HILIGHT NEWS

ปฏิทินวันพระ 2556 ร่วมทำบุญให้จิตใจผ่องใส



ปฏิทินวันพระ 2556 ร่วมทำบุญให้จิตใจผ่องใส
 
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          หลายคนมักมองข้ามวันพระในปฏิทินประจำปี อันเนื่องมาจากภาระหน้าที่ต่าง ๆ ทำให้ไม่มีเวลาทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม แม้จะรู้ว่าวันพระถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นวันแห่งการทำดี โดยใน 1 อาทิตย์ จะมีวันพระเพียง 1 วันเท่านั้น ทั้งนี้ วันพระจะถูกกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ

          และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนหันมาทำความดีด้วยการวางแผนชีวิตกันแต่เนิ่น ๆ โดยการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการไปทำบุญในทุก ๆ วันพระ กระปุกดอทคอม จึงได้นำ ปฏิทินวันพระ 2556 มาฝากกัน หากอยากรู้ว่า วันใดเป็นวันพระ หรือวันใดตรงกับวันสำคัญทางศาสนาพุทธบ้าง ตามมาเลยจ้า

ปฏิทินวันพระ 2556 ร่วมทำบุญให้จิตใจผ่องใส

 ปฏิทินวันพระ ประจำปี 2556  

  เดือนมกราคม  

             วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 1
             วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 1
             วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
             วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2


  เดือนกุมภาพันธ์ 

             วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2
             วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 2
             วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
             วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับ วันมาฆบูชา 


  เดือนมีนาคม  

             วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3
             วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3
             วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4
             วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4


  เดือนเมษายน 

             วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 4
             วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4
             วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5
             วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5


  เดือนพฤษภาคม 

             วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 5
             วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5
             วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
             วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับ วันวิสาขบูชา 


  เดือนมิถุนายน

             วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
             วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6
             วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
             วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7


  เดือนกรกฎาคม

             วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นวันแรม 2 ค่ำ เดือน 7
             วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7
             วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
             วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับ วันอาสาฬหบูชา 
             วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8


  เดือนสิงหาคม

             วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8
             วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
             วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
             วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9


  เดือนกันยายน

             วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9
             วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เป็นวันวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
             วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
             วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10


  เดือนตุลาคม

             วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10
             วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
             วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับ วันออกพรรษา 
             วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11


  เดือนพฤศจิกายน

             วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11
             วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
             วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับ วันลอยกระทง 
             วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12


  เดือนธันวาคม

             วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12
             วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2556 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 ตรงกับ วันรัฐธรรมนูญ 
             วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
             วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 1
             วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 1 ตรงกับ วันสิ้นปี

          สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกทำบุญในวันดังกล่าว ก็สามารถทำดีได้ง่าย ๆ ด้วยการถือศีล 5 อันประกอบด้วย

              ศีลข้อที่ 1 การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

              ศีลข้อที่ 2 ไม่ลักทรัพย์สินของผู้อื่น

              ศีลข้อที่ 3 ไม่ล่วงประเวณีในคู่ครองของคนอื่น

              ศีลข้อที่ 4 ไม่โกหกผู้อื่น

              ศีลข้อที่ 5 ไม่ดื่มสุราเมรัย

          นอกจากนี้ ถ้ามีโอกาสก็ควรหมั่นนั่งสมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบ ผ่องใส หากผู้ใดปฏิบัติตามนี้เป็นประจำ ย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบ เยือกเย็น คิดอะไรได้อย่างรอบคอบ และยังส่งผลให้มีความจำดียิ่งขึ้นด้วย เห็นไหมว่าการบุญ ทำดี และปฏิบัติดี ย่อมส่งผลให้เกิดสิ่งดี ๆ กับชีวิต ดังนั้น วันพระ ในปี 2556 ที่จะถึงนี้ อย่าลืมหันมาทำบุญ และทำดี กันนะคะ 
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
   


เรื่องอื่นๆ
  1. ศาลชี้! นปช. ถูกยิงดับในซอยรางน้ำ เป็นกระสุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ
  2. ปตท. ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น
  3. น้ำอัดลม Angry Birds ขายดีแซงโค้ก-เป๊ปซี่ ในฟินแลนด์
  4. ยังไม่จบ! โหร อพส. ชี้ชุมนุมจะไม่ยุติแค่นี้แน่
  5. เอาจริง! ตร.นางเลิ้ง ห้ามซื้อ-ขายกล้วยแขก บนถนน ฝ่าฝืนปรับ 2 พัน
  6. ดีเดย์ 1 ม.ค. 56 ติด GPS คุมความเร็วรถสาธารณะ
  7. Aki-ko ทำหนังสั้นที่สนับสนุน ให้เรา ''แคร์'' คนรอบข้างมากขึ้น
  8. ช็อกโลก! สหรัฐฯ เคยมีแผนบึ้มดวงจันทร์ ข่มโซเวียตช่วงสงครามเย็น
  9. ปูนแดง...จากภูมิปัญญาไทย อาวุธหลักกำจัดลูกน้ำ
  10. โพลชี้ คนไทยอยากลอยกระทงกับ ยิ่งลักษณ์ - อั้ม พัชราภา

เรื่องน่าสนใจ