แอพแรกที่คุณเลือก

ไปสูดกลิ่นอาย ชุมชนโบราณ ที่ ตลาดระแหง ร้อยปี!

ร้านขายสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

          "ลาดหลุมแก้ว" เดิมขึ้นอยู่กับ อ.เชียงราก จ.ปทุมธานี ต่อมาได้ยกขึ้นเป็นอ.ลาดหลุมแก้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2459 มีเขตปกครอง 6 ตำบล คือ ต.ระแหง ต.หน้าไม้ ต.ลาดหลุมแก้ว ต.คูขวาง ต.คูบางหลวง และต.คูตัน ต่อมาปี 2479 ทางราชการโอน ต.บ้านแหลม อ.บางกระดี มาขึ้นกับ อ.ลาดหลุมแก้ว จนปี 2488 ได้เปลี่ยนชื่อ ต.บ้านแหลม เป็น ต.คลองพระอุดม และ ต.คูตัน เป็น ต.บ่อเงิน

          ปัจจุบัน อ.ลาดหลุมแก้ว มีเขตปกครอง 7 ตำบล คือ ต.ระแหง ต.หน้าไม้ ต.ลาดหลุมแก้ว ต.บ่อเงิน ต.คูขวาง ต.คลองพระอุดม และต.คูบางหลวง

          ล่าสุด "เมฆินทร์ เมธาวิกูล" ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้จัดงบประมาณให้ทางอำเภอ ซึ่งปัจจุบันมี "ภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ" เป็นนายอำเภอ ทำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเห็นว่ามีของดูแต่ถูกมองข้ามกันไปหมด เช่น สุสานหอยที่วัดเจดีย์หอย ต.บ่อเงิน ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างจากเปลือกหอยนางรมยักษ์ บริเวณวัดมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีปลาสวายที่ทางวัดเลี้ยงไว้จำนวนมาก และบ่อเต่าหับ ซึ่งนักท่องเที่ยวซื้ออาหารเลี้ยงปลาและเต่าได้

          "ภาณุวัฒน์" บอกว่า นอกจากวัดเจดีย์หอยแล้ว ยังมีวัดมหาเมฆ อยู่ที่บ้านลำมหาเมฆ หมู่ 3 ต.บ่อเงิน หากมาตามถนนปทุมธานี-บางเลน จะอยู่ระหว่างทางไปวัดเจดีย์หอย โดยมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าวัด ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ที่นี่มีจุดน่าสนใจ คือ บึงน้ำไหล มีนกหลากหลายชนิดอาศัยอยู่จำนวนมาก เช่น นกกระยางขาว นกกระสา นกกาน้ำ เป็นต้น แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันกอไผ่ที่นกใช้ทำรังถูกไฟไหม้ไปหมด แต่ก็ยังมีบึงน้ำและหอดูนกให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกัน

          "อีกแห่ง คือ วัดบัวขวัญ ในวัดมีพระพุทธรูปปางพระผอม คือ ปางบำเพ็ญทุกขกิริยา สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังมีพลับพลาที่ประทับในพระราชพิธีแรกนาขวัญ สมัยรัชกาลที่ 6 ที่เรียกว่าศาลาแดง เดิมตั้งอยู่ที่วังพญาไท กรุงเทพฯ เป็นพลับพลาไม้สักทั้งหลัง ซึ่งสวยงามและทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังมีหลวงพ่อดำ อายุร้อยกว่าปี เป็นที่เคารพสักการะของชาวลาดหลุมแก้ว"

ตลาดระแหงในอดีต-ปัจจุบัน

          ตลาดระแหงในอดีตเมื่อครั้งผู้คนยังสัญจรทางน้ำ และตลาดระแหงปัจจุบันที่ยังคงสภาพชุมชนดั้งเดิมไว้

          "ภาณุวัฒน์" เล่าว่า ที่ชายคลองระแหงติดต่อคลองพระอุคมยังมีตลาดริมน้ำ อายุ 100 ปี ตลาดทั้ง 2 ฝั่งปลูกด้วยไม้เป็นห้องแถวติดต่อกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้คนสมัยก่อนสัญจรทางเรือและทางรถไฟ โดยมีทางรถไฟสายแรก คือ สายตลาดระแหง-บางบัวทอง มาสิ้นสุดที่โรงเรียนวรพงษ์ หมู่ 4 ต.ระแหง ต่อมาการคมนาคมเจริญขึ้น มีถนนผ่านหน้าอำเภอ ผู้คนก็หันมาสัญจรทางรถยนต์กัน กิจกรรมรถไฟก็ล้มเลิกไป แต่ยังคงเหลือตลาดเอาไว้ให้เป็นอนุสรณ์อยู่จนทุกวันนี้

          "ภาณุวัฒน์" กล่าวว่า ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลระแหง ที่มี "เกียรติคุณ สุทธาภิรมย์" เป็นนายกเทศมนตรี และ "สุรชัย จิระวัฒนาภร" ประธานชุมชน "ประสิทธิ์ สุทธาภิรมย์" ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ระแหง และกรรมการชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์ตลาดเก่า โดยจัดเป็นตลาดน้ำเหมือนในอดีตเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของจังหวัด โดยเน้นวิถีชุมชนดังเดิม ซึ่งทางเทศบาลจัดสรรงบประมาณมาสมทบ 5 แสนบาท บวกกับเรี่ยไรจากประชาชนรายละ 1,000-2,000 บาท มาสมทบทุนจัดทำสถานที่เลี้ยงปลาบริเวณคลองระแหง หน้าลานวัดบัวแก้วเกษรกับโรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร โดยจะกักน้ำให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วย อีกจุดที่ศาลาริมน้ำข้างห้องสมุด จัดทำเป็นท่าเรือรับ-ส่งนักท่องเที่ยว และจำหน่ายสินค้า เช่น ขนมพื้นบ้าน ขนมไทยโบราณ ผลิตผลทางการเกษตร           บรรยากาศหน้าไถ่เฮงการประมง และแปโภชนาและอาหารจานเด็ดของร้าน

          "ตั้งแต่สะพานคลองระแหงจะทำทางเดินเชื่อมต่อกันระหว่างลานวัดกับตลาด เพราะตรงนี้ชาวตลาดระแหงอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นทวด โดยยังอนุรักษ์ชุมชนดั้งเดิมไว้จนได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีร้านขายอุปกรณ์จับสัตว์น้ำอายุกว่า 90 ปี ร้านขายยาจีนและยาแผนโบราณ ร้านตัดผมรุ่นคุณปู่ ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรก็ยังอยู่ มีทั้งเคียวเกี่ยวข้าว จอบ เสียม ค้อน ตะปู เครื่องใช้ในครัวเรือน ปุ๋ยหมัก หม้อดินเผาหุ้งข้าว หรือร้านอาหารขึ้นชื่อ คือ ร้านแปโภชนา ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ มีนายสุรศักดิ์ บุญญาภากร เป็นเจ้าของร้าน ปัจจุบันเป็นประธานสภาเทศบาลด้วย ร้านนี้รับช่วงขายกันมา 66 ปีแล้วก็ยังขายดี มีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายทั้งวัน เพราะรสชาติอร่อย ขนาดผู้ว่าราชการจังหวัดยังต้องแอบมาชิมเป็นประจำ"

          "ภาณุวัฒน์" ทิ้งท้ายว่า สนใจอยากจะมาสัมผัสกลิ่นอายของชุมชนโบราณก็เดินทางมาได้เลย เพราะมาง่ายมาก มีถึง 3 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-รังสิต-ปทุมธานี หรือกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปากเกร็ด-ปทุมธานี หรือกรุงเทพฯ-บางใหญ่-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว-ปทุมธานี จากตัวเมืองเข้าสู่ตำบลระแหงใช้เส้นทาง 346 มุ่งหน้า อ.ลาดหลุมแก้ว ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ซึ่งช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเข้ามาบ้างแล้ว โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

          คนไทยละแวกใกล้เคียงไม่ไปไม่ได้แล้ว!!!ข้อมูลและภาพประกอบจาก

ไปสูดกลิ่นอาย ชุมชนโบราณ ที่ ตลาดระแหง ร้อยปี! โพสต์เมื่อ 13 มีนาคม 2551 เวลา 00:00:00 7,819 อ่าน แสดงความคิดเห็น