x close

วิธีขอขมาพ่อแม่ เรื่องสำคัญที่บุตรหลานควรรู้

          การขอขมาพ่อแม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสามารถทำได้ทุกเทศกาล ไม่ใช่เฉพาะวันพ่อ วันแม่ เท่านั้น ใครที่อยากขอขมาในสิ่งที่ทำไม่ดีกับพ่อ-แม่ แต่ไม่รู้วิธีขอขมาพ่อแม่ สิ่งที่ควรเตรียมก่อนขอขมาพ่อแม่ ลองมาดูกันเลย
 

วิธีขอขมาพ่อแม่

          สำหรับการขอขมาพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ลูก ๆ ทุกคนควรทำ เพราะใน 1 ปีที่ผ่านมา เราไม่อาจรู้ได้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราทำลงไป และเป็นเหตุให้พ่อแม่ไม่พอใจ ไม่สบายใจบ้าง ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม และการขอขมาพ่อแม่ ยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาอีกด้วย ซึ่งการขอขมาพ่อแม่สามารถทำได้ทุกวัน และทุกเทศกาล ไม่ใช่เฉพาะวันพ่อ วันแม่ เท่านั้น

          ดังนั้น หากใครที่อยากขอขมาในสิ่งที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว ลองมาดูวิธีขอขมาพ่อแม่ และบทสวดขอขมากรรมที่เรานำมาฝากกันค่ะ

วิธีการขอขมากรรมกับบิดามารดาอย่างถูกวิธี


 สิ่งที่ควรเตรียมในการขอขมาพ่อแม่


           1. พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย ที่มีดอกมะลิในพวงมาลัย 1 พวง
           2. ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ ถือเป็นการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี
           3. ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน และอาหารที่ท่านโปรด
           4. กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น น้ำลอยดอกมะลิ หรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอม ๆ
           5. ผ้าเช็ดมือ-เช็ดเท้า ผืนใหม่
           6. ผ้าขาวดิบ
           7. ถาดใส่ของ (วางทับด้วยผ้าขาวดิบ)
           8. สถานที่ทำพิธีขอขมา ควรเป็นกลางแจ้ง

          หมายเหตุ : หากไม่มี หรือไม่สามารถเตรียมตามความพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ได้ ท่านสามารถกระทำเพียงน้อมจิตตั้งนะโมฯ ทำการกล่าวคำสมาลาโทษได้เลย

วิธีขอขมาพ่อแม่


 ขั้นตอนในการขอขมาพ่อแม่


           1. ก่อนทำพิธีขอขมาพ่อแม่ ให้อธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ดังนี้

          "องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ................................... วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขอโอสิกรรมจากคุณพ่อ คุณแม่
          ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ
          แม่ซื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่พระพาย พระแม่พระเพลิง
          วันนี้ เวลานี้ ลูกชื่อ...............................ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิกรรมจากคุณพ่อ คุณแม่ ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทอญ"


           2. ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟา ขณะที่เรานั่งกับพื้น พร้อมกราบท่าน 3 ครั้ง

           3. ให้ยกเท้าของท่านมาล้างในกะละมังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้ โดยขณะที่ล้างเท้าให้ท่านอยู่นั้นก็กล่าวขอขมากรรมในสิ่งที่เคยล่วงเกินท่าน ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี หรือในสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ ลูกกราบขออโหสิกรรมในสิ่งเหล่านั้นด้วย

           4. หลังจากที่เราล้างเท้าท่านไป พูดไป จนเสร็จ ก็ให้นำเท้าของท่านมาวางบนขาเรา ซึ่งมีผ้าเช็ดเท้ารองอยู่ หลังจากนั้นก็ให้เช็ดเท้าท่านให้แห้ง

           5. เมื่อเช็ดเท้าของท่านแห้งดีแล้ว ก็ให้นำเท้าของท่านมาวางไว้บนขาเราก่อน และอธิษฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ อีกครั้งว่า

          "พระแม่ธรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา
          ลูกมาขอกราบขมาลาโทษ ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้
          ไปบอกปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ ที่ผ่านมา
          ลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้กรรม แต่หลังจากนี้ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี"


           6. จากนั้นให้เราก้มหมอบลง และนำเท้าท่านมาวางบนหัวเรา

           7. หลังจากนั้นก็นำพานธูปเทียนแพมามอบให้กับท่าน พร้อมพูดว่า

          "พ่อคะ/แม่คะ ลูกขอขมา ขออโหสิกรรม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ (ท่านก็จะพูดให้ศีลให้พร ให้ชีวิตใหม่กับเรา)"

           8. สุดท้ายให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า พร้อมกล่าวว่า

          "ลูกชื่อ.............................ขออนุโมทนาบุญจากพระพุทธเจ้า ให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วย
          ลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่งอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่ติดตามลูกมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบัน ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้ เดี๋ยวนี้........
          (เราพูดเองต่อ ขานเอง เออเอง) รับเลยจ้ะ รับแล้วใช่ไหมจ๊ะ สาธุ สาธุ สาธุ"


 คำกล่าว ขอขมาพ่อแม่


          นอกจากคำกล่าวขอขมาข้างต้น ยังมีอีกหนึ่งคำกล่าวที่สามารถใช้ในพิธีขอขมาได้เช่นกัน คือ

          "กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส ที่ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ประมาทพลาดพลั้งทำผิดมาในชาตินี้ ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน (หากนึกเรื่องได้ เช่น เคยด่าว่าพ่อแม่ เคยขัดใจท่าน เคยเถียงท่าน ควรบอกให้หมด) หนูสำนึกแล้วในกรรมนั้น ขอให้พ่อและแม่อโหสิกรรมให้กับลูกในทุก ๆ เรื่อง"

วิธีขอขมาพ่อแม่

หมายเหตุ :

          กรณีที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้ว หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

          - หลังจากที่ล้างเท้าคุณแม่เสร็จแล้ว ขอให้คุณแม่เป็นตัวแทนคุณพ่อ พร้อมขอให้ช่วยยกโทษและอโหสิกรรมให้แทนคุณพ่อด้วย หลังจากนั้นให้นำพวงมาลัยกับซองเงินมาให้คุณแม่ แล้วจึงกราบเท้าคุณแม่แทนคุณพ่อเพิ่มอีก 3 ครั้ง

          กรณีที่คุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

          - หลังจากที่ล้างเท้าคุณพ่อเสร็จแล้ว ขอให้คุณพ่อเป็นตัวแทนคุณแม่ พร้อมขอให้ช่วยยกโทษและอโหสิกรรมให้แทนคุณแม่ด้วย หลังจากนั้นให้นำพวงมาลัยกับซองเงินมาให้คุณพ่อ แล้วจึงกราบเท้าคุณพ่อแทนคุณแม่เพิ่มอีก 3 ครั้ง

          กรณีที่คุณพ่อ-คุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

          - สำหรับกรณีนี้ขอให้คุณพ่อหรือคุณแม่ของแฟนเป็นตัวแทนในการขอขมา แต่ถ้าไม่มีแฟน ก็เปลี่ยนเป็นปู่ย่าตายายแทน แต่ถ้าไม่มีอีก ก็ให้ใช้พ่อแม่บุญธรรมแทน จะใช้พ่อบุญธรรมหรือแม่บุญธรรมเพียงคนเดียวแทนทั้งสองฝ่ายก็ได้ ถ้าไม่มีพ่อแม่บุญธรรม ให้หาครูบาอาจารย์ที่เราเคารพรักจริง ๆ แทนก็ได้ พร้อมทำตามขั้นตอนเหมือนที่ขอขมากับคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่าง

          อย่างไรก็ดี ขอให้เราพึงระลึกไว้เสมอว่า พิธีขอขมากรรมต่อพ่อแม่เป็นเพียงการขอขมาให้ความผิดที่เราได้เคยกระทำต่อท่านเท่านั้น ดังนั้น หากต้องการตอบแทนท่านจริง ๆ ขอเพียงเราปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี กตัญญูต่อท่าน ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในความรู้สึกของพ่อแม่แล้ว


ขอบคุณข้อมูลจาก : suadmondaily.blogspot.com, ichat.in.th, board.palungjit.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีขอขมาพ่อแม่ เรื่องสำคัญที่บุตรหลานควรรู้ อัปเดตล่าสุด 11 เมษายน 2566 เวลา 14:38:52 1,394,430 อ่าน
TOP