HILIGHT NEWS

18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก fainaja.multiply.com

          จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ.124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

          ทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ประกาศให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันท้องถิ่นไทย โดยจังหวัดสมุทรสาคร จะมีการจัดงานประเพณี 18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นประจำทุกปี พร้อม ๆ กับหลายจังหวัด

          ทั้งนี้ ตามประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 116) สุขาภิบาลแห่งแรกของไทยได้รับการจัดตั้งขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเรียกว่า "สุขาภิบาลกรุงเทพ" โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ขึ้น โดยผู้บริหารสุขาภิบาลกรุงเทพ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงนครบาล ตามที่ทรงทอดพระเนตรมาจากการเสด็จประพาสต่างประเทศ

          หลังจากนั้น 8 ปีคือในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาครเป็น "สุขาภิบาล" เรียกว่า "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ซึ่งถือว่าเป็นสุขาภิบาล "หัวเมือง" แห่งแรกของไทย ซึ่งในปัจจุบันคือ "เทศบาลนครสมุทรสาคร"

          สำหรับเหตุที่การจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองล่าช้าไปมาก เพราะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรง เล็งเห็นว่า การสุขาภิบาลซึ่งเป็นรูปแบบที่ประชาชนปกครองตนเองนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากราษฎรในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี การร่วมกันดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน หากบังคับให้มีขึ้นโดยที่ประชาชนไม่เห็นความจำเป็นก็จะไม่ประสบความสำเร็จ 

          สำหรับกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2554 ทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานย้อนยุค ร.ศ.124 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคมนี้ บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) และวัดแหลมสุวรรณาราม ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภายในงานประกอบไปด้วย ประเพณีโบราณที่หาชมได้ยาก การละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ การแสดงละครรำ การออกร้านจำหน่ายสินค้าโบราณ การประกวดธิดาท้องถิ่นไทย ฯลฯ

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง "เหลียวหลังแลหน้าท้องถิ่นไทย" โดยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะมาระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าต่อไป
 
          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครสมุทรสาคร 0-3441-1208 หรือ จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3442-7520 หรือ สำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร.0-2241-9016


 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
, องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เรื่องอื่นๆ
  1. ศาลนัดฟังคำสั่ง DSI ยื่นค้านประกันตัวจตุพร
  2. นปช.หญิงอ้าง ถูกทหารลากไปข่มขืน
  3. ชุมพรเมืองต้นแบบ ไบโอเทคโนโลยี
  4. ศอฉ. เผย เสื้อแดงยังป่วนต่อเนื่อง
  5. เกือบทุกเขื่อนตั้งบน รอยเลื่อนของเปลือกโลก
  6. ลูกสาวเตรียมนำอัฐิ เสธ.แดง ไปวัดราชบุรี
  7. นักเรียนเกรด7 แคลิฟอร์เนีย พบถ้ำลับบนดาวอังคาร
  8. ทักษิณ ร้ององค์กรระหว่างประเทศ สอบเหตุในไทย
  9. ดีเอสไอเผยตารางนัด 83 ท่อนำเลี้ยงแดง
  10. จับดาราบิ๊กบราเธอร์เยอรมัน เหตุไล่กัดคน

เรื่องน่าสนใจ