HILIGHT NEWS

เลือกตั้งนอกเขต - เลือกตั้งล่วงหน้า

          ข่าว การเมือง รายงานการเปิดแจ้งใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า และ เลือกตั้งนอกเขต ในการ เลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน ในวันที่ 23 ธันวาคม โดยประชาชนสามารถไปใช้สิทธิการ เลือกตั้งนอกเขต และ เลือกตั้งล่วงหน้า ได้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน ติดตามรายละเอียดการ เลือกตั้งล่วงหน้า และ เลือกตั้งนอกเขต ได้ที่นี่ค่ะ


เรียบเรียงโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

            เหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วน ซึ่งตรงกับ วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2550 และเมื่อวานนี้ (13 พ.ย.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2550 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มอีก 1 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในภูมิลำเนาในวันที่ 23 ธันวาคม  โดยรัฐบาลตั้งเป้าประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 … ใครเชียร์ใครหรือชอบนโยบายของพรรคการเมืองไหน ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิใช้เสียงเพื่อความเป็นประชาธิปไตยนะคะ...

 หน้าที่ของ ส.ส.

            1. ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชน

            2. เป็นผู้เลือกส.ส. ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี

            3. ควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล

            4. อนุมัติงบประมาณแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศ

            5. นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอต่อรัฐบาล

 เตรียมความพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง

            1. ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และที่เลือกตั้งได้ ที่ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต,เทศบาล, อบต.,ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และจากเอกสารที่ส่งถึงเจ้าบ้าน

            2. หากพบชื่อตกหล่น หรือมีชื่อเกินมาให้แจ้งเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อที่นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2550

            3. กรณีมีเหตุที่จะไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ได้ ให้ไปแจ้งเหตุภายในวันที่ 16-30 ธันวาคม 2550 โดยขอรับ และยื่นแบบการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิได้ที่นายอำเภอ ปลัดเทศบาล หรือ ผอ.เขตของ กทม. หรือมอบหมายให้บุคคลใดไปแจ้งแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้

             ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่นี่

 เลือกตั้งนอกเขต

            แต่สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด และไม่สะดวกที่จะเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามภูมิลำเนาของตัวเอง ในวันที่ 23 ธันวาคม แต่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตนั้น ขณะนี้ที่สำนักเขตของกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ได้เปิดให้ประชาชนแจ้งขอใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกให้

 เลือกตั้งล่วงหน้า

            สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นทำให้จะไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2550 ได้ (อาทิ ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของทางราชการ ติดกิจธุระต้องออกเดินทางไปนอกเขตจังหวัด เป็นต้น) แต่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ท่านสามารถไปลงคะแนนหรือไปใช้สิทธิได้ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ในวันที่ 15 และ 16 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น. สำหรับต่างจังหวัดประชาชนสามารถแจ้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตได้แล้ว ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

 เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

            ผู้ที่ต้องการยื่นลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเครื่องหมายแสดงตัวอย่างอื่นที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใช้ประกอบการยื่นคำร้องเพียงใบเดียวเท่านั้น ไปยื่นติดต่อขอแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่สำนักงานเขตที่ท่านอาศัยอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงานเหมือนในทุกครั้งที่ผ่านมา

            นอกจากสามารถยื่นคำร้องเป็นรายบุคคลด้วยตัวเองแล้ว ยังสามารถยื่นเป็นกลุ่มบุคคล ยื่นทางไปรษณีย์หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ http://www.ect.go.th/ โดยการยื่นคำร้องเป็นรายบุคคลให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สส.42 กรณีขอยื่นเป็นกลุ่มบุคคลให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สส.42 ก. จากนั้นทำเป็นหนังสือที่มี ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน หรือเขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ด้วยการทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทน หรือส่งทางไปรษณีย์ภายในช่วงวันที่กำหนดไว้

            สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดไว้แล้ว ในการเลือกตั้งครั้งอื่นที่ผ่านมา จะต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรที่มีการเลือกตั้งใน 65 ประเทศ ได้กำหนดยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในช่วงเวลาเดียวกัน ตามที่กงศุล และสถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้กำหนด หรือหากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 1171

            ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กำหนดให้ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตได้เลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 15-16 ธันวาคม ณ สำนักงานเขตที่ไปลงทะเบียนไว้

 ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด

            1. ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ภายในวันที่ 22 พ.ย. 2550

            2. ขอแบบฟอร์ม และยื่นเอกสารขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตจังหวัดได้ที่อำเภอ/เทศบาล/สำนักงานเขตที่ท่านอาศัยอยู่

            - เตรียม บัตรประชาชน เพื่อใช้ประกอบการยื่นคำร้อง
            - บบ สส. 42 ใช้ในกรณที่ยื่นคำร้องเป็น รายบุคคล
            - แบบ สส. 42 ก ใช้กรณียื่นคำร้องเป็น กลุ่มบุคคล
            - ผู้ที่เคยเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว ต้อง ลงทะเบียนใหม่

            3. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1171

             สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่นี่ 


 หลักฐานที่ต้องใช้ในวันเลือกตั้ง

            1. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้)

            2. บัตรประจำตัว หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือบัตร อาทิ ใบขับขี่ที่กรมขนส่งทางบก หรือหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุลออกให้

 ผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุ จะต้องเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้

            1. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และสิทธิได้รับเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ว.

            2. สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

            3. สิทธิในในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.

            การเสียสิทธิ 3 ประการนี้ จะได้กลับคืนมาเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งต่อไป


 ติดตามความเคลื่อนไหว เตรียมตัวไปเลือกตั้งที่นี่ค่ะ

 

ข้อมูลจาก
  

- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- ฅนไทยดอทคอมเรื่องอื่นๆ
  1. กลัวถูกตบ!! นก ยลดา โต้แทงหลัง อั้ม คั่ว ต๊อด
  2. ผู้รอดชีวิตเผยนาทีระทึก ฮ.ตก เครื่องดิ่งน้ำกลางเขื่อนบางลาง
  3. ภาพแฟชั่น จั๊กจั่น จาก Mix
  4. รักแค่ไหน … สุดท้ายก็ทิ้งกัน
  5. ภาพ wallpaper ซอนย่า - วิน วัชรสินธุ์ จาก Woman Plus
  6. Dutchie เชิญเพื่อนๆ ร่วมโหวต DUTCHIE BOY&GIRL 2007
  7. สัมภาษณ์ มาริโอ้ เมาเร่อ ดารา จากหนังเรื่อง รักแห่งสยาม
  8. มติ ครม. ให้ 24 ธ.ค. เป็นวันหยุดราชการ กระตุ้นเลือกตั้ง
  9. เรื่อง ขำ ๆ ความรัก ก่อนแต่งงาน - หลังแต่งงาน
  10. ขี้เมาบุกปล้ำยาย วัย 77

เรื่องน่าสนใจ