึ่งเกิดจากติ่งถุงเนื้อเยื่อของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) อักเสบซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบมาโดยตลอดแล้วนั้น

          บัดนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า การถวายการรักษาด้วยพระโอสถและการที่ทรงบริหารพระวรกาย ทำให้พระวรกายด้านขวาที่อ่อนแรงมีพระกำลังแข็งแรงขึ้นเป็นลำดับจนพระดำเนินโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงได้ในระยะสั้นๆ อาการอักเสบของพระอันตะหายเป็นปรกติ สามารถที่จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลศิริราชกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ได้ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2550 ในการนี้คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานให้ทรงบริหารพระวรกายต่อไปอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าพระกล้ามเนื้อจะแข็งแรงเต็มที่ 

          เมื่อวานนี้ (6 พ.ย) สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร ฉบับที่ 26 ความว่า "ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคมพุทธศักราช 2550 เพื่อทรงรักษาพระอาการพระวรกายด้านขวาอ่อนแรงเนื่องจากภาวะขาดพระโลหิตไปเลี้ยงพระสมองด้านซ้ายชั่วคราว และเพื่อทรงรักษาพระอาการเจ็บบั้นพระองค์ด้านขวา ซึ่งเกิดจากติ่งถุงเนื้อเยื่อของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) อักเสบซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบมาโดยตลอดแล้วนั้น

          เมื่อวานนี้ (6 พ.ย) สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร ฉบับที่ 26 ความว่า "ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคมพุทธศักราช 2550 เพื่อทรงรักษาพระอาการพระวรกายด้านขวาอ่อนแรงเนื่องจากภาวะขาดพระโลหิตไปเลี้ยงพระสมองด้านซ้ายชั่วคราว และเพื่อทรงรักษาพระอาการเจ็บบั้นพระองค์ด้านขวา ซึ่งเกิดจากติ่งถุงเนื้อเยื่อของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) อักเสบซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบมาโดยตลอดแล้วนั้น

          เมื่อวานนี้ (6 พ.ย) สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร ฉบับที่ 26 ความว่า "ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคมพุทธศักราช 2550 เพื่อทรงรักษาพระอาการพระวรกายด้านขวาอ่อนแรงเนื่องจากภาวะขาดพระโลหิตไปเลี้ยงพระสมองด้านซ้ายชั่วคราว และเพื่อทรงรักษาพระอาการเจ็บบั้นพระองค์ด้านขวา ซึ่งเกิดจากติ่งถุงเนื้อเยื่อของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) อักเสบซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบมาโดยตลอดแล้วนั้น

          เมื่อวานนี้ (6 พ.ย) สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร ฉบับที่ 26 ความว่า "ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคมพุทธศักราช 2550 เพื่อทรงรักษาพระอาการพระวรกายด้านขวาอ่อนแรงเนื่องจากภาวะขาดพระโลหิตไปเลี้ยงพระสมองด้านซ้ายชั่วคราว และเพื่อทรงรักษาพระอาการเจ็บบั้นพระองค์ด้านขวา ซึ่งเกิดจากติ่งถุงเนื้อเยื่อของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) อักเสบซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบมาโดยตลอดแล้วนั้น

 

 

          เมื่อวานนี้ (6 พ.ย) สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร ฉบับที่ 26 ความว่า "ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคมพุทธศักราช 2550 เพื่อทรงรักษาพระอาการพระวรกายด้านขวาอ่อนแรงเนื่องจากภาวะขาดพระโลหิตไปเลี้ยงพระสมองด้านซ้ายชั่วคราว และเพื่อทรงรักษาพระอาการเจ็บบั้นพระองค์ด้านขวา ซึ่งเกิดจากติ่งถุงเนื้อเยื่อของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) อักเสบซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบมาโดยตลอดแล้วนั้น

          เมื่อวานนี้ (6 พ.ย) สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร ฉบับที่ 26 ความว่า "ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรมณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคมพุทธศักราช 2550 เพื่อทรงรักษาพระอาการพระวรกายด้านขวาอ่อนแรงเนื่องจากภาวะขาดพระโลหิตไปเลี้ยงพระสมองด้านซ้ายชั่วคราว และเพื่อทรงรักษาพระอาการเจ็บบั้นพระองค์ด้านขวา ซึ่งเกิดจากติ่งถุงเนื้อเยื่อของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) อักเสบซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบมาโดยตลอดแล้วนั้น

          อนึ่งในระหว่างที่ทรงพระประชวรปรากฏว่ามีพระบรมวงศานุวงศ์ พระประมุข พระราชวงศ์ต่างประเทศ คณะทูตานุทูต และผู้แทนฝ่ายกงสุล ชาวต่างประเทศ ทั้งที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ทั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยว นักบวชศาสนาต่างๆ ตลอดจนข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แสดงความห่วงใยในพระอาการประชวร ได้ลงพระนาม และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว รวมทั้งได้เฝ้าติดตามข่าวพระอาการประชวรอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราชอย่างใกล้ชิด ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงชื่นชมในความปรารถนาดี ทำให้พระอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระราชกระแสขอบพระทัย และทรงขอบใจ มาแจ้งให้ทราบทั่วกัน  

          สำนักพระราชวังจะได้ยุติการออกแถลงการณ์เพียงฉบับนี้ 
          จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
          สำนักพระราชวัง 
          6 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2550

          ขณะที่ นางสมจิตร พานทอง อายุ 51 ปี ประชาชนที่มารอเฝ้าพระอาการกล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนว่า"พ่อหลวงหายดีแล้ว แข็งแรงดี ขอบใจทุกคน" ซึ่งประชาชนที่ได้ยินต่างเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" กันถ้วนหน้า 

          สำหรับยอดผู้ลงนามถวายพระพรรวมทั้งหมด 24 วัน 1,096,563 รายชื่อ ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป เมื่อสำนักพระราชวังได้ปิดการลงนามถวายพระพรที่ศาลาศิริราช 100 ปีแล้ว เจ้าหน้าที่ได้เก็บพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเก็บโต๊ะลงนามถวายพระพร และอุปกรณ์เครื่องเขียน สมุด ปากกา ลงกล่องกระดาษ พร้อมกับทำความสะอาดบริเวณศาลาศิริราช 100 ปี 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ในหลวง" ประทับโรงพยาบาลศิริราช ตรวจพระสมอง
- "ในหลวง" ทรงดีขึ้น พระราชทานดอกไม้แก่ผู้ป่วย
- พสกนิกรเปล่งเสียง "ไชโย" "ในหลวง" ทรงพระสำราญดี
- วันนี้ เราทำอะไรเพื่อ "ในหลวง" หรือยัง?
- รวม "ดวงใจ" ถวายแด่ "ในหลวง"


ข้อมูลจาก

ในหลวง ทรงหายประชวรแล้ว เสด็จกลับวังวันนี้ โพสต์เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2550 เวลา 00:00:00 19,951 อ่าน แสดงความคิดเห็น