แอพแรกที่คุณเลือก

สุภาษิตจีน-คำคมจีน ให้แง่คิดชีวิตและกำลังใจ


สุภาษิตจีน-คำคมจีน ให้แง่คิดชีวิตและกำลังใจ

          เงียบลง คุณจึงจะคิดได้

          ถ้าคุณไม่เงียบ คุณจะไม่ได้ยินทุกอย่างที่คนพูดกับคุณ

          เพราะว่าใจคุณพะวงอยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้ว

          เรียนรู้ที่จะฟัง ฟังด้วยหัวใจของคุณ

          ความหิวแก้ด้วยอาหาร ความเขลาแก้ด้วยการศึกษา

          การศึกษาเปรียบเสมือนพายเรือทวนน้ำ ถ้าไม่รุดหน้าก็ถอยหลัง

          ผู้มีใจตั้งมั่นย่อมชนะฟ้า ผู้ไร้ความตั้งมั่น ฟ้าย่อมชนะคน

          ที่ขาดคุณธรรม ย่อมไม่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ ผู้ที่ขาดความรู้ ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกล

          การสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเรื่องลำบาก การธำรงไว้ซึ่งความสำเร็จยิ่งลำบาก 

          แต่ผู้ที่รู้ว่าลำบากจักไม่ลำบาก


ที่มา Forward Mail
ภาพประกอบทางอินเตอร์เน็ต


โพสต์เมื่อ 31 มีนาคม 2550 เวลา 00:00:00

สุภาษิตจีน-คำคมจีน ให้แง่คิดชีวิตและกำลังใจ โพสต์เมื่อ 31 มีนาคม 2550 เวลา 00:00:00 24k อ่าน 3 แสดงความคิดเห็น