HILIGHT NEWS

นิติบุคคลเฮ! ครม. ลดภาษีเงินได้ เริ่ม 1 ม.ค. 2556


นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์

 นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก thaigov.go.th

            ครม. ไฟเขียว ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล จากร้อยละ 23 เหลือร้อยละ 20 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

            เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

            ทั้งนี้ เนื่องจากในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีตามพระราชกฤษฎีกาในข้อ 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอาจมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่าหนึ่งรอบระยะ เวลาบัญชีในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่าสองรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จึงทำให้นิติบุคคลดังกล่าวไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

            ดังนั้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 โดยไม่ต้องกำหนดจำนวนรอบระยะเวลาบัญชีที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ และปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้สอดคล้องกันด้วย


สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีดังนี้

1. กำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และคงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

            1.1 ร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

            1.2 ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

2. กำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า และบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิในส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท ดังต่อไปนี้

            2.1 ร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

            2.2 ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

            อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาให้มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องอื่นๆ
  1. คุมหนุ่มหื่นอนาจารสาวทำแผน ชาวบ้านมุงรอตื้บ
  2. ฝนตกฟ้าผ่าในอินเดีย ดับแล้ว 10 ราย
  3. ตร.ภาค 5 ส่งบีเกิลรับราชการ ค้นยาเสพติดภาคเหนือ
  4. นายกฯ เผยถกแก้ใต้ คิดตรง ปชป. ให้ ศอ.บต. เป็นหลัก
  5. ครม. ทุ่มกว่า 3 หมื่นล้าน ซื้อเรือฟรีเกต-แบล็คฮอว์ก
  6. ฮือฮา! ชาวบ้านแห่รับยาผีบอกรักษาทุกโรคจนแน่นวัด
  7. สมชาย แนะ เหวง อ่าน ฉบับเต็ม คอป. ก่อนค้าน
  8. ชาวเน็ตจวกเละ! เซี่ยงไฮ้รณรงค์กำจัดขอทานบนรถไฟใต้ดิน
  9. เก่ง การุณ ประกาศสลายม็อบดอนเมือง ขู่ไม่คืบ ปิดศาลาว่าการฯ
  10. รวบพ่อเลี้ยงหื่น ทำอนาจารลูกสาววัย 14 ก่อนหนีไปบวช

เรื่องน่าสนใจ