HILIGHT NEWS

ปภ. เตือนภัยแล้ง!!! ร่วมกันแก้ได้

ภัยแล้งปภ. เตือนภัยแล้ง!!! ร่วมกันแก้ได้ (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
 
          รายงานขององค์การสหประชาชาติ ระบุว่า การขาดแคลนน้ำเป็นวิกฤตการณ์ธรรมชาติที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติมากที่สุด "น้ำ" จึงเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วโลก มิใช่เฉพาะประเทศไทย ที่มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูร้อน และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดและมีคุณค่า ดังนี้ 

ประชาชนทั่วไป

           ในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำ ไม่ควรปล่อยน้ำไหลทิ้ง เพราะจะสิ้นเปลืองน้ำมากกว่าปกติ  ควรใช้ภาชนะใส่น้ำแทนการล้างด้วยการปล่อยน้ำไหลจากสายยางโดยตรง 

           ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง และนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น รดน้ำต้นไม้ ทำความพื้น เป็นต้น 

           หมั่นตรวจสอบจุดรั่วซึมของน้ำ  โดยปิดก๊อกน้ำทุกตัวและจดมาตรวัดน้ำไว้ หากเลขมาตรวัดน้ำเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีน้ำรั่วซึม ควรซ่อมแซมทันที 

          รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อกน้ำ ฝักบัว ชักโครก เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันและลดปริมาณน้ำ 

เกษตรกร 

           หากยังพอมีน้ำในพื้นที่ควรเร่งซ่อมแซมคูน้ำให้แข็งแรง โดยนำกระสอบทรายมาเสริมเป็นคันกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำได้มากขึ้น และป้องกันการพังทลายของคูน้ำในช่วงที่มีการส่งน้ำ 

           หมั่นติดตามรับฟังสถานการณ์น้ำ และแผนการจัดสรรน้ำของจังหวัด เพื่อวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เลือกเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อย

           งดเว้นการทำนาปรังนอกเขตพื้นที่ที่จังหวัดกำหนด 

           อีกทั้งหลีกเลี่ยงการเผาตอซังและฟางข้าวให้ใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทน เพราะจะทำให้ดินขาดความชุ่มชื้น ส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงมากขึ้น

ภาคอุตสาหกรรม

           ประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับสถานการณ์ และจัดหาแหล่งน้ำ สำรองไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน 

           หมั่นตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำภายในโรงงาน หากชำรุดให้รีบซ่อมแซมทันที

           อีกทั้งติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำ และจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด

          หากทุกภาคส่วนวางแผนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ที่ โดยปฏิบัติตนให้เป็นนิสัยที่เคยชินัครญี่ปุ่นอาวุโส โดยปฏิบัติตนให้เป็นนิสัยและความเคยชิน ก็จะช่วยให้ประเทศไทยไม่ต้องประสบวิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อนอีกอย่างแน่นอน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต
เรื่องอื่นๆ
  1. เฟย์-ฟาง-แก้ว สุดเขินท่าเต้น Help Me Please ทำหนุ่มๆ เคลิ้ม
  2. เช็คช่วยชาติใช้อย่างไร? ที่ไหน? จึงจะคุ้มค่า
  3. บอย ถ่ายทอดความรักแง่บวกลงเพลง การเปลี่ยนแปลง
  4. ก้านกล้วย 2 รอบปฐมทัศน์สุดคึกคัก !!!
  5. หญิงแม้น ยัน ไมค์ เพื่อน ท่านพ่อห้ามแชะหวือ
  6. เผยโทษจำคุก3ปี แม่สับศพลูกแท้ง
  7. พะจุณณ์ - สนธิ ประสานเสียง แนะผู้ใหญ่งดตอบโต้ทักษิณ
  8. รักของหนู ผู้ปกครองไม่เอา
  9. เก็บตังค์ค่าฉี่
  10. จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ว่าที่เจ้าบ่าวของ ยิ้ม วิสาระดี

เรื่องน่าสนใจ