แอพแรกที่คุณเลือก

มติเอกฉันท์ เชียงใหม่ - ลาดกระบัง เป็น มหาวิทยาลัยนอกระบบ

           ข่าว การศึกษา รายงาน สนช. มีมติเอกฉันท์ ให้ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็น มหาวิทยาลัยนอกระบบ อย่างไรก็ตาม การที่ สนช. มีมติให้ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็น มหาวิทยาลัยนอกระบบ เพื่อให้สามารถดำเนินการเองได้


           ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันนี้ (22 พ.ย.) มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ที่สำคัญหลายฉบับอาทิ การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ เพื่อให้ออกนอกระบบ

            โดยมีมติเห็นชอบรับหลักการร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยคะแนน 35 เสียง ส่วนร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 36 เสียง พร้อมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพ.ร.บ. ละ 15 คน โดยให้เวลาแปรญัตติ 7 วัน

             รายงานระบุว่า มติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย 2 แห่งออกนอกระบบดังกล่าว เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการเองได้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ออกนอกระบบไปแล้ว ขณะที่ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ประชุมได้เลื่อนไปพิจารณาสัปดาห์หน้าข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

มติเอกฉันท์ เชียงใหม่ - ลาดกระบัง เป็น มหาวิทยาลัยนอกระบบ โพสต์เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา 00:00:00 8,623 อ่าน แสดงความคิดเห็น