x close

เตรียมอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 ประดิษฐานวัดบวรฯ          เตรียมอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มาประดิษฐานยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

          วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 มีรายงานว่า วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ได้รับการประกาศเป็นวัดประจำรัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะมีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารมาประดิษฐานไว้ที่วัดดังกล่าว
          สำหรับวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 มีเจ้าอาวาสพระองค์แรก คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4


          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารครั้งแรก เมื่อปี 2481 พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อครั้งเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งแรก กระทั่งทรงพระผนวชในปี 2499 จึงเสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่พระตำหนักปั้นหย่า ซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระผนวช ต่อมาเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระผนวช และเสด็จพระราชดำเนินมาประทับในวัดบวรนิเวศวิหาร

          โดยก่อนทรงพระผนวชได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น ทรงสดับพระธรรมด้วยความสนพระราชหฤทัยอยู่เสมอ ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์นั้นทรงทำนุบำรุงศาสนา สร้างพระพุทธรูปสำคัญ และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์จนกลายเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงในปัจจุบัน  


          อีกทั้งในเวลาที่ทรงว่างจากพระราชกรณียกิจ มักจะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง และทรงพระดำเนินมาที่ตำหนักคอยท่าปราโมช หรือหากเสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมต่างจังหวัด ก็จะทรงอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ให้เสด็จไปด้วยเสมอ

          และภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะมีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารมาประดิษฐานไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งภายในพระอุโบสถใต้ฐานพระพุทธชินสีห์ พระประธานองค์หนึ่งในวัด ก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ด้วยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เตรียมอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวง ร.9 ประดิษฐานวัดบวรฯ โพสต์เมื่อ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:45:49 12,739 อ่าน
TOP