แอพแรกที่คุณเลือก

เผย 9 รายชื่อศิลปินแห่งชาติปี 49!


1 ระวี ภาวิไล
2 นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน
3 ร.ต.ต.กาหลง พึ่งทองคำ
4 สมถวิล อุรัสยะนันทน์เผย 9 รายชื่อศิลปินแห่งชาติปี 49!

สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

           คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ประกาศ เมื่อวานนี้( 8 ก.พ.) ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะล้ำค่าสูงเด่นจนเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน ให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2549 จำนวน 9 คน ใน 3 สาขา ประกอบด้วย

            สาขาทัศนศิลป์

           1. ศ.เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ อายุ 64 ปี  มีผลงานศิลปะจัดแสดงทั้งในและต่างประเทศตลอดระยะเวลา 40 ปี เริ่มแสดงผลงานครั้งแรกในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ปี 2510 เนื้อหาของงานเป็นเรื่องของชีวิต และความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร ปี 2511 นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกงานศิลปะด้านจิตรกรรมของศิลปินไทยในการใช้วัสดุสำเร็จรูป จนประสบความสำเร็จ และได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติหลายครั้ง

           2.นายนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน อายุ 61 ปี ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมประติมากรรมไทย เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานศิลปะต่อเนื่อง 37 ปี เป็นประติมากรที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย มีผลงานที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ ผลงานประติมากรรมเพื่อติดตั้งในอุทยานเบญจสิริ ออกแบบเหรียญ และทำต้นแบบเหรียญพระมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           3.ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ อายุ 68 ปี  จบปริญญาตรีสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาฯ, คณบดีดณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มีผลงานด้านภูมิสถาปัตยกรรมมากมาย อาทิ สวนหลวง ร.9 อุทยานเบญจสิริ สวนเบญจกิตติ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

           4.รศ.สมถวิล อุรัสยะนันทน์ อายุ 85 ปี  มีผลงานออกแบบเครื่องปั้นดินเผา ตั้งแต่ปี 2499 เรื่อยมา มีรูปทรงสวยงาม ทันสมัย ผสมผสานลักษณะความเป็นไทย และตะวันตกได้อย่างลงตัว มีเทคนิคการเคลือบ และสีที่เฉพาะตัว

           สาขาวรรณศิลป์

           1.ศ.เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์  มีผลงานจนได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีนักปราชญ์ล้านนาที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายในด้านศิลปะวรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรม เป็นกวีผู้เชี่ยวชาญการใช้ฉันทลักษณ์ของล้านนา

           2.ศ.กิตติคุณ ระวี ภาวิไล อายุ 81 ปี มีผลงานทางดาราศาสตร์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ เคยร่วมประชุม และรับเชิญทำงานวิจัยในต่างประเทศเกือบ 20 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีผลงานทางด้านการแปล ได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ราชบัณฑิตแห่งราชบัณฑิตยสถาน


5 เดชา บุญค้ำ
6 มณี พยอมยงค์
7 เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ
8 เกียรติพงศ์ กาญจนภี
9 สุชาติ ทรัพย์สิน


           สาขาศิลปะการแสดง

           1.ร.ต.ต.กาหลง พึ่งทองคำ อายุ 78 ปี มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้ดีทุกประเภท อาทิ ขลุ่ย ปี่ ระนาด ฆ้องวงใหญ่ ระนาดทุ้ม เครื่องหนัง ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านดนตรีไทยที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในคณะครูของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

           2.นายเกียรติพงศ์ กาญจนภี ใช้ชื่อ สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ในการแต่งเพลง อายุ 81 ปี เริ่มแต่งเพลงกับครูสง่า อารัมภีร ในละครเรื่อง "พันท้ายนรสิงห์" จนถึงประมาณ ปี 2496 จึงเลิกแต่งเพลงเนื่องจากหมดยุคของละครเวที มีเพลงที่ประพันธ์ร่วมกันเกือบ 300 เพลง เพลงที่ได้รับความนิยมมากมาย เช่น เพลงรักคุณเข้าแล้ว วิหคเหินลม นกเขาคูรัก สัญญารัก ฯลฯ

           3. นายสุชาติ ทรัพย์สิน อายุ 69 ปี มีความชำนาญทั้งด้านการแสดงหนังตะลุง และการแกะหนังตะลุง รวมถึงการแกะรูปหนังใหญ่ และยังสร้างสรรค์เรื่องหนังตะลุงใช้แสดงมากมาย อาทิ เรื่องรามเกียรติ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เกลือจิ้มเกลือ แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง คนไทยกับจอมราชันย์ เป็นต้น

              ทั้งนี้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติทั้ง 9 คน จะเข้ารับพระราชทานโล่ และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศิลปินแห่งชาติ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 14.00 น. ที่สวนจิตรลดา


ข้อมูลจาก

 

เผย 9 รายชื่อศิลปินแห่งชาติปี 49! โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 00:00:00 11,799 อ่าน แสดงความคิดเห็น