x close

วันทะเลโลก 8 มิถุนายน หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)


          วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อตระหนักและอนุรักษ์ทะเลให้สวยงามและสมบูรณ์

วันทะเลโลก

          นอกจากทะเลจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว ทะเลและมหาสมุทรทั่วทั้งโลกยังเป็นเสมือนหัวใจของโลกใบกลม ๆ ของเรา ที่สำคัญทะเลยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่มาก ดังนั้น เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของท้องทะเลและมหาสมุทร วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี จึงถูกระบุไว้ให้เป็นวันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักประวัติวันทะเลโลกไปพร้อม ๆ กันตามนี้

ประวัติวันทะเลโลก (World Ocean Day)


          วันทะเลโลก (World Ocean Day) ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี วันสำคัญของโลกวันนี้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี ก็นับเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำ

วันทะเลโลก

ความสำคัญของวันทะเลโลก


          จุดประสงค์ของการจัดตั้งวันทะเลโลกขึ้นมาก็เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งมหาสมุทรไปยังประชาชนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกันนั้นก็ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์และมีกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรอนุรักษ์ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเลให้ยังคงอุดมสมบูรณ์และสวยงามตราบจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป

กิจกรรมวันทะเลโลก


          สำหรับในประเทศไทย หลาย ๆ จังหวัดจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเพื่อร่วมตระหนักถึงความสำคัญของวันทะเลโลกเป็นประจำทุกปี เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางทะเล การร่วมกันเก็บขยะบนชายหาด จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู แพร่พันธุ์สัตว์ทะเลต่าง ๆ บริเวณชายหาด ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ตื่นตัวและใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลของท้องถิ่นตนเอง

วันทะเลโลก

เราจะช่วยอนุรักษ์ท้องทะเลได้อย่างไรบ้าง ?


          การตระหนักถึงความสำคัญของวันทะเลโลกอย่างแท้จริง เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการร่วมมือกันอนุรักษ์ท้องทะเลตามคำแนะนำของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ดังนี้

          1. ถ้าคุณไปเที่ยวทะเล อย่าจับสัตว์ทะเลหรือเก็บเปลือกหอยกลับบ้าน ปล่อยให้มันอยู่กับทะเลดีกว่า เพื่อแบ่งปันความความสวยงามให้ผู้อื่นได้พบเห็นภายหลัง โดยคุณอาจเลือกวิธีถ่ายภาพเก็บความประทับใจไว้แทนก็ได้

          2. ไม่ทิ้งเศษขยะ เศษอาหาร ถุงพลาสติก ลงในชายหาดและในทะเล เพราะหากสัตว์ทะเลกินเข้าไปจะทำให้สัตว์ป่วยและตาย

          3. ไม่ควรปล่อยน้ำเสียจากการซักล้างหรือน้ำปนเปื้อนสารพิษลงท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะท้ายที่สุดมันจะไหลลงสู่ทะเล

          4. ตรวจสอบเรือก่อนออกจากฝั่ง หากมีรอยรั่วของถังเก็บน้ำมันต้องซ่อมแซมก่อน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของคราบน้ำมันบนพื้นผิวทะเล

          5. หากคุณดำน้ำเพื่อชมปะการัง ไม่ควรจับต้องสัตว์ทะเล พืชทะเล เพราะอาจเป็นการทำร้ายสัตว์และพืชทะเลโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งยังเป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษอีกด้วย

          6. อย่าปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง ขึ้นบนอากาศ เพราะหากมันตกลงทะเล สัตว์ทะเลจะเข้าใจว่าเป็นอาหารและกินเข้าไป ซึ่งเป็นสาเหตุให้สัตว์ทะเลตาย 

          วันทะเลโลกจะมีความสำคัญอย่างแท้จริงได้ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ท้องทะเล รวมไปถึงชายหาด ด้วยสองมือและหนึ่งใจของเราเองนะคะ


เช็ก ปฏิทิน 2567 ทั้ง วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันพระ และวันสำคัญต่าง ๆ


ขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิสืบนาคะเสถียรสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันทะเลโลก 8 มิถุนายน หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) อัปเดตล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:25:42 51,757 อ่าน
TOP