x close

มหาวิทยาลัยกรุงเทพจับมือ การีนา และมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ปั้นมนุษย์พันธุ์เกม

มนุษย์พันธุ์เกม

มนุษย์พันธุ์เกม

          อยากเป็น Tech Start-up สร้างธุรกิจเร็ว โตเร็ว รวยเร็ว ต้องเรียนหลักสูตรฮิตสำหรับคนยุค 4G หลักสูตรเกมและสื่ออินเตอร์แอ็คทีฟ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (School of Information Technology and Innovation) เดินหน้าก้าวสำคัญสู่การพัฒนาบัณฑิตรองรับความต้องการตลาดงานและระบบเศรษฐกิจใหม่ "Value-Based Economy" เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม พร้อมกับเปิดหลักสูตรใหม่ "เกมและสื่ออินเตอร์แอ็คทีฟ" ที่พัฒนาร่วมกับผู้นำธุรกิจยักษ์ในอุตสาหกรรมเกมระดับโลก หวังสร้างมนุษย์สายพันธุ์เกมเข้าสู่ตลาดงานในอุตสาหกรรมดาวรุ่งที่มีอัตราการเติบโตสูง
          ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยอาจมีความกังวลว่าการสนใจเล่นเกมของบุตรหลานจะเป็นการบั่นทอนการเรียนและทำให้เกิดผลเชิงลบต่ออนาคต แต่นับจากนี้ ความห่วงกังวลในประเด็นนี้จะเปลี่ยนไป เพราะความสนใจของบุตรหลานสามารถพัฒนาเป็นอาชีพทำเงินได้มหาศาลในธุรกิจเกมและสื่ออินเตอร์แอ็คทีฟซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจจึงมีความต้องการบุคลากรผู้ผลิตและสร้างสรรค์เกมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

มนุษย์พันธุ์เกม

          ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) ระบุว่า ปี 2558 มูลค่าตลาดดิจิตัลคอนเทนต์สูงถึง 12,745 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 2 สาขาหลัก ๆ ได้แก่ สาขาแอนิเมชั่นมูลค่า 3,851 ล้านบาท และสาขาเกมมูลค่า 8,894 ล้านบาท แม้ในภาพรวมจะเป็นการขับเคลื่อนโดยการนำเข้าแอนิเมชั่นและเกมจากต่างประเทศ แต่ก็มีการผลิตงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีที่มีการพัฒนาการเรียนรู้ในสายงานด้านนี้มากขึ้น คาดการณ์ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในปี 2559 จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 9.5 และขยับเพิ่มเป็นร้อยละ 22.3 ในปี 2560  ชี้ชัดว่าอุตสาหกรรมเกมเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ประเทศไทยเองก็ได้รับการยอมรับจากญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกาว่าเป็นประเทศที่มีความสามารถในการสร้างผลงานเหล่านี้ออกสู่ตลาดโลกได้อย่างมีคุณภาพ

มนุษย์พันธุ์เกม

          เกมและสื่ออินเตอร์แอ็คทีฟ เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาหลักของการผลักดันระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพนับว่ามีความโดดเด่นมากที่สุดเพราะเป็นการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก มีการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการอย่างเข้มข้นจาก Full Sail University สหรัฐอเมริกา ติดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดสำหรับสาขา Game design ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จัดอันดับโดย Princeton Review นอกจากนี้ Full Sail University ยังมีความแข็งแกร่งในการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมตัวจริง มีสตูดิโอมาตรฐานใช้ในการฝึกสอนภาคปฏิบัติให้นักศึกษารวมทั้งจัดทำหลักสูตรออนไลน์

          ไม่เพียงเท่านั้น หลักสูตร "เกมและสื่ออินเตอร์แอ็คทีฟ" ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเกมอีกแห่งหนึ่งคือ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากจะมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของตลาดแล้ว การีนายังจัดหาโปรเจคท์พัฒนาเกมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในระหว่างภาคการศึกษา และการันตีเรียนจบพร้อมมีงานทำทันที

มนุษย์พันธุ์เกม

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลิตโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถบริหารจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผลิตวิศวกรซอฟต์แวร์ที่สามารถบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูง และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และการจัดการธุรกิจสามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

          ผู้สนใจเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติม และระเบียบการรับสมัครเข้าเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ที่ www.bu.ac.th


มนุษย์พันธุ์เกม

มนุษย์พันธุ์เกม

มนุษย์พันธุ์เกม

มนุษย์พันธุ์เกมเรื่องที่คุณอาจสนใจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพจับมือ การีนา และมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ปั้นมนุษย์พันธุ์เกม อัปเดตล่าสุด 6 มีนาคม 2560 เวลา 08:17:01 2,286 อ่าน
TOP