x close

คำคมธรรมะ ข้อคิดดี ๆ ให้แสงธรรมนำชีวิต

          พุทธศาสนากับคนไทยนั้นอยู่ด้วยกันมาอย่างช้านาน คนไทยซึมซับเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ดำเนินชีวิตไปได้อย่างผาสุก

ครูบาบุญชุ่ม

อย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญ
ให้ทำตนเป็นแบบปกติธรรมดา ๆ นี่แหละดีที่สุด
เมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้ว
เมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเรา
ไม่นับถือ ให้ความสำคัญเราแล้ว
จิตใจเราจะเป็นทุกข์ร้อน
สับสนวุ่นวายไปตามกระแสโลกธรรม
ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร
-------------------------------------------------------------------------

          รวมไปถึงเชื่อมั่นในคำสอนต่าง ๆ ของพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพของพวกเราชาวพุทธด้วย และวันนี้เรามีธรรมะ ข้อคิด คติธรรมดี ๆ ของพระอาจารย์ดัง มาฝาก เพื่อช่วยเป็นเครื่องเตือนใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติต่อไป

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

โกรธทำไม เสียสมองเปล่า ๆ
ทะเลาะทำไม เสียเวลาเปล่า ๆ
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
-------------------------------------------------------------------------

พุทธทาสภิกขุ
 
เวลาที่เราไม่มีอะไรเป็นของเราเลย 
นั่นแหละเป็นเวลาที่เรามีความสุขที่สุด
พุทธทาสภิกขุ
-------------------------------------------------------------------------สัตว์อื่นปรุงแต่งใจให้เป็นบ้าไม่ได้
แต่มนุษย์ปรุงแต่งจิตใจ
จนกระทั่งกลายเป็นบ้าไปแล้วก็มี
ป.อ. ปยุตฺโต
-------------------------------------------------------------------------
 

ธรรมสำหรับคนชั่วนั้น
ไม่มีความหมายใด ๆ
เหมือนเทน้ำใส่หลังหมา
มันสลัดออกเกลี้ยง ไม่มีเหลือ
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
-------------------------------------------------------------------------

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
 
หูเราก็มีสองหู
ปากก็มีปากเดียว
แสดงว่า...เราต้องฟังให้มาก
ต้องพูดให้น้อย
ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
-------------------------------------------------------------------------

ว.วชิรเมธี

อย่าหยุดตัวเองไว้กับความทุกข์ 
คุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขไม่น้อยไปกว่าคนอื่น
ว.วชิรเมธี
-------------------------------------------------------------------------

พุทธทาสภิกขุ
 
สิ่งใดเดือดร้อนเขา...สบายเรา...อย่าทำ
สิ่งใดเดือดร้อนเรา...สบายเขา...อย่าทำ
สิ่งใดเดือดร้อนเรา...เดือดร้อนเขา...อย่าทำ
สิ่งใดไม่เดือดร้อนเขา ไม่เดือดร้อนเรา จงคิดและจงทำเถิด
พุทธดำรัส
-------------------------------------------------------------------------เราทำบุญกับใคร... ให้ลืม
ใครทำบุญกับเรา... ให้จำ
หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
-------------------------------------------------------------------------

ชยสาโร
 
แกล้วกล้าและเด็ดขาด
ในการกระทำที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
จะดีตรงไหน
ชยสาโรภิกขุ
-------------------------------------------------------------------------
  
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

อย่าพยายามทำตัว
เป็นเจ้าของใคร หรืออะไร
เพราะสิ่งที่เราจะเป็นเจ้าของได้
มีเพียงลมหายใจของตัวเอง
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
-------------------------------------------------------------------------ถ้าหัวใจเรามันสกปรก 
มันยุ่ง มันเหยิง มันวุ่น มันวาย 
ธรรมะจะเข้าสู่หัวใจเราไม่ได้
หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
-------------------------------------------------------------------------

หลวงพ่อชา สุภัทโท

ดูไม้ท่อนนี้ซิ สั้นหรือยาว 
สมมุติว่า คุณอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้ ไม้ท่อนนี้มันก็สั้น 
แต่ถ้าอยากได้ไม้ที่สั้นกว่านี้ ไม้ท่อนนี้มันก็ยาว
หลวงพ่อชา สุภัทโท
-------------------------------------------------------------------------..ให้หมั่นทำความดีเอาไว้เรื่อย ๆ เป็นนิสัย
อย่าประมาท
เมื่อถึงวันสุดท้ายของชีวิตแล้ว
เราก็จะไม่กลัวตาย
เพราะเรารู้แล้วนี่ ว่าเมื่อตายแล้ว
เราจะไปอยู่ไหน
เพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวตาย..
หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน 
-------------------------------------------------------------------------ระวังหูของเรา
ดีกว่าเฝ้าปิดปากคนอื่น
หลวงปู่จันทร์ กุสโล
-------------------------------------------------------------------------
 
พระไพศาล วิสาโล

ใครจะรู้สึกกับคุณอย่างไร 
ก็อย่าไปใส่ใจมาก 
หากคุณเอาความสุขของคุณ
ไปผูกติดกับสายตาของคนอื่น 
คุณจะหาความสุขได้ยาก
พระไพศาล วิสาโล
-------------------------------------------------------------------------
 
หลวงตามหาบัว
 
ใจนี้สำคัญมากทีเดียว
พาให้คนเป็นบ้าอยู่นี้ก็คือใจ
ใจนี้มีความโลภไม่มีประมาณ
น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่ง ความโลภไม่มีฝั่ง
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
-------------------------------------------------------------------------ความชั่ว ....ไม่ใช่ของธรรมดาที่เกิดขึ้นในตนเอง
เพราะเราต้องทำมันจึงจะชั่ว
ถ้าไม่ทำ มันก็ไม่เกิด นี่จึงเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาติ
ท่านพ่อลี ธัมมธโร
-------------------------------------------------------------------------
 

 
ฉลาดทำงาน
ไม่จนทางกาย
ฉลาดทำใจ
ทุกข์กับใครไม่เป็น
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
-------------------------------------------------------------------------

 
การแก้กรรม ไม่ใช่ไปทำพิธีกับพระ
ใครก็แก้ไม่ได้หรอก
"กรรม" คือการกระทำ
"การแก้กรรม" ก็คือการแก้ไขพฤติกรรม
เคยทำชั่วก็หยุดซะ
ทำดีอยู่แล้ว ก็ทำให้ดียิ่งขึ้น
หลวงปู่จำปา กิตติธโร
-------------------------------------------------------------------------ชีวิตนี้น้อยนัก
แต่ชีวิตนี้สำคัญนัก
เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เป็นทางแยก
จะไปสูงไปต่ำ จะไปดีไปร้าย
เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้น
พึงสำนึกข้อนี้ให้จงดี
แล้วจงเลือกเถิด...เลือกให้ดีเถิด
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
-------------------------------------------------------------------------ทำบุญกับพระที่ไหน ๆ
ก็ต้องไม่ลืมพระที่บ้าน
พ่อแม่เรานี่แหละ
อย่ามองข้ามท่านไป
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
-------------------------------------------------------------------------คนตาบอด...คบได้
คนใจบอด...คบไม่ได้
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
-------------------------------------------------------------------------

ปัญญานันทภิกขุ

พ่อแม่นี่แหละเป็นอะไรทุกอย่างให้เรา
เป็นพระของเรา เป็นพระพรหมของเรา
เป็นครูคนแรกของเรา
เป็นผู้ที่เราควรเคารพกราบไหว้
บูชาสักการะทุกค่ำเช้า
ปัญญานันทภิกขุ
-------------------------------------------------------------------------บาตรรั่วเพราะสนิมกัดกร่อนฉันใด
คนปล่อยให้กิเลสตัณหา
ตั้งบ้านเรือนอยู่ในใจได้
ก็ต้องทุกข์อยู่เช่นนั้นเหมือนกัน
หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท
-------------------------------------------------------------------------ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากเธอหาคนที่ดีกว่าเธอ
หรือดีเสมอเธอคบไม่ได้แล้วไซร้
เธอพึงท่องเที่ยวไปแต่เพียงลำพังผู้เดียว
เสมือนนอแรด ยังประเสริฐกว่าการคบคนพาล
เพราะการคบคนพาลย่อมนำไปสู่วิบัติโดยแท้
พุทธดำรัส
-------------------------------------------------------------------------ความชั่วทุกอย่าง แม้ไม่มีใครเห็นก็ชั่ว
เพียงแต่จะชั่วเร็วหรือชั่วช้า
หากมีคนเห็นก็ชั่วเร็ว
แต่ถ้ายังไม่มีคนเห็นก็ชั่วช้า
หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
-------------------------------------------------------------------------ไปเดือดร้อนอะไรกับคนนินทา
ใครนินทา เราไม่ได้ยิน ไม่ใส่ใจ ก็สบาย
คนนินทาน่ะเป็นยาชูกำลังที่จะเตือนตัวเอง
เขาติดีกว่าเขาชม จะได้รู้ตัว
ถ้าเราเป็นอย่างนั้นจะได้ปรับปรุง
เราจะไปโกรธเขาทำไม
ถ้าไปโกรธเขาก็เรียกว่าเราแพ้ตัวเอง
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
-------------------------------------------------------------------------

พระพยอม กัลยาโณ

ถ้าขี้เกียจด้วย โง่ด้วย
จะปล่อยปลาไหลกี่ร้อยตัว
ก็ไม่มีทางจะไหลลื่น
พระพยอม กัลยาโณ
-------------------------------------------------------------------------ขยันก็ให้ทำ ขี้เกียจก็ให้ทำ
ถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ ก็ต้องทำ
วันไหนเลิกกินข้าวแล้ว นั่นแหละจึงค่อยเลิกทำ
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
-------------------------------------------------------------------------ภูเขาถูกมนุษย์ทำลายลงมาได้
แต่สันดานของคนเรา
ที่นอนนิ่งอยู่ก้นบึ้ง...ซึ่งไม่เหมือนกัน 
ย่อมขัดเกลาให้ดีเหมือนกันได้ยาก
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
-------------------------------------------------------------------------

หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน

เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
อยู่ในโลกทั้งที ต้องทำดีฝากไว้
จะตายไปทั้งที อย่าลืมเอาดีติดตัวไป
หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโน
-------------------------------------------------------------------------

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีต อนาคต
อดีตล่วงไปแล้ว ดีก็ดีมาแล้ว ชั่วก็ชั่วมาแล้ว
อนาคตก็ยังไม่มาถึง 
ทำปัจจุบันนี้ให้ดี อนาคตก็ต้องดี
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
-------------------------------------------------------------------------

พระพยอม กัลยาโณ

การทำบุญเป็นสิ่งที่ดีและพึงกระทำ 
แต่ควรทำให้สมกับฐานะ 
อย่าทำบุญด้วยความเชื่อที่ว่าทำมาก ๆ จะได้บุญมาก 
จนกลายเป็นการทำบุญที่
มีเท่าไร ก็ทำบุญหมด อันนี้ไม่ถูก
พระพยอม กัลยาโณ
-------------------------------------------------------------------------

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

คนเราทุกวันนี้ ดีแต่ส่องกระจกด้านหน้าแต่เพียงด้านเดียว 
ให้เอากระจกหกด้านมาส่องเสียบ้าง แล้วจะเห็นเอง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
-------------------------------------------------------------------------

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

เรามีมือสองข้าง
วันหนึ่ง ๆ ก่อนที่จะยกขึ้นไหว้ใคร
ต้องยกขึ้นไหว้พ่อแม่เราก่อน
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
-------------------------------------------------------------------------

พุทธทาสภิกขุ

จะตำหนิติเตียนคน ก็ต้องดู
อย่าให้ตนมีข้อควรตำหนิติเตียนอย่างเดียวกัน
มันจะย้อนกลับมาหาตน ก่อนไปหาเขา
พุทธทาสภิกขุ
-------------------------------------------------------------------------

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ทุกอย่างแค่เพียงชั่วคราวนะ
ไม่มีอะไรที่มาแล้วไม่ไป
พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ
-------------------------------------------------------------------------

หลวงตามหาบัว

การทำบาปไม่ว่าที่แจ้งที่ลับ
มันเป็นบาปเสมอกันหมด
..
ทำที่แจ้งก็เป็นบาป ทำที่ลับก็เป็นบาป
เพราะเราเป็นผู้ทำเอง
บาปเป็นของเราเอง ไม่ได้อยู่ในที่แจ้งที่ลับ
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
-------------------------------------------------------------------------

ธรรมะอินเทรนด์

อย่าคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางของโลกของจักรวาล
ที่ทุกคนต้องคอยโอ๋ คอยพะนอ
หัดเป็นคนไม่สำคัญของโลกดูบ้าง
ไม่แบกก็ไม่หนัก ยึดมากทุกข์มาก
ยึดน้อยทุกข์น้อย ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์
ธรรมะอินเทรนด์
-------------------------------------------------------------------------

พุทธทาสภิกขุ

นกสองหัว ยากที่จะเลือกเอาสักหัว
เลยไม่คบทั้งสองหัวนั้นเป็นการถูกต้องแล้ว
พุทธทาสภิกขุ
-------------------------------------------------------------------------

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คำคมธรรมะ ข้อคิดดี ๆ ให้แสงธรรมนำชีวิต อัปเดตล่าสุด 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:22:57 1,073,331 อ่าน
TOP