x close

29 กรกฎาคม วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก รักษ์เสือไว้ ไม่ให้สูญพันธุ์

          29 กรกฎาคม วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก หรือ วันอนุรักษ์เสือโลก ร่วมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ช่วยกันอนุรักษ์ประชากรเสือโคร่งไม่ให้สูญพันธุ์ไปอย่างน่าเสียดาย

วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก

          เป็นที่ทราบกันดีว่าในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ตรงกับ "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ซึ่งเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย และต้องร่วมมือกันส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป แต่รู้หรือไม่ว่าในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีนั้น ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง นั่นก็คือ วันอนุรักษ์เสือโคร่งสากล (International Tiger Day) หรือ วันอนุรักษ์เสือโลก (Global Tiger Day)

          ตระหนักปัญหา เสือโคร่ง เสี่ยงสูญพันธุ์

          สืบเนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ โดยเฉพาะเสือ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานนำสัตว์ป่าเข้าสู่ตลาดมืดในย่านอินโดจีนเป็นจำนวนมาก โดยเสือที่ถูกชำแหละแล้วจะถูกลำเลียงส่งไปยังร้านอาหารเปิบพิสดารและร้านอาหารป่าที่กระจัดกระจายอยู่ในฝั่งลาว ส่วนกระดูกของเสือนั้นจะถูกนำไปเคี่ยวเป็นเวลาหลายวันจนได้เป็นเจลใส ๆ ซึ่งมีราคาสูงถึงกรัมละ 6 หมื่นบาทเลยทีเดียว ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนและเวียดนามที่นิยมนำไปดองเหล้าเป็นยาอายุวัฒนะและเพิ่มกำลังวังชา สำหรับลูกเสือที่ยังเล็กจะถูกส่งไปยังธุรกิจท่องเที่ยวที่มักให้นักท่องเที่ยวป้อนนมและถ่ายรูป ส่งผลให้จำนวนเสือที่อยู่ในป่ามีจำนวนลดน้อยลงเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเสือโคร่ง มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์เป็นอย่างมาก จึงได้มีการกำหนดวันอนุรักษ์เสือโคร่งขึ้น

วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ

          วันอนุรักษ์เสือโลก ประวัติความเป็นมา

          จากการที่ประชากรเสือโคร่งลดน้อยลงนั้น จึงมีการจัดการประชุมเสือโคร่งระดับโลก ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ในปี 2553 และกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์เสือโคร่ง รวมทั้งส่งเสริมให้เสือได้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เนื่องจากทุกวันนี้พบว่าเสือโคร่งอาศัยอยู่ใน 13 ประเทศเท่านั้น ได้แก่ บังกลาเทศ, ภูฏาน, กัมพูชา, จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย (สุมาตรา), ลาว, มาเลเซีย, พม่า, เนปาล, รัสเซีย, เวียดนาม และไทย

          นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยกันเพิ่มจำนวนประชากรเสือโคร่งขึ้นเป็น 2 เท่า ในปี 2565 ซึ่งในส่วนของประเทศไทยขอเพิ่มเพียง 50% ของประชากรเสือที่มีอยู่เวลานั้นประมาณ 200-250 ตัว คือจะต้องเพิ่มประชากรเสือขึ้นอีกประมาณ 100-125 ตัว

          จากการสำรวจในเวลานั้น พบว่ามีประชากรเสือโคร่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากที่สุด ดังนี้

          - ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประมาณ 70 ตัว
          - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ประมาณ 15-20 ตัว
          - อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติทับลาน ประมาณ 5 ตัว
          - อาศัยอยู่ตามส่วนอื่น ๆ

วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ

          เส้นทางกิจกรรม อนุรักษ์เสือโคร่ง

          จากปัจจัยข้างต้นทำให้ประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์เสือโคร่งขึ้น โดยทางกองทุนสัตว์ป่าโลก  (WWF) ประเทศไทย มีการจัดเสวนาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติ และต้องการเพิ่มจำนวนเสือโคร่งให้เป็น 2 เท่า ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ รวมทั้งมีการจัดทำหนังสือภาพ "แม่วงก์-คลองลาน ผืนป่าแห่งความหวัง" เพื่อนำรายได้มอบให้กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน

          นอกจากนี้ในประเทศอื่น ๆ ยังมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์เสือโคร่งเช่นกัน อย่างในประเทศเนปาล ได้มีการเฉลิมฉลองควบคู่กับรายการทอล์กโชว์ที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ The 'I' in the Tiger is You เพื่อเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของเสือโคร่ง ส่วนในประเทศอินเดีย มีการเผยแพร่รายงานการสำรวจเสือโคร่งของรัฐอุตตรประเทศ เช่นเดียวกับในประเทศจีน ที่ได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์เสือโคร่งร่วมกับงานวันผู้พิทักษ์ป่าโลก ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 29-31 กรกฎาคม และมีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำงานพิทักษ์ป่า และในสหรัฐอเมริกา มีการส่งเสริมให้มีมาตรการเข้มงวดสำหรับเสือโคร่งที่อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของเอกชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อ-ขายเสือโคร่งอย่างผิดกฎหมาย

วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ

          จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าในหลายประเทศต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ประชากรเสือโคร่งกันอย่างจริงจัง และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เสือโคร่งสูญพันธุ์ไป ก็ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะร่วมมือกันไม่สนับสนุนการล่าและเบียดเบียนชีวิตเสือเพื่อให้เสืออยู่คู่กับโลกใบนี้ต่อไป

วันอนุรักษ์เสือโคร่งแห่งชาติ

ขอบคุณข้อมูลจาก
seub.or.th, wwf, wwf, คมชัดลึก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
29 กรกฎาคม วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก รักษ์เสือไว้ ไม่ให้สูญพันธุ์ อัปเดตล่าสุด 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 21:28:42 12,624 อ่าน
TOP