เผยไทม์ไลน์ยกร่างรัฐธรรมนูญ คาด รธน. ฉบับใหม่ บังคับใช้ ต.ค. 58


ไทม์ไลน์ยกร่างรัฐธรรมนูญ
ไทม์ไลน์ยกร่างรัฐธรรมนูญ

ไทม์ไลน์ยกร่างรัฐธรรมนูญ

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ครอบครัวข่าว 3
 
         คาดประธาน สปช. นำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขึ้นทูลเกล้าฯ และมีผลบังคับใช้ช่วงเดือนตุลาคม 2558

         วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่า ขณะนี้มีความชัดเจนแล้วว่า รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีผลบังคับช่วงปลายปี 2558 หรือประมาณเดือนตุลาคม 2558 นั่นเอง ส่วนขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ไทม์ไลน์ยกร่างรัฐธรรมนูญ มีรายละเอียด ดังนี้


         วันที่ 21 ตุลาคม 2557 มีการเปิดประชุม สปช. ครั้งแรก

         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จัดตั้ง/แต่งตั้งคณะกรรมมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

         วันที่ 19 ธันวาคม 2557 สปช. เสนอความเห็นต่อ กมธ.

         วันที่ 17 เมษายน 2558 ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้ว

         วันที่ 27 เมษายน 2558 สปช. จะเสนอความเห็นที่รวบรวมมาจากฝ่ายต่าง ๆ ให้กรรมาธิการพิจารณา

         วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้ สปช. ครม. และ คสช. ให้ความเห็นชอบ หรือทำการแก้ไขเพิ่มเติม

         วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมาธิการรวบรวมยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างสมบูรณ์ ส่งให้ สปช. ลงมติเห็นชอบ

         วันที่ 11 สิงหาคม 2558 สปช. ลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ

         วันที่ 9 กันยายน 2558 ประธาน สปช. จะนำร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าฯ

         รวมระยะเวลาตามกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ประมาณ 340 วัน

ไทม์ไลน์ยกร่างรัฐธรรมนูญ

         สำหรับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้น จะมาจาก 4 ฝ่าย รวม 36 คน รวมตำแหน่งประธานกรรมาธิการ โดยมีสัดส่วนคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจากฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

         สปช.  จำนวน 20 คน

         ครม. จำนวน 5 คน

         สนช. จำนวน 5 คน

         คสช. จำนวน 6 คน

         ทั้งนี้ในส่วนของ ครม. สามารถใช้โควตาคนนอก ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา 33 ที่ระบุคุณสมบัติของกรรมาธิการฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยคาดการณ์ว่า นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ จะเข้ามาเป็นหนึ่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตามสัดส่วนของ คสช.

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

 


เผยไทม์ไลน์ยกร่างรัฐธรรมนูญ คาด รธน. ฉบับใหม่ บังคับใช้ ต.ค. 58 โพสต์เมื่อ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 17:32:22 11,810 อ่าน แสดงความคิดเห็น