HILIGHT NEWS

พระพุทธเจ้า : The Life of Buddha

          มาดู ตัวอย่างหนัง พระพุทธเจ้า The Life of Buddha  ก่อนใคร กับ คลิปตัวอย่างหนัง หรือ หนังตัวอย่าง ภาพประกอบ หนังตัวอย่าง มากมาย คนชอบ ดูหนัง คลั่งไคล้ Movie หรือ ภาพยนตร์ ทั้ง หนังไทย หนังเกาหลี หนังฝรั่ง ไม่ว่าจะเป็นแอ็คชั่น โรแมนติก ดรามา คอมเมดี้ ระทึกขวัญ สยองขวัญ แฟนตาซี วิทยาศาสตร์ ต้องห้ามพลาด

พระพุทธเจ้า


กำหนดฉาย : 5 ธันวาคม 2550
ที่ปรึกษาวิชาการ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ผลิต : บริษัท มีเดียสแตนดาร์ด จำกัด


หลักการและเหตุผล

         ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามกะ เป็นที่ประจักษ์ ชัดแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติพระองค์ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ประเสริฐเคารพนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย และทรงเชิดชูพระพุทธเจ้าด้วยการน้อมนำคำสอนของพระองค์มาใช้ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์ของชาวไทยจนทำให้ได้รับคำ สดุดีพระเกียรติคุณจากพสกนิกรชาวไทยว่า ทรงเป็นพระธรรมิกราช (พระราชาผู้ทรงธรรม)

          "พระพุทธเจ้า" คือ เรื่องราวของ พระพุทธเจ้า นับตั้งแต่ประสูติ เสด็จออกบรรพชา ตรัสรู้ บำเพ็ญเพียร จนถึงตรัสรู้และเสด็จจาริก ออกแสดงธรรม โปรดสัตว์โลก ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีพุทธศาสนิกชนชาติต่างๆ อาทิ จีน ญี่ปุ่น รวมทั้งชาวยุโรป พยายามทำพระประวัติ ส่วนนี้ออกเผยแพร่ในรูปของการ์ตูน แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ บางเรื่องบางตอนก็มีเนื้อหาขัดแย้งกับคัมภีร์พระไตรปิฎก และอรรถกถาบาลี ซึ่งถือว่าเป็น แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับพระประวัติของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของโลก

          ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา ประจำชาติ น่าจะได้มีการสร้างภาพยนตร์การ์ตูนเกี่ยวกับพระประวัติของพระพุทธเจ้าที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพระไตรปิฎก และอรรถกถาออก เผยแพร่เป็นพุทธบูชา อีกทั้งในปี พ.ศ. 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ควรที่พสกนิกรชาวไทย จะได้มีสิ่งสำคัญสูงสุดไว้ถวายให้เป็นพระเกียรติยศสืบไป กลุ่มธรรมะการ์ตูนเห็นความสำคัญทั้ง 2 ประการนี้จึงได้ ตกลงร่วมมือกับ บริษัท มีเดียสแตนดาร์ด จำกัด จัดทำโครงการภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง "พระพุทธเจ้า" เพื่อนำออกเผยแพร่ โดยมีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการ และแปลเป็นภาษา นานาชาติ 5 ภาษาเป็นอย่างน้อย คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเยอรมัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

          • เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชวโรกาสที่จะทรงมี พระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550
          • เพื่อเผยแพร่พระประวัติของพระพุทธเจ้า
          • เพื่อผลิตสื่อการสอน การเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัย และเข้าถึงคนทุกกลุ่ม ให้กับวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้องสมุดทั่วประเทศ
          • เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และยกระดับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเมืองไทยให้ก้าวไกลไประดับสากล ด้วยภาพยนตร์ การ์ตูน Animation ฝีมือคนไทยซึ่งมีเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          • จะได้ภาพยนตร์การ์ตูนประวัติพระพุทธเจ้าAnimation ฝีมือคนไทย ถวายเป็นพุทธบูชาและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          • จะได้สื่อการสอนและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ได้ทั้งในประเทศและนานาชาติถึง 5 ภาษา

          • จะได้ทำให้ฝีมือคนไทยก้าวไกลสู่ระดับสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนานาชาติ

          โครงการนี้ได้นำเนินงานมาแล้ว ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๖ จนขณะนี้มีความคืบหน้ามากแล้ว โดยกำหนดสิ้นสุดของโครงการคือ เดือนตุลาคม 2550 และคาดว่าจะเผยแพร่สู่สายตาประชาชนในเดือน ธันวาคม 2550

จุดเด่นของภาพยนตร์

          • ภาพยนตร์เรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดำเนินตามพระไตรปิฎก และอรรถกถา คณะผู้สร้างได้คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ของตัวละคร ซึ่งต้อง เผชิญ ทั้งสุขและทุกข์ ความสมหวังและความผิดหวัง

          • อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า แม้เป็นเรื่องที่คนยุคปัจจุบันรับได้ยาก คณะผู้สร้างก็มิได้มองข้าม และพยายามเสนออย่าง สมเหตุสมผลเพื่อให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับบุคคลสำคัญอย่างพระพุทธเจ้า

          • สถานที่สำคัญตามพุทธประวัติ คณะผู้สร้างภาพยนตร์ได้ศึกษาจัดทำ และวางแผนงานอย่างละเอียด จนทำให้ได้ภาพแต่ละภาพที่เนียน นุ่มความละเอียดละไมสวยงาม

          • ตัวละครต่างๆ นั้น คณะผู้สร้างได้ศึกษาจินตนาการ  ให้ตรงกับรูปแบบของคนในยุคนั้นอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  แต่ให้มีอิสระใน แนว ความคิดอันหลากหลายเพื่อขยายแนวการตลาดก้าวสู่ตลาดสากล

          • ภาพโดยรวมของภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้กลมกลืนกันทั้งเรื่อง บนพื้นฐานของการศึกษาวิจัยอย่างละเอียด ออกแบบฉากต่างๆ ให้ตาม สภาพสังคม บ้านเมืองแถบชมพูทวีป ครั้งก่อนพุทธกาล และร่วมสมัยพุทธกาล โดยระดมสติปัญญา ทั้งจากฝ่ายผู้รู้ทางพระไตรปิฎก และผู้ศึกษาทาง ด้านภูมิสถาปัตย์ ตามสภาพที่เป็นจริงในขณะนั้น แล้วถ่ายทอดให้นักออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ออกมาเป็นภาพยนตร์การ์ตูน ที่มีความสมบูรณ์ และงดงามอลังการในทุกด้าน และพากย์เสียงโดย ศิลปิน ดารา และ ผู้มีชื่อเสียง


ข้อมูลและภาพประกอบจาก
เว็บไซต์ทางการภาพยนตร์เรื่อง The Life Of Buddha : พระพุทธเจ้า

เรื่องอื่นๆ
  1. รุ่นไม่กลัว แมว
  2. โปรดฟังอีกครั้ง! สนธิ ไม่ลงการเมือง ชี้ชาติป่วย อิจฉาให้ร้ายกัน
  3. จีบพิสดาร! จับแฟนตัวเรียกค่าไถ่ สวมบทฮีโร่ไปช่วย
  4. แท็กซี่หึงโหด ฆ่าเมียสยอง ยิงตัวดับตาม สังเวยรักขม
  5. หนุ่มหึงอดีตแฟนสาว เชือดคอแฟนใหม่
  6. กรีนพีซจับตาครม.วันนี้ เปิดช่องปลูกพืชจีเอ็มโอ
  7. อาร์เซนอล แซงกลับยึดจ่าฝูง บุกไปเชือด เรดดิ้ง 3 - 1
  8. กทม.ประกาศห้ามขายกระทงโฟม 3 จุดเปิด ลอยกระทง
  9. ตะลึง! ดารา อุ้ม สิริยากร ผอมสุดๆ ... ลือเป็นโรคคลั่งผอม
  10. ประชาธิปัตย์ โหมโรงปราศรัยใหญ่ ท้าสมัครขึ้นเวทีดีเบต

เรื่องน่าสนใจ