HILIGHT NEWS

ขนส่งห้ามรถแท็กซี่ อายุ12 ปี รับผู้โดยสารเด็ดขาด


         วานนี้ (6 ก.ค.) นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ รักษาการอธิบดีกรมการขนส่งทางบก  กล่าวว่า  ขณะนี้ มีรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนครบ 12 ปี ซึ่งสิ้นอายุการใช้งานตามกฎหมายแล้วบางราย ออกวิ่งรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะทำให้ยากแก่การตรวจสอบในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรืออาชญากรรมแล้ว ประชาชนผู้โดยสารยังอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายด้วย

         นายชัยรัตน์ กล่าวว่า สำหรับรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในหมวด ทฉ,ทต และ ทท สิ้นอายุการใช้งานแล้วทั้งหมด ซึ่งเดิมกฎหมายกำหนดให้รถแท็กซี่สามารถใช้งานได้ 12 ปี ต่อมาได้มีการแก้ไขกฎกระทรวงลดอายุการใช้งานของรถแท็กซี่ลงเหลือ 9 ปี เพื่อให้สภาพรถมีความมั่นคงแข็งแรงพร้อมนำมาให้บริการประชาชน โดยกฎหมายกำหนดให้รถแท็กซี่ที่ครบอายุการใช้งาน จะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถมาบันทึกหลักฐานการสิ้นอายุการใช้งานพร้อมส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียนรถแก่ทางราชการภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นอายุการใช้งาน หากต้องการนำรถคันดังกล่าวไปใช้งานเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะต้องแก้ไขสีของตัวรถให้เป็นสีเดียวตลอดทั้งคัน พร้อมถอดป้ายโคมไฟบนหลังคาและลบเครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้กับรถยนต์รับจ้างออกทั้งหมด จึงจะสามารถนำไปจดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลได้

         รักษาการอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ปัจจุบันมีรถแท็กซี่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก จำนวน 96,605 คัน เป็นรถนิติบุคคล จำนวน 63,862 คัน และรถบุคคลธรรมดา จำนวน 32,743 คัน ต่ออายุภาษีถูกต้อง จำนวน 75,711 คัน โดยยังมีบางส่วนที่ครบอายุการใช้งานแล้วแต่ยังไม่ได้มาดำเนินการแจ้งการสิ้นอายุหรือเปลี่ยนประเภทรถต่อนายทะเบียน ซึ่งผู้ขับรถแท็กซี่ที่นำรถที่สิ้นอายุการใช้งานมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ 2522 มาตรา 5 (10) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และหากนำรถที่แจ้งเปลี่ยนประเภทเป็นรถส่วนบุคคลแล้วมาลักลอบรับส่งผู้โดยสารจะมีความผิดตามมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท  และประชาชนผู้โดยสารที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากการให้บริการของรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ขอให้ร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะหมายเลข 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 ข้อมูลและภาพประกอบจาก
 

เรื่องอื่นๆ
  1. ครูมวยปัดข่มขืนนักศึกษา ซัดกลับสมยอม-โทรตาม
  2. เศรษฐกิจซบทำบุญน้อย พระซื้อข้าวฉันเอง
  3. จอย เตือน ศรราม เห็นต่าง แต่อย่าวิจารณ์
  4. คดีผศ.ฉาววุ่น! นักศึกษาขอเปลี่ยนตัว พยานคดีส่อกลับลำ
  5. ป้าอุ งุบงิบดันคอมพ์ฉาว 2.8 พันล้าน แจ้ง ครม.ทราบ
  6. ภรรยา สท. จูงลูก ล้มงานวิวาห์สามี
  7. เคน ตื่นเต้นใกล้เป็นพ่อ แจง หน่อย เลิกหวงแล้ว
  8. ชวน แนะ สมัคร อย่าละเมิดศาล ไม่พอใจให้อุทธรณ์
  9. ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศคนอ้วนสูง
  10. นาดาล เผยความรู้สึก สัมผัสแชมป์วิมเบิลดัน

เรื่องน่าสนใจ