ประกาศเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9 เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

ในหลวง ร.9

          ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 เป็น "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย" และ รัชกาลที่ 9 ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย"

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็น "พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย" และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็น "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย"
          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการปฏิรูปข้าวไทย ทรงริเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาแนวทางการผลิตข้าวใหม่ที่ส่งผลดี และเอื้อประโยชน์ต่อระบบการผลิตและการค้าข้าวของประเทศไทย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่เกษตรกรและปวงชนชาวไทยด้วยทรงพระราชดำริและทรงดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าว

ในหลวง ร.9

          ทั้งนี้ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ อุทิศกําลังพระวรกายและกําลังพระปัญญา ทําให้ข้าวไทยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ การจัดระบบชลประทานที่เหมาะสม การขนส่งและการพัฒนาระบบการผลิตโดยรวม ประเทศไทยจึงมีความมั่นคงทางด้านอาหารและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ในหลวง ร.9

ในหลวง ร.9

 รวมข่าวและหมายกำหนดการงานพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 หลังเสด็จสวรรคต

ภาพจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา, PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP

ประกาศเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9 เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โพสต์เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:58:45 10,110 อ่าน แสดงความคิดเห็น