แอพแรกที่คุณเลือก

อนาคตประเทศไทยในกำมือใคร ?

          ข่าว การศึกษา เผย บทความ อนาคตของ เด็ก และ เยาวชน ในประเทศไทยอยู่ในกำมือใคร เพราะ เด็ก คืออนาคตของประเทศในวันข้างหน้า แต่วิถีชีวิตของ เด็ก วัยรุ่น ในปัจจุบันยังน่าเป็นห่วง แต่หาก เด็ก ได้รับ การศึกษา ที่ดีมีคุณภาพ สังคมไทยในอนาคตย่อมสว่างสดใสอย่างแน่นอน


            ในสมัยก่อนมีเพียงเด็กชายเท่านั้นที่จะได้รับการศึกษาซึ่งจำกัดเพียงแค่ในวัด โดยมีพระภิกษุเป็นผู้สั่งสอน คงเป็นเพราะสาเหตุนี้จึงทำให้เด็กผู้หญิงหมดโอกาสที่จะได้ร่ำเรียน ต่อมาในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เด็กไทยจึงมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น

            เนื่องจากที่พระองค์ตั้งพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้น จึงเป็นการบังคับให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน ปัจจุบันทั้งเด็กหญิงเด็กชายมีโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน ผู้ปกครองที่ไม่ส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนจะมีความผิดทางกฎหมาย แต่เหตุใดประเทศไทยกลับแย่ลงกว่าเดิม

            บรรยากาศในวันเปิดเทอมของทุกโรงเรียนจึงเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้และรอยน้ำตาของเด็กน้อยที่ไม่อยากจากพ่อแม่ไป โรงเรียนมีเพื่อน มีครู ที่คอยสอนให้รู้จักกับคำว่าสังคม โรงเรียนน่าจะเป็นสถานที่บ่มเพาะนิสัยที่ดี แต่บางครั้งทำให้เด็กอนุบาลที่ยังแยกแยะดีชั่วไม่ได้เลียนแบบตัวอย่างผิด ๆ ของเพื่อน ก้าวสู่วัยประถมที่ทำให้รู้จักกับคำว่าระเบียบวินัยมากขึ้น ครูที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งบางครั้งก็เป็นผลดีกับนักเรียน 

            แต่ครูบางท่านที่ไม่รับฟังเหตุผลหรือความคิดเห็นของเด็ก อาจทำให้ลักษณะนิสัยของเด็กคนนั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นเด็กที่ไม่กล้าโต้เถียง เนื่องจากโดนดุ โดนว่า จากอาจารย์เหล่านั้น มัธยมคือวัยที่กำลังจะก้าวผ่านระหว่างคำว่าเด็กและผู้ใหญ่ หลายคนบอกว่าวัยนี้เป็นวัยตัดสินชีวิตทั้งชีวิตเลยทีเดียว หากเลือกทางเดินผิดก็เท่ากับว่าหมดอนาคต และคำว่าเพื่อนมีความหมายกับวัยนี้มากเกินพรรณนา

            บุคลิกลักษณะนิสัยของแต่ละคนย่อมมีบุคคลตัวอย่างเป็นผู้นำ ครูในวัยประถมหรืออาจารย์ในวัยมัธยมก็เป็นตัวอย่างที่นักเรียนหลายคนนำไปเป็นแบบอย่าง แต่อาจารย์บางท่านเข้าห้องเรียนช้า สูบบุหรี่ในโรงเรียน ดื่มเหล้าเวลานักเรียนไปค่ายพักแรม นี่หรือคือแบบอย่างที่ดี นี่หรือคือบุคคลที่เหมาะสมกับคำว่าอาจารย์ 

            ผู้ใหญ่หลายท่านว่ากล่าวเด็กยุคนี้ว่าไร้สาระ ฟุ้งเฟ้อตามกระแส แต่พวกท่านเคยมองย้อนกลับไปในสมัยที่ท่านยังเป็นวัยรุ่นบ้างไหม ยุคท่านก็มีกระแสที่ท่านเคยทำตามเช่นเดียวกัน 5 ย ที่เคยมองว่าดูดี การสูบบุหรี่ที่เคยมองว่าเท่ กินเหล้าที่บอกว่าเพื่อเข้าสังคม ที่กล่าวมาก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแต่ท่านก็เคยทำ สาเหตุที่วัยรุ่นยุคนี้ไม่ดี ส่วนหนึ่งคงมาจากจิตสำนึกและการสั่งสอน อีกส่วนหนึ่งคงมาจากแบบอย่างในสังคม ถ้าวัยรุ่นหรือเยาวชนมีตัวอย่างที่ดี สามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เด็กไทยจะชื่นชอบดงบังชินกิ หรือซุปเปอร์จูเนียร์ ถ้าถามว่าพวกเขามีอะไรดีกว่านักร้องไทย ก็คงจะตอบว่ามีความสามารถมากกว่า เต้นเก่งกว่า

            เด็กคืออนาคตของประเทศในวันข้างหน้าแต่วิถีชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบันยังน่าเป็นห่วง อนาคตของประเทศไทยจะเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาที่มีอาจารย์ที่มีคุณภาพ สภาพสังคมที่ดี มีแบบอย่างให้นำไปปฏิบัติตามได้ หากทุกคนช่วยกันทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีได้ อนาคตของวันรุ่นในวันข้างหน้าย่อมสว่างสดใสอย่างแน่นอน

           สุดท้ายนี้อยากขอฝากผู้ใหญ่ที่กำหนดอนาคตของเยาวชนอย่างองค์กรที่มีส่วนกับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ควรวางแผนการปฏิบัติงานและรูปแบบของการสอบเข้าศึกษาต่อให้ดี เพราะชีวิตในมหาวิทยาลัยคืออนาคตทั้งชีวิตของคนคนหนึ่ง

            อภิญญา วิจิตต์โภคิน ม.4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร


ข้อมูลและภาพประกอบจาก

อนาคตประเทศไทยในกำมือใคร ? โพสต์เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา 00:00:00 3,201 อ่าน แสดงความคิดเห็น