x close

บิ๊กตู่ ขอยึดศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาชาวนาไทย ชี้อย่ามัวติดวิธีคิดเดิม ๆ

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

               ชาวนาฟังทางนี้.. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา  แนะ ยึดศาสตร์พระราชา ในหลวง ร.9  ทรงให้หลักในการแก้ไว้แล้ว อย่ามัวติดกับวิธีคิดแบบเดิม ๆ ยืนยันรัฐบาลไม่มีแนวคิดจ้างชาวนาให้เลิกปลูกข้าว  เพียงแต่ต้องการทำให้ชาวนามีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน


               วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน" ตอนหนึ่งว่า นับแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเกษตรกรชาวนายังคงประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำบ่อยครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหา อาทิ ปริมาณผลผลิตที่มากเกินความต้องการของตลาด ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง มีภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมทำให้ได้ข้าวคุณภาพต่ำ และการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่เข้มแข็ง ทำให้ขาดอำนาจในการต่อรองกับโรงสีและพ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้รายได้ชาวนาไม่มั่นคงต้องกู้หนี้ยืมสิน

ชาวนาให้เลิกปลูกข้าว
              ทั้งนี้ทุกแนวทางการแก้ปัญหาแก่ชาวนาไทย รัฐบาลได้น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" อันเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานมาเป็นแนวทางแก้ปัญหา คือการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ "ต้นทาง" เช่น ที่ดิน แหล่งน้ำ ลมฟ้าอากาศ ปัจจัยการผลิต "กลางทาง" เช่น แหล่งทุน เครื่องจักรกลการเกษตร โรงสี การแปรรูป และนวัตกรรม "ปลายทาง" เช่น ตลาดในประเทศ และการส่งออกต่างประเทศ

              โดยแนวทางตามที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ คือ การรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มผู้บริโภค เพื่อติดต่อกลุ่มผู้ผลิต ทำให้ช่วยตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางไปได้บ้าง พร้อมขอบคุณโรงสีกับพ่อค้าคนกลาง ที่ร่วมมือกับรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง

ชาวนาให้เลิกปลูกข้าว

ชาวนาให้เลิกปลูกข้าว

            
  โดยรัฐบาลยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีแนวคิดจะจ้างให้ชาวนาเลิกปลูกข้าว เพราะเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่มุ่งหวังจะทำให้ชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และสิ่งสำคัญก็คือ ต้องทำให้การทำการเกษตรทุกอย่าง ปรับระบบการผลิตและการแปรรูปใหม่ทั้งหมด ให้ใช้ต้นทุนการผลิตให้น้อยลง ใช้น้ำให้น้อยลง เหมาะสมกับพื้นที่ ผลิตไม่เกินความต้องการของตลาด เป็นต้น

ชาวนาให้เลิกปลูกข้าวชาวนาให้เลิกปลูกข้าว

ชาวนาให้เลิกปลูกข้าว

ชาวนาให้เลิกปลูกข้าว

ติดตามข่าว ประยุทธ์ จันทร์โอชา แบบอัพเดททั้งหมด คลิกเลย

ภาพและข้อมูลจาก thaich8

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บิ๊กตู่ ขอยึดศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาชาวนาไทย ชี้อย่ามัวติดวิธีคิดเดิม ๆ อัปเดตล่าสุด 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:02:07 4,400 อ่าน
TOP