HILIGHT NEWS

เดินชิล ๆ ชิมของอร่อย ณ ตลาดบองมาร์เช่

ตลาดบองมาร์เช่


เรียบเรียงโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก bonmarche.co.th 

          ตลาดบองมาร์เช่ … อยู่ไหน … แล้วมีอะไรขายในตลาดบองมาร์เช่บ้าง? ทำไมต้องตั้งชื่อว่า บอง มาร์เช่ ???? และอีกมากมายหลากหลายคำถามที่ผู้คนต่างอยากรู้เกี่ยวกับ บอง มาร์เช่ หรือ BON MARCHE' เอาเป็นว่าเราไปรู้จัก "ตลาดบองมาร์เช่" กันแบบละเอียดยิบกันดีกว่าค่ะ

ที่มาที่ไปของ "ตลาดบองมาร์เช่"


          ตลาดเป็นสัญลักษณ์ของสังคมไทย คนจะยากดีมีจนอย่างไรก็ต้องกินต้องใช้ และในปี พ.ศ. 2540 โครงการ บอง มาร์เช่ หรือในภาษาฝรั่งเศสแปลว่า "ตลาดดี" หรือ "สินค้าราคาถูก" ก็ถือกำเนิดขึ้นบนที่ดินจำนวน 17 ไร่ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตรงข้ามกับธนาคารทหารไทย สาขาประชานิเวศน์ เปิดดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

          โดยโครงการ บอง มาร์เช่ ได้เช่าที่ดินจำนวน 17 ไร่ จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เดิมเป็นสนามไดร์ฟกอล์ฟและหมดสัญญาลง ทางโครงการจึงได้เริ่มคิดว่าเราจะทำอะไร โดยขั้นแรกได้จัดทำถนนกว้าง 7 เมตร รอบพื้นที่ เพื่อในอนาคตมีโครงการก่อสร้างเกิดขึ้นจะได้ไม่กระทบกระเทือนกับเพื่อนบ้าน โดยใช้ถนนจากแนวรั้วเพื่อนบ้าน 1 เมตร เป็นตัวกั้นกลาง และเตรียมไว้เป็นที่จอดรถในอนาคตด้วย โดยได้แบ่งที่ดินออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหน้าจากถนนประชานิเวศน์ 1 ลึกเข้ามาในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ส่วนที่สองมีที่ดินประมาณ 1 ไร่ กำหนดให้เป็นสุสานสุนัขที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเลี้ยงไว้ และมีโครงการที่จะให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องสุนัข และกันที่ไว้สำหรับสร้างหอพักคนงาน

          ทางโครงการได้เริ่มทำถนน ทำสุสานเสร็จ เศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำ ทำให้โครงการต้องหยุด แต่มิได้ทิ้งให้เป็นที่รกร้าง ทางโครงการได้ใช้ดินส่วนหน้า (15 ไร่) ทดลองปลูกผักปลอดสารพิษในมุ้ง ผลคือต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากและผลตอบแทนไม่คุ้มค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. 2540 ฟองสบู่แตก ต้องหยุดโครงการนี้และเริ่มคิดว่าจะทำโครงการอะไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ตกงานจำนวนมหาศาล คนเกษียณก่อนอายุคนด้อยโอกาสให้มีที่ทำกิน จึงได้เกิดความคิดที่จะสร้างตลาดขึ้น เพราะได้มองเห็นว่าตลาดเป็นสัญลักษณ์ของสังคมไทย คนจะยากดีมีจนอย่างไรก็ต้องกินต้องใช้ และเริ่มวางโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา

          โดยเริ่มคิดว่าจะทำตลอดอย่างไร ตลาดที่มีกันใน กทม. มีข้อบกพร่องอะไรได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อได้รูปแบบและหลักการแล้ว ก็เริ่มทำการก่อสร้างประมาณกลางปี พ.ศ. 2541 โดยใช้โครงสร้างสนามไดร์ฟ กอล์ฟ เป็นฐานและพื้นที่ส่วนหน้าสนามไดร์ฟเป็นที่ลุ่มจึงต้องดันดินมาเสริมส่วนหน้า ให้มีความกว้างพอที่จะเป็นตลาดในรูปโครงสร้างของอาคารตลาดทั่วไป คือหลังคาสูงเปิดโล่งและดันดินอีกบางส่วนไปทางด้านทิศตะวันออกติดกับถนนที่ทำไว้แล้ว เพื่อเป็นพื้นที่หอพักให้แก่เจ้าหน้าที่


          ในการคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการนั้น โครงการเปิดรับสมัคร สัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาประกอบการในพื้นที่ โดยแบ่งโควตาออกเป็น ผู้ที่ตกงาน ผู้เกษียณอายุก่อนวัย และผู้ที่ขาดโอกาส อย่างละเท่า ๆ กันไป ทั้งสิ้น 90% และเหลือไว้ 10% เผื่อไว้สำหรับผู้ที่มีเรือกสวนไร่นา และผลผลิตที่ไม่สามารถลงสู่ตลาดโดยตรงได้

          ซึ่งตลาดสดในบองมาร์เช่ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้...

          1. ตลาดผลไม้
          2. ตลาดของชำ
          3. ตลาดของสด
          4. ตลาดผัก
          5. ตลาดขนม
          6. ตลาดอาหารสำเร็จรูป


          ซึ่งได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในกลุ่มผู้บริโภค โดยจากการดำเนินการเพียงหนึ่งปีแรก กลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มผู้ขาดโอกาสมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และต่อมาได้มีผู้ประกอบการด้านสินค้าของใช้ เสื้อผ้าต่าง ๆ เรียกร้องให้จัดพื้นที่สำหรับสินค้าประเภทนี้ ดังนั้น ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2543 ตลาดบองมาร์เช่ จึงได้เปิดส่วนพลาซาเพื่อรองรับการซื้อขายสินค้าประเภทของใช้ เสื้อผ้าต่าง ๆ ขึ้น อีกทั้งต่อมาเมื่อมีผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น จึงมีการสร้างอาคาร 5 ชั้น ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพื่อแก้ปัญหาการจราจรและใช้เป็นที่จอดรถจำนวน 350 คัน หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2548 จึงสร้างอาคารสำหรับสินค้าประเภทอัญมณีและเครื่องประดับ และสร้างอาคารสำหรับของใช้ เสื้อผ้า การบริการ การศึกษา และการบริการด้านสุขภาพในปีถัดมา

          ทั้งนี้ ทางโครงการได้พยายามใช้พื้นที่ทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์ สามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่รบกวนผู้ประกอบการเดิม ไม่ทำให้ภูมิทัศน์ของตลาดและพลาซาดูแออัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้คำนึงถึงผู้ที่เข้ามาใช้บริการรวมทั้งคนสูงอายุ โดยกำหนดให้ทางเดินส่วนกลางกว้างขวางพอสามารถใช้รถนั่งล้อเลื่อนได้ ทำทางลาดเพื่อสะดวกในการขึ้นลงต่างระดับ ทำห้องน้ำไว้หลายจุดและมีห้องน้ำสำหรับผู้ที่ใช้รถล้อเลื่อนด้วย

ตลาดบองมาร์เช่


          นอกจากนี้ คุณสมพงษ์ ฝ่ายจำปา และ คุณกระบวน พรโสภณ ผู้บุกเบิกตลาดบองมาร์เช่ เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาว่า ที่ดินตรงนี้ในอดีตเคยเป็นสนามไดรฟ์กอล์ฟ ซึ่งต่อมาหมดสัญญา ประจวบกับตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ผันผวนทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ผู้คนเดือดร้อน ตกงาน คนจบมหาวิทยาลัยไม่มีงานทำ ขโมยโจรก็มี ท่านเจ้าของที่ดินท่านก็เลยคิดว่า เมื่อคนส่วนใหญ่กำลังเดือดร้อน เราจะมานั่งรับทรัพย์จากคนกลุ่มเดียวทำไม ถึงเวลาสุขควรสุขด้วยกัน เวลาทุกข์ก็ควรทุกข์ด้วยกัน ก็เลยมานั่งคิดว่าจะทำอะไรดี ที่จะช่วยผู้เดือดร้อนเหล่านี้ ก็เห็นว่าตลาดเป็นของคู่บ้านคู่เมือง แต่เดี๋ยวนี้คนรังเกียจตลาด บางทีคนแก่คนเฒ่าอยากไปก็ไม่ได้ไป เพราะลูกหลานไม่พาไป หาว่าสกปรกเฉอะแฉะ พวกเราก็เลยคิดว่า มาลองทำตลาดดู ทำให้ดี ทำให้สะอาด เหมือนบ้านเมืองอื่นเขาให้ได้ ทำให้เป็นตลาดที่สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับเหมือนกับที่เคยเป็นมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย

          อย่างไรก็ตาม ตลาดบองมาร์เช่ ยังรวมของดีของอร่อยเอาไว้มากมาย เช่น ร้านโครงการหลวง, ก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณ, หอยจ๊อปู, ไก่สมุนไพรเบตง, ทับทิม เดี๋ยวหมด, ราดหน้าเหม่งจ๋าย, ข้าวแช่บ้านพระยา, คุณโสภา ข้าวหน้าเป็ด ข้าวเสี่ยโป, ข้าวมันไก่ไหหลำ, เจ๊ดาว อ.ต.ก. (หมูย่าง), นายง้วน ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา, หมูกรอบนายไซ (ข้าวหมูแดง หมูกรอบ ก๋วยเตี๋ยวหลอด), หยองแซ่บ ก๋วยเตี๋ยวเรือ, ร้านคุณนงนุช (ข้าวขาหมู กระเพาะปลา), ซั่งไห่ (ติ่มซำเซี่ยงไฮ้  อาหารนึ่งสไตส์เซี่ยงไฮ้), AROI AROY สเต็ก สลัด, ขนมจีนแพรวา และ Nurin อาหารอิสลาม ฯลฯ

          ตลาดบองมาร์เช่ ตั้งอยู่ที่ 105/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0 2953 8980 - 9 หรือเว็บไซต์ www.bonmarche.co.th

ตลาดบองมาร์เช่


ตลาดบองมาร์เช่ เดินทาง

          ตลาดบองมาร์เช่ ตั้งอยู่บนถนนประชานิเวศน์ 1 การเดินทางมาตลาดบองมาร์เช่ สามารถมาได้ 2 เส้นทาง คือมาจากถนนวิภาวดีรังสิต ขาออกเมื่อถึงวัดเสมียนนารี ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ข้ามทางรถไฟแล้วตรงมาประมาณ 1 กิโลเมตร ตลาดจะอยู่ทางซ้ายมือ สำหรับเส้นทางที่ 2 คือมาทางถนนประชาชื่น เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประชานิเวศน์ ขับตรงมาเลยสี่แยกไฟแดงประมาณ 2 กิโลเมตร ตลาดบองมาร์เช่จะอยู่ด้านขวามือ ให้กลับรถมา สำหรับที่จอดรถมีความสะดวก เพราะมีที่จอดบริเวณรอบตลาดบองมาร์เช่ และที่จอดรถจำนวน 4 ชั้น ราคาค่าจอดไม่แพง


คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก
kinnaree.net, royalprojectthailand.com และ bonmarche.co.th


เรื่องอื่นๆ
  1. พระพี่นาง กับพระนิพนธ์ท่องเที่ยว
  2. มหัศจรรย์ร้านของเล่นพิลึกโลก
  3. แพท ณปภา เผยนาทีระทึก! ที่โดนโจรปล้น
  4. 6 วิธีรักษา ความนับถือตัวเอง ในออฟฟิศ
  5. หนุ่ม กรรชัย อ้างป้านัดขอโทษครอบครัว เมย์
  6. ถ้า พ.ต.ท.ทักษิณ กลับมา ผมจะเอาตำรวจไปจับที่สนามบิน
  7. ยุ้ย แย้ม ปิ๊ด ให้เวลาอีก 3 ปี แต่งงาน แน่
  8. เป้าใหม่ แก๊งปาหิน ขว้างรถไฟ ผู้โดยสารแตก14 เข็ม
  9. ลิงบวกเลขได้เหมือนมนุษย์ จริงหรือ!?
  10. นม ใหญ่เกินไป! เลยโดนไล่ออก

เรื่องน่าสนใจ