HILIGHT NEWS

ชวนเที่ยวงาน มหกรรมรักการอ่าน ประจำปี 2551

มหกรรมรักการอ่าน          "มหกรรมรักการอ่าน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 จัด ขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน นี้ ณ อาคาร 1-4 อิมแพค เมืองทองธานี ภายในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แบ่งเป็นเมืองย่อยๆ ได้แก่ เมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ดูแล, เมืองการศึกษาตลอดชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ดูแล, การนำห้องสมุดของหน่วยงานต่างๆ เช่น ห้องสมุด กศน. ทีเคปาร์ค กทม.มานำเสนอ รวมถึงสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อีทีวี) เพื่อให้เห็นว่าแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย และเชิญโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นใน 12 เขตตรวจราชการมานำเสนอด้วย

          นอกจากนี้ ยังมีเมืองแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้, นิทรรศการอุดมศึกษาเน้นการพัฒนานวัตกรรมในการอ่าน เช่น การใช้เทคโนโลยีไอซีทีเพื่อการอ่าน การใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการอ่านและเทคนิคการอ่านในประเทศต่างๆ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)รับผิดชอบ และเมืองแห่งแรงบันดาลใจ มีการนำอาร์-เรดิโอของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) มานำเสนอการอ่านเพื่อสอนให้เด็กอ่าน เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และกิจกรรมแข่งขันการอ่านต่างๆ การแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ และนำผลงานของแต่ละเมืองมาแสดงบนเวทีและเสวนาเชิงวิชาการ 

          งานนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะนำนักเรียนจากโรงเรียน ต่างๆ ในเขตพื้นการศึกษาทั่วประเทศมาเที่ยวงานและแจกคูปองให้ซื้อหนังสือคนละ 300 บาท รวมถึงมีการอบรมครูบรรณารักษ์จำนวน 91 โรงเรียน และให้งบครูบรรณารักษ์โรงเรียนละ 1 หมื่นบาท เพื่อจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน สพฐ.จะแจกคูปองซื้อหนังสือฟรีให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กเรียนจากโรงเรียน ทั่วประเทศในเวลา 4 วันที่จัดงานแบ่งเป็นวันละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 400 คนขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
 

เรื่องอื่นๆ
  1. 10 วิธี ทะเลาะกับคนรัก อย่างสร้างสรรค์
  2. เกาะติดสถานการณ์ ม็อบพันธมิตร
  3. มนุษย์หอยทาก
  4. เลื่อนคลอด หวยบนดิน รอบ2 คลังอ้าง เพื่อประโยชน์สูงสุด
  5. คิดถึงวันที่นอนด้วยกัน เปรม พูดถึง ทาทา
  6. แบ่งงาน 6 รองนายกฯ-รมต.ประจำสำนักนายกฯ ใหม่
  7. ณรงศักดิ์ กรอบไธสง ศพแรกแห่งศึก... พธม. - นปช.
  8. 4 ฮีโร่โอลิมปิก วอนคนไทยรู้รักสามัคคี
  9. ปิดโรงเรียนทั่ว กทม. อีก 1-7 วัน - แบงก์พื้นที่ชุมนุมปิดทำการ
  10. พันธมิตรฯ ปิดประตูเจรจา - ยัน พปช. ต้องไม่เป็นรัฐบาล

เรื่องน่าสนใจ