HILIGHT NEWS

ภาพวาดชุดดอกไม้งามนามเพราะ ส.ค.ส. กาชาด ปี 2554


พระฉายาลักษณ์ พระเทพ ส.ค.ส. กาชาด ปี 2554

ดอกคำขาวเชียงดาว

พระฉายาลักษณ์ พระเทพ ส.ค.ส. กาชาด ปี 2554

ดอกจำปาทอง

พระฉายาลักษณ์ พระเทพ ส.ค.ส. กาชาด ปี 2554

ดอกศรีจันทรา

พระฉายาลักษณ์ พระเทพ ส.ค.ส. กาชาด ปี 2554

ดอกมณฑา


พระฉายาลักษณ์"พระเทพ" ส.ค.ส. กาชาด ปี 2554 (ไทยโพสต์)

          เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ปี พ.ศ. 2554 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ขอเชิญสั่งจองบัตรอวยพรกาชาดประจำปี 2554 ซึ่งได้อัญเชิญ "พระฉายาลักษณ์" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สภากาชาดไทย นำมาจัดพิมพ์เป็นบัตรอวยพรกาชาดปี 2554

          สำหรับบัตรอวยพรอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถใช้ส่งความสุขในโอกาสต่าง ๆ นอกเหนือจากเทศกาลปีใหม่ เป็นภาพวาดชุด "ดอกไม้งามนามเพราะ" ผลงานของอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส มี 4 ภาพ ประกอบด้วย ดอกคำขาวเชียงดาว ดอกจำปาทอง ดอกศรีจันทรา และดอกมณฑา จำหน่ายในราคาใบละ 9 บาท หรือ โหลละ 85 บาท ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรนำสมทบทุนการดำเนินการภารกิจของสภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป

          สภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งความสุขถึงบุคคลอันเป็นที่รักในเทศกาลปีใหม่ ปี 2554 หรือในโอกาสพิเศษอื่นๆ ด้วยการร่วมสั่งจองบัตรอวยพรกาชาดและบัตรอวยพรอเนกประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งจองได้ที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 โทร. 0-2254-1354, 0-2256-4441, 0-2256-4623, 0-2250-0311 โทรสาร 0-2250-0312 หรือที่เว็บไซต์ redcrossfundraising.orgขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สภากาชาดไทย

เรื่องอื่นๆ
  1. เผยภาพล่าสุด การปะทุของดวงอาทิตย์
  2. น้ำฝน ไม่สน อุ้ม แทงข้างหลัง โชว์หวาน อาร์ต
  3. ปาเกียว เผย วางแผนแขวนนวมอีก 3 ปี
  4. จีนแพลนรถไฟเร็วสูงเชื่อมเอเชียตะวันออก/ใต้
  5. ภรรยาวิคเตอร์ บูท ยันสามีไม่ร่วมมือสหรัฐ
  6. เผยภาพโศกนาฏกรรม ลอยกระทงเขมร เขมรเหยียบกันตาย
  7. พันธมิตรชุมนุมหน้ารัฐสภา อัดรัฐแก้รัฐธรรมนูญ
  8. แม่น้ำชีล้นฝั่ง ทะลักท่วมนาข้าวใน จ.ยโสธร
  9. ชัชวาล ขาวละออ น้องหยิน สริตา ผ่องศรี ถึงไทยแล้ว
  10. ศึกหมอระอุ! 2 หมอจี้ตรวจสอบคลิปฉาว

เรื่องน่าสนใจ