ข้อตกลงในการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์กระปุกดอทคอม


เว็บไซต์กระปุกดอทคอมได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อข่าวต่าง ๆ อย่างเป็นสาธารณะ ทั้งนี้ ทางเว็บไซต์ปรารถนาให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามหลักสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล โดยไม่เป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของผู้อื่น จึงขอความร่วมมือผู้แสดงความคิดเห็นทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการบริโภคข้อมูล ข่าวสาร และมีจิตสำนึกในการแสดงความคิดเห็นด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งละเว้นการแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้


1. การแสดงความคิดเห็นหรือข้อความอันเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์
2.

การหมิ่นประมาทบุคคลสำคัญของรัฐต่างชาติและประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ รวมทั้ง บุคคลธรรมดาและเจ้าหน้าที่รัฐ

3. การแสดงความคิดเห็นที่มีเนื้อหาขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
4. การหมิ่นเชื้อชาติ ศาสนา หรือประเทศอื่น ในทางเสียหาย
5. การโฆษณาสินค้าหรือบริการ
6. การแสดงความคิดเห็นด้วยคำหยาบคาย ข้อความที่ส่อไปในทางลามกอนาจาร
7. การแสดงความคิดเห็นที่ยุยงให้เกิดความขัดแย้งทั้งระหว่างบุคคล กลุ่มคน และสังคม
8. การเผยแพร่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail Address IP Address และข้อมูลส่วนบุคคล
9. การเผยแพร่ข้อความที่มีผลให้ธุรกิจ องค์กร หรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยปราศจากข้อเท็จจริง
10.

การแสดงความคิดเห็นซ้ำ ๆ การแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับหัวข้อข่าว หรือการโพสต์สิ่งที่มิใช่การแสดงทั้งนี้ เว็บไซต์กระปุกดอทคอมมีสิทธิอย่างชอบธรรมในการพิจารณานำเสนอข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ แต่เนื่องจากปริมาณความคิดเห็นมีจำนวนมาก การควบคุมและดูแลอาจทำได้ไม่ทั่วถึง จึงไม่สามารถร่วมรับผิดชอบในทุก ๆ ความคิดเห็นที่ส่งเข้าระบบได้ หากคุณพบข้อความใดที่เข้าข่ายการแสดงความคิดเห็นตามรายการข้างต้น หรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติไทย รวมทั้งในกรณีที่ประสบปัญหาในการใช้บริการ กรุณาแจ้งมาที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ กรุณาศึกษา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐