x close

คำคมวันพระ ธรรมะสอนใจสั้น ๆ

          วันพระ เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ในหนึ่งเดือนจะมีหลายวัน ขึ้นอยู่กับการนับวันตามข้างขึ้น ข้างแรม ในวันนี้ ชาวพุทธทั้งหลายก็จะมีการทำบุญ ตักบาตร ไหว้พระ ทั้งที่บ้านเรือนของตนและการเข้าวัดฟังธรรม
          และวันนี้กระปุกดอทคอมจึงขอแบ่งปันคำคม ข้อคิด และคติธรรม เพื่อส่งต่อเป็นธรรมทานต่อไป และใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรม ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้สงบ ตามหลักพระพุทธศาสนา


ทำใจให้สบาย ร่างกายก็สบาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ทำใจให้สบาย 
ร่างกายก็สบาย 
แม้จะขาดวัตถุไปมากหรือน้อย 
...ก็ไม่เป็นทุกข์...
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
-------------------------------------------------------------------------

ชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ อย่ามัวหมกมุ่นกับสิ่งที่หายไป โดย พระไพศาล วิสาโล

ชีวิตนี้ไม่มีใครที่ได้สมปรารถนาในทุกเรื่อง
สิ่งสำคัญก็คือ ชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่
อย่ามัวหมกมุ่นกับสิ่งที่หายไป
พระไพศาล วิสาโล
-------------------------------------------------------------------------

คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส โดย ป.อ.ปยุตฺโต

คนฉลาดทำเคราะห์ให้เป็นโอกาส
แต่คนประมาททำโอกาสให้เป็นเคราะห์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
-------------------------------------------------------------------------

คนจำนวนมาก ทำบุญเพื่อให้ตนดีใจ แต่ไม่ได้ทำบุญเพื่อให้ใจตนดี โดย พุทธทาสภิกขุ
 
คนจำนวนมาก
ทำบุญเพื่อให้ตนดีใจ
แต่ไม่ได้ทำบุญเพื่อให้ใจตนดี
พุทธทาสภิกขุ
-------------------------------------------------------------------------
 
มนุษย์อาบน้ำชำระกายวันละสองครั้ง.. โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

 
มนุษย์อาบน้ำชำระกายวันละสองครั้ง
เพื่อกำจัดเหงื่อไคลสิ่งโสโครกที่เกาะร่างกาย
แต่ไม่เคยคิดจะชำระจิตให้สะอาดแม้เพียงนาที
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี)
-------------------------------------------------------------------------

จงพากันมีสติคอยระวังตัว อย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเปล่า ๆ โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

จงพากันมีสติคอยระวังตัว
อย่าให้เป็นคนประเภทใบลานเปล่า ๆ
เรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่า
ไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
-------------------------------------------------------------------------

โลกหน้าจะเป็นอย่างไร จะอดอยากไหม ไม่ต้องถามใคร ถามตัวเองแหละ โดย หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล

โลกหน้าจะเป็นอย่างไร จะอดอยากไหม
ไม่ต้องถามใคร ถามตัวเองแหละ
ทุกวันนี้ทำบุญให้ทาน ทำคุณงามความดีไหม
หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล
-------------------------------------------------------------------------

อย่าดีใจจนเกินไป อย่าเสียใจจนเกินไป โดย หลวงปู่สาย เขมธัมโม

อย่าดีใจจนเกินไป
อย่าเสียใจจนเกินไป
อย่าร้อนใจจนเกินไป
ให้อยู่ในความพอดีนี้สวยงามมาก
ถูกหลักศีลธรรม
หลวงปู่สาย เขมธัมโม
-------------------------------------------------------------------------

เราสร้างความดีกับใคร เราก็ดีใจ  ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้  โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

เราสร้างความดีกับใคร เราก็ดีใจ 
ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้ 
ในทำนองเดียวกัน 
การทำความชั่ว 
ถึงเขาไม่รู้ เราก็รู้
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
-------------------------------------------------------------------------

ศาสนาไม่ได้อยู่แค่กับพระกับเณร  แต่อยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป โดย หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

ศาสนาไม่ได้อยู่แค่กับพระกับเณร 
แต่อยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป
ฆราวาส ญาติโยมก็ตาม 
หากมีศีล ประพฤติธรรม
ศาสนาก็อยู่กับคนนั้นนั่นแหละ
หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
-------------------------------------------------------------------------

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ โดย หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมกำลังใจ
ถ้าใจของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเสียอย่างเดียว
ใครจะว่าดีหรือชั่วไม่มีความสำคัญ
เขาจะประณามว่าเลว มันก็เลวไม่ได้
มันก็ต้องดีอยู่ตลอดเวลา
ถ้าจิตของเราชั่ว เขาจะสรรเสริญว่าดี
มันก็ดีไม่ได้เหมือนกัน
หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
-------------------------------------------------------------------------

คนมีปัญญา ถึงเผชิญอยู่กับความทุกข์ ก็ไม่ยอมสิ้นหวัง ที่จะได้ประสบความสุข โดย พุทธพจน์

คนมีปัญญา
ถึงเผชิญอยู่กับความทุกข์
ก็ไม่ยอมสิ้นหวัง
ที่จะได้ประสบความสุข
พุทธพจน์
-------------------------------------------------------------------------

คนเราเมื่อตายแล้ว บาทเดียวก็เอาติดตัวไปไม่ได้ โดย หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ

คนเราเมื่อตายแล้ว บาทเดียวก็เอาติดตัวไปไม่ได้
คนฉลาดเปลี่ยนทรัพย์นั้นให้เป็นบุญเป็นกุศล
ย่อมนำติดตัวไปในภพหน้า ชาติหน้าได้
หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ
-------------------------------------------------------------------------

ลูกหลานเอ๋ย การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม โดย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

ลูกหลานเอ๋ย
การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม
จงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
อย่าได้ทุจริตต่อหน้าที่เลย
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
-------------------------------------------------------------------------

ธรรมะ ไม่ได้เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นของจริง โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

ธรรมะ ไม่ได้เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์
แต่เป็นของจริง
เป็นแนวทางที่ช่วยให้เราพ้นทุกข์
หลวงพ่อชา สุภัทโท
-------------------------------------------------------------------------
 
คนเราต้องเจอความลำบากบ้าง เพราะความลำบากจะทำให้ได้สติ โดย พระไพศาล วิสาโล

คนเราต้องเจอความลำบากบ้าง
เพราะความลำบากจะทำให้ได้สติ
ลำบากจะทำให้เกิดปัญญา
ความลำบากจะทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเคยมี
พระไพศาล วิสาโล
-------------------------------------------------------------------------

หูเราก็มี ๒ หู ปากก็มีปากเดียว แสดงว่าเราต้องฟังให้มาก ต้องพูดให้น้อย โดย ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

หูเราก็มี ๒ หู
ปากก็มีปากเดียว
แสดงว่าเราต้องฟังให้มาก
ต้องพูดให้น้อย
ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
-------------------------------------------------------------------------

เมื่อเราพบกับความทุกข์ ความสุขก็มีโอกาสที่จะมา โดย ว.วชิรเมธี

 
เมื่อเราพบกับความทุกข์ ความสุขก็มีโอกาสที่จะมา 
เมื่อความสุขเกิดขึ้น ความทุกข์ก็อาจจะอยู่ถัดไปก็เป็นได้
ว.วชิรเมธี

ศาสนา ไม่ได้เสื่อมเพราะหลักธรรม แต่เสื่อมเพราะตัวบุคคล โดย ปิยสีโลภิกขุ

ศาสนา
ไม่ได้เสื่อมเพราะหลักธรรม
แต่เสื่อมเพราะตัวบุคคล
ไม่ใส่ใจในหลักศาสนา
ปิยสีโลภิกขุ
-------------------------------------------------------------------------

บุญจะให้คุณ ต่อเมื่อผู้ให้ลืมไปแล้ว โดย หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

บุญจะให้คุณ
ต่อเมื่อผู้ให้ลืมไปแล้ว
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
-------------------------------------------------------------------------

คนเราที่ใจไม่สงบ  ก็เพราะว่าไปคอยยึด  ไปคอยถืออยู่ หาบอยู่ โดย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

คนเราที่ใจไม่สงบ 
ก็เพราะว่าไปคอยยึด 
ไปคอยถืออยู่ หาบอยู่
เหมือนคนบ้าหาบหิน 
ไม่รู้จักปล่อยวาง
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
-------------------------------------------------------------------------

ปิดปากไว้ไม่พูดไม่จา ดีกว่าไปนินทาคนอื่น โดย หลวงปู่ขาว อนาลโย

ปิดปากไว้ไม่พูดไม่จา ดีกว่าไปนินทาคนอื่น
อยู่คนเดียวอย่างสงบ ดีกว่าคบคนพาล
หลวงปู่ขาว อนาลโย
-------------------------------------------------------------------------

ทำไมเราถึงได้ถือศีล ก็เพื่อทำใจของเราให้ดีขึ้น โดย ปัญญานันทภิกขุ
 
ทำไมเราถึงได้ถือศีล
ก็เพื่อทำใจของเราให้ดีขึ้น
ให้งดงามขึ้น ให้ประณีตขึ้น
จิตใจคนที่ไม่มีศีลมันหยาบกระด้าง
ปัญญานันทภิกขุ
-------------------------------------------------------------------------

เราทั้งหลายอยากพ้นทุกข์ ทุกข์อยู่ที่ไหนเล่า โดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

 
เราทั้งหลายอยากพ้นทุกข์
ทุกข์อยู่ที่ไหนเล่า
ทุกข์ไม่ได้อยู่ในต้นไม้ภูเขาเลากา
คือดวงใจเรานี้เป็นทุกข์
ทุกข์เพราะความหลง
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
-------------------------------------------------------------------------

จงมองตนเองเพื่อแก้ไข และมองคนอื่นเพื่อให้อภัย โดย หลวงปู่ศรี มหาวีโร

จงมองตนเองเพื่อแก้ไข
และมองคนอื่นเพื่อให้อภัย
จะอยู่สุขใจ และเป็นอิสระ
หลวงปู่ศรี มหาวีโร
-------------------------------------------------------------------------

เมื่อมาก็ตัวเปล่า เมื่อไปก็ไปตัวเปล่า โดย หลวงพ่ออินตอง สุภวโร

เมื่อมาก็ตัวเปล่า 
เมื่อไปก็ไปตัวเปล่า 
ให้เร่งสร้างความดีงาม
เพราะความดีงามเท่านั้นที่คงอยู่...
หลวงพ่ออินตอง สุภวโร
-------------------------------------------------------------------------


ใจนะเป็นพระธรรม ทำดีก็ใจของเรานี่แหละ โดย หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

ใจนะเป็นพระธรรม
ทำดีก็ใจของเรานี่แหละ
ถ้าทำไม่ดีก็ใจของเรานี่แหละ
ในใจของเรานี้ ขณะมันเป็นบาป
ฆ่าคนก็ได้ ฆ่าควายก็ได้
ขณะมันเป็นบุญ
เอาศีลเอาธรรมคำสั่งสอนก็ได้
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
-------------------------------------------------------------------------

บารมีต้องสร้างเอา เหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดก โดย หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

บารมีต้องสร้างเอา
เหมือนอยากให้มะม่วงของตนมีผลดก
ก็ต้องหมั่นบำรุงรักษาเอา
ไม่ใช่แห่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่น
ต้องไปปลูก ไปบำรุง ต้นมะม่วงของตนเอง
การสร้างบารมีก็เช่นกัน ต้องสร้าง ต้องทำเอาเอง
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
-------------------------------------------------------------------------

คำนินทาใด ๆ ไม่อาจทำให้คนดี เป็นคนไม่ดีไปได้ โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

คำนินทาใด ๆ
ไม่อาจทำให้คนดี เป็นคนไม่ดีไปได้
คนจะดี ก็เพราะกรรม
คนจะเลว ก็เพราะกรรม
หาใช่จะดีเพราะสรรเสริญ
หรือจะเลวเพราะนินทาไม่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
-------------------------------------------------------------------------

จะรู้ไปทำไมกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง รู้แล้วได้ประโยชน์อะไร โดย หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ

จะรู้ไปทำไมกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
รู้แล้วได้ประโยชน์อะไร
เรื่องของตัวเองทำไมไม่อยากรู้
ทำไมถึงอยากรู้เรื่องของคนอื่น
หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ
-------------------------------------------------------------------------

ตัดกรรมตัดไม่ได้  เราต้องชดใช้กรรม  อย่าไปให้ใครเขาหลอก โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

ตัดกรรมตัดไม่ได้ 
เราต้องชดใช้กรรม 
อย่าไปให้ใครเขาหลอก
หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
-------------------------------------------------------------------------

จิตใจของเราทำดีเวลาไหน มันก็ดีเวลานั้น ความดี ความชั่ว ไม่ขึ้นกับฟ้ากับดิน โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

จิตใจของเราทำดีเวลาไหน มันก็ดีเวลานั้น 
ความดี ความชั่ว ไม่ขึ้นกับฟ้ากับดิน 
ขึ้นอยู่กับจิตกับใจ กับความประพฤติของเรา 
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
-------------------------------------------------------------------------

ทำทานแล้วต้องรักษาศีลด้วย โดย หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

ทำทานแล้วต้องรักษาศีลด้วย 
เหมือนเอาถ้วยชามมาใส่ของ 
ใส่อย่างเดียว ไม่ล้างถ้วยล้างชาม ก็ไม่น่าใช้
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
-------------------------------------------------------------------------

เราทำกรรมใดไว้ เราจะได้รับผลแห่งกรรมนั้น โดย พุทธทาสภิกขุ

เราทำกรรมใดไว้ เราจะได้รับผลแห่งกรรมนั้น 
หรือว่า เรามีกรรมเป็นของแห่งตน
พุทธทาสภิกขุ
-------------------------------------------------------------------------

ความเสียสละ เป็นทางของความสงบ โดย ปัญญานันทภิกขุ

ความเสียสละ 
เป็นทางของความสงบ
ความอยากได้จนเกินพอดี 
เป็นทางมาของความโกลาหลวุ่นวาย
ปัญญานันทภิกขุ
-------------------------------------------------------------------------

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คำคมวันพระ ธรรมะสอนใจสั้น ๆ อัปเดตล่าสุด 17 เมษายน 2567 เวลา 15:55:54 925,907 อ่าน
TOP