HILIGHT NEWS

กำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จเกี่ยว

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จเกี่ยว

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

          กำหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) พร้อมเส้นทางเชิญโกศด้วยรถวอจัตุรมุข ซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนศพสมเด็จพระราชาคณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีพระสงฆ์เข้าร่วมขบวนกว่า 20,000 รูป

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 ที่ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ หลวงพ่อดวงดี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระวิจิตรธรรมาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แถลงข่าวแจ้งเส้นทางเชิญโกศด้วยรถวอจัตุรมุข ในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในวันที่ 8-10 มีนาคม โดยมีหมายกำหนดการทั้งหมดดังนี้


วันที่ 8 มีนาคม 2557

          เวลา  10.30  น.     - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์, ถวายเครื่องไทยธรรม, ทอดผ้าไตรบังสุกุล, กรวดน้ำ รับพร

          เวลา  11.00  น.     - ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 500 รูป

          เวลา  14.00  น.     - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 100 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

          เวลา  17.00  น.     - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์, ถวายเครื่องไทยธรรม, ทอดผ้ามหาบังสุกุล, กรวดน้ำ รับพร

                                        - พระราชาคณะ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

                                        - พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา

          เวลา  19.00  น.     - พระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

หมายเหตุ : แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์

 
วันที่ 9 มีนาคม 2557

          เวลา  07.00  น.    - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์, ถวายภัตตาหารเช้า, ถวายเครื่องไทยธรรม, ทอดผ้าไตรบังสุกุล, กรวดน้ำ รับพร

          เวลา  09.00  น.    - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 100 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

          เวลา  10.30  น.    - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ถวายพรพระ จบ แล้วรับพระราชทานฉัน

          เวลา  11.00  น.    - ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 500 รูป

          เวลา  12.30  น.    - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล     

          เวลา  13.00  น.    - เชิญโกศศพขึ้นรถวอจตุรมุข จากวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

                                       - หยุดรถ เชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน

          เวลา  17.00  น.    - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ

                                       - ขึ้นสู่พลับพลาอิศริยาภรณ์

                                       - ทรงทอดผ้าไตร

                                       - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

                                       - เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเมรุ พระราชทานเพลิง

                                       - สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

หมายเหตุ : แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์

 
          สำหรับขบวนดังกล่าวจัดเป็นขบวนการเคลื่อนศพสมเด็จพระราชาคณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยมีพระสงฆ์แจ้งความจำนงเข้าร่วมขบวนแล้วกว่า 20,000 รูป พร้อมด้วยชาวพุทธจากต่างประเทศอีกประมาณ 2,000 คน และยังไม่รวมพุทธศาสนิกชนที่จะเข้าร่วมขบวนอีกจำนวนมาก โดยพุทธศาสนิกชนที่จะเข้าร่วมขบวนขอให้แต่งกายชุดสีขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งในวันดังกล่าว หอจดหมายเหตุแห่งชาติจะมาบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วย


วันที่ 10 มีนาคม 2557

            เวลา  07.00  น.    - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 3 รูป พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลและรับพระราชทานภัตตาหารสามหาบ ในการเก็บอัฐิ

            เวลา  08.00  น.    - อัญเชิญอัฐิเจ้าประคุณสมเด็จฯ กลับยังวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร         

            เวลา  10.30  น.    - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ฉลองอัฐิ, ถวายภัตตาหารเพล, ถวายเครื่องไทยธรรม, ทอดผ้าไตรบังสุกุล,กรวดน้ำ รับพร

            เวลา  11.00  น.    - ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 500 รูป


          พระวิจิตรธรรมาภรณ์ ทิ้งท้ายว่า สำหรับประชาชนที่มาร่วมงานในวันดังกล่าว ทางคณะสงฆ์วัดสระเกศฯ และคณะศิษยานุศิษย์ จัดเตรียมของที่ระลึกเพื่อมอบแก่พุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

          1. พระไตรปิฎก ฉบับที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ได้มีบัญชาให้ชำระ โดยมหาเถรสมาคมจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี ฉบับเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

          2. หนังสือภาพเล่าเรื่องประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์

          3. หนังสือประวัติวัดสระเกศฯ และประวัติพระบรมสารีริกธาตุ

          4. หนังสือเย็นหิมะในรอยธรรม เป็นหนังสือที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ สะท้อนถึงแนวคิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

          5. สมันตปาสาทิกา เป็นผลงานแปลของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โดยหนังสือสมันตปาสาทิกา คือคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายขยายความพระวินัยปิฎก และสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้แปลไว้ตั้งแต่ปี 2497 เมื่อครั้งเป็นครูสอนบาลี ประโยค ป.ธ.7 และได้ถูกนำมาตีพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกในวาระออกพระเมรุ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) เมื่อปี 2508 ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนบาลี ประโยค ป.ธ.7 อย่างมาก

          6. ล็อกเกต และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระพุฒาจารย์

          สำหรับผู้ที่มาร่วมงานแล้วไม่ได้รับของที่ระลึก ทางวัดจะแจกคูปองเพื่อมารับหนังสือในภายหลัง ขณะเดียวกันศิลปินวงโฮปซึ่งเป็นหนึ่งในคณะศิษยานุศิษย์ได้แต่งเพลงเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิง ได้แก่ เพลงบัวบานกลางหิมะ และเพลงแสงแห่งดาว ซึ่งจะจัดทำซีดีแจกในงานดังกล่าวด้วย

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จเกี่ยว

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จเกี่ยว

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จเกี่ยว


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องอื่นๆ
  1. สุรพงษ์ ยันไม่เคยคิดแยกประเทศ วอนเป็นธรรม ชี้ กปปส. ก็ปลุกระดม
  2. หนุ่มไนจีเรียอ้างข่มขืนแพะไม่ผิด เพราะขอแพะก่อนแล้ว
  3. แกนนำแดงเชียงใหม่ ยันไม่รู้จัก สปป.ล้านนา และไม่คิดแยกประเทศ
  4. กวป. ยื่น ป.ป.ช. ขอเลือกตั้งก่อนชี้มูลผิดนายกฯ คดีโกงจำนำข้าว
  5. ปภ. ประกาศเขตภัยพิบัติแล้งแล้ว 16 จังหวัด 62 อำเภอ
  6. โจรแสบ ! ดอดถอดยางรถกระบะทั้ง 4 ล้อ ถึงในโรงจอดรถ
  7. พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ลาออกจากราชการ ลงสมัครเลือกตั้ง ส.ว. 2557
  8. ป.ป.ช. ยัน ไม่มีข้อมูล ยิ่งลักษณ์ โยกทรัพย์สิน 5-6 หมื่นล้าน ไปฮ่องกง
  9. พุทธะอิสระ-ชาวนา บุก สตง. เจรจารองผู้ว่าการฯ ทวงเงินจำนำข้าว
  10. ชายสวีเดนเสี่ยงตายโดดน้ำเย็นยะเยือกไปช่วยเป็ด

เรื่องน่าสนใจ