HILIGHT NEWS

วันเกิด กับ สีรถ

เลือกสีรถให้ถูกโฉลกขอขอบคุณข้อมูลจาก Forward mail
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

 บุคคลที่เกิดวันอาทิตย์

           สีที่เป็นมงคล ควรเป็นสีชมพู สีโอโรส เพราะเป็นเดช อำนาจ และบารมี สีเขียวเป็นสีแห่งโชคลาภเงินทอง หรือสีดำ สีเทา สีควันบุหรี่เป็นสีของมนตรี มีคนคอยช่วยเหลือ ผู้ใหญ่สนับสนุนดี 

           สีอื่นๆไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีที่ต้องห้าม คือ สีฟ้า สีน้ำเงิน (เป็นสีที่อัปมงคลตลอดชีวิต) เพราะเป็นสีที่เป็นกาลกินีของบุคคลที่เกิดวันอาทิตย์ 

           อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และอายุ 77 ปี ห้ามซื้อรถสีชมพู สีโอโรส เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างมาถึง 

           สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60 และ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือสีเขียวทุกชนิด 

           และช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีเทา สีควันบุหรี่ เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่มาถึงเช่นกัน 

           ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้นก็สามารถ เลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด

 บุคคลที่เกิดวันจันทร์ 

          สีที่เป็นมงคล ควรเป็นสีเขียว เพราะเป็นเดช อำนาจ และบารมี สีดำ สีม่วงเป็นสีแห่งโชคลาภเงินทอง หรือสีฟ้า สีน้ำเงินเป็นสีของมนตรี มีคนคอยช่วยเหลือ ผู้ใหญ่สนับสนุนดี 

            สีอื่นๆ ไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีที่ต้องห้าม คือ สีแดง (เป็นสีที่อัปมงคลตลอดชีวิต) 

           ช่วงอายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี ห้ามซื้อรถสีเขียวทุกชนิด เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างมาถึง 

           สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือสีดำ, สีม่วง 

           และช่วงอายุย่าง 26, 35, 44, 53, 62, 71 และ 80 ปี ขึ้นไป สีที่ห้ามซื้อคือ สีฟ้า สีน้ำเงิน เพราะเป็นสีที่โชคร้าย ในช่วงอายุที่มาถึงเช่นกัน 

           ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้นก็สามารถ เลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด ยกเว้นสีแดงสีเดียว

 บุคคลที่เกิดวันอังคาร 

          สีที่เป็นมงคล ควรเป็นสีดำ หรือสีม่วง เพราะเป็นเดช อำนาจ และบารมี สีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทองเป็นสีแห่งโชคลาภเงินทอง หรือสีแดงเป็นสีของมนตรี มีคนคอยช่วยเหลือ ผู้ใหญ่สนับสนุนดี 

           สีอื่นๆไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีที่ต้องห้าม คือ สีบรอนซ์เงิน สีขาว สีเหลืองอ่อน เพราะเป็นสีที่เป็นกาลกินีของบุคคลที่เกิดวันอังคาร 

           อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี ห้ามซื้อรถสีดำและสีม่วง เพราะเป็นสีที่เป็นกาลกินีของบุคคลที่เกิดวันอังคาร 

           สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือสีหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง 

           และช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีแดง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่มาถึงเช่นกัน 

           ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้นก็สามารถ เลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด

 บุคคลที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) 

          สีที่เป็นมงคล ควรเป็นสีเหลืองแก่ สีแสด สีบรอนซ์ทอง เพราะเป็นเดช อำนาจ และบารมี สีดำ สีเทาเป็นสีแห่งโชคลาภเงินทอง หรือสีขาว สีขาวนวล สีบรอนซ์ทอง สีเหลืองอ่อนเป็นสีของมนตรี มีคนคอยช่วยเหลือ ผู้ใหญ่สนับสนุนดี 

           สีอื่นๆไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีที่ต้องห้าม คือ สีชมพู สีโอโรส (เป็นสีที่อัปมงคลตลอดชีวิต) เพราะเป็นสีที่เป็นกาลกินีของบุคคลที่เกิดวันพุธ (กลางวัน)

           อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี ห้ามซื้อรถสีเหลืองแก่ สีแสด และสีบรอนซ์ทอง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างมาถึง 

           สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59 และ 68 ปี สีที่ห้ามซื้อคือสีดำ, สีเทา 

           และช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีขาว สีขาวนวล สีบรอนซ์เงิน สีเหลืองอ่อน เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่มาถึงเช่นกัน 

           ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้นก็สามารถ เลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด

 บุคคลที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) 

          สีที่เป็นมงคล ควรเป็นสีแดง เพราะเป็นเดช อำนาจ และบารมี สีขาว สีขาวนวล สีเหลืองอ่อน เป็นสีแห่งโชคลาภเงินทอง หรือสีดำ สีม่วงเป็นสีของมนตรี มีคนคอยช่วยเหลือ ผู้ใหญ่สนับสนุนดี 

           สีอื่นๆไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีที่ต้องห้าม คือ สีเหลืองแก่ สีบรอนซ์เงิน สีแสด (เป็นสีที่อัปมงคลตลอดชีวิต) เพราะเป็นสีที่เป็นกาลกินีของบุคคลที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) 

           อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และ 77 ปี ห้ามซื้อรถสีแดง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างมาถึง 

           สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60 และอายุ 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือสีขาว สีขาวนวล สีบรอนซ์เงินและสีเหลืองอ่อน 

           และช่วงอายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีดำ สีม่วง เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่มาถึงเช่นกัน 

           ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้นก็สามารถ เลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด

 บุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดี 
          
          สีที่เป็นมงคล ควรเป็นสีฟ้า สีน้ำเงิน เพราะเป็นเดช อำนาจ และบารมี สีแดงเป็นสีแห่งโชคลาภเงินทอง หรือสีเขียวเป็นสีของมนตรี มีคนคอยช่วยเหลือ ผู้ใหญ่สนับสนุนดี 

           สีอื่นๆไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีที่ต้องห้าม คือ สีดำ สีม่วง (เป็นสีที่อัปมงคลตลอดชีวิต) เพราะเป็นสีที่เป็นกาลกินีของบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดี

           อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี ห้ามซื้อรถสีฟ้า สีน้ำเงิน เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างมาถึง

           สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60, 69 ปี และอายุย่าง 78 ปี สีที่ห้ามซื้อคือสีแดง 

           และช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเขียวทุกชนิด เพราะเป็นสีที่โชคร้าย ในช่วงอายุที่มาถึงเช่นกัน 

           ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้นก็สามารถ เลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด

 บุคคลที่เกิดวันศุกร์

        
สีที่เป็นมงคล ควรเป็นสีขาวนวล สีบรอนซ์เงิน สีเหลืองอ่อนเพราะเป็นเดช อำนาจและบารมี สีชมพู และสีโอโรสเป็นสีแห่งโชคลาภเงินทอง หรือสีแสด สีเหลืองแก่ สีบรอนซ์ทอง เป็นสีของมนตรี มีคนคอยช่วยเหลือ ผู้ใหญ่สนับสนุนดี 

           สีอื่นๆไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีที่ต้องห้าม คือ สีเทา สีดำ สีควันบุหรี่ (เป็นสีที่อัปมงคลตลอดชีวิต) เพราะเป็นสีที่เป็นกาลกินีของบุคคลที่เกิดวันศุกร์ นอกจากนี้แล้ว บุคคลที่เกิดวันศุกร์ 

           อายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 และ 77 ปี ห้ามซื้อรถสีขาวนวล สีบรอนซ์เงิน สีเหลืองอ่อน เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างมาถึง 

           สำหรับช่วงอายุย่าง 24, 33, 42, 51, 60, 69 ปี สีที่ห้ามซื้อคือสีชมพู สีโอโรส 

           และช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีเหลืองแก่ สีบรอนซ์ทอง และสีแสด เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่มาถึงเช่นกัน 

           ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้นก็สามารถ เลือกซื้อสีที่เป็นมงคลได้ตลอด

 บุคคลที่เกิดวันเสาร์ 

         สีที่เป็นมงคล ควรเป็นสีเทา สีดำ เพราะเป็นเดช อำนาจ และบารมี สีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นสีแห่งโชคลาภเงินทอง หรือ สีชมพู สีโอโรส เป็นสีของมนตรี มีคนคอยช่วยเหลือ ผู้ใหญ่สนับสนุนดี 

           สีอื่นๆไม่ดีและไม่เสีย (ธรรมดา) สีที่ต้องห้าม คือ สีเขียวทุกชนิด (เป็นสีที่อัปมงคลตลอดชีวิต) เพราะเป็นสีที่เป็นกาลกินีของบุคคลที่เกิดวันเสาร์ 

           อายุย่าง 22, 31, 40, 49, 58 และ 67 ปี ห้ามซื้อรถสีเทา สีดำ เพราะเป็นสีที่โชคร้ายในช่วงอายุที่ย่างมาถึง 

           สำหรับช่วงอายุย่าง 23, 32, 41, 50, 59, 68 ปี และอายุย่าง 77 ปี สีที่ห้ามซื้อคือสีฟ้า สีน้ำเงิน 

           ช่วงอายุย่าง 18, 27, 36, 45, 54, 63 และ 72 ปี สีที่ห้ามซื้อคือ สีชมพู สีโอโรส เพราะเป็นสีที่โชคร้าย ในช่วงอายุที่มาถึงเช่นกัน 

           ถ้าไม่ใช่อายุจรที่ย่างมาถึงดังกล่าวข้างต้นก็สามารถ เลือกซื้อสีที่เป็นมงคลimages คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ


เรื่องอื่นๆ
  1. เขตต์ ยอมรับ แนท ความรักครั้งนี้จริงจังกว่า นุ่น
  2. เสน่ห์วัดเก่าที่ เกาะคา
  3. ปีนบ้าน 4 ครั้ง ข่มขืนเหยื่อสาว
  4. กอล์ฟ-ไมค์ ฝ่ามรสุมข่าว ไม่เคยล้อเล่นกับความรัก
  5. คนไทย กับการกิน พาราเซตามอล เกินขนาด
  6. วิธีทำความสะอาด ฟันปลอม
  7. ตูบขึ้นศาลเป็นพยานปากเอก
  8. ลำดับเหตุการณ์ สมัคร ตาย สมชาย เกิด
  9. 6 วิธี แห่งการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติ
  10. ทนายเต๋า โต้กลับ ยังไม่เจรจาคู่กรณี

เรื่องน่าสนใจ