ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง


ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ภาพจาก Anthony WALLACE / AFP

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ภาพจาก Anthony WALLACE / AFP

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ภาพจาก Anthony WALLACE / AFP

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ และพระบรมราชสรีรางคาร เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

          วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 10.45 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ ริ้วขบวนที่ 4 ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ เคลื่อนขบวนอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน เชิญพระบรมราชสรีรางคารขึ้นประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย จากพระเมรุมาศเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง


ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ภาพจาก Anthony WALLACE / AFP

          ริ้วขบวนที่ 4 ได้เคลื่อนขบวนจากพระเมรุมาศ จากถนนสายกลางสนามหลวง เข้าสู่ถนนราชดำเนินใน ผ่านหน้าศาลหลักเมือง เลี้ยวขวาถนนหน้าพระลาน และเข้าประตูวิเศษไชยศรี เพื่อเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง รวมระยะทาง 1,074 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในท่าเดินปกติตามจังหวะกลอง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ภาพจาก Anthony WALLACE / AFP

          เมื่อเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้ว ริ้วขบวนได้แยกเป็นสองสาย โดยพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนขบวนพระบรมราชอิสริยยศ อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ โดยพระที่นั่งราเชนทรยาน เข้าประตูพิมานไชยศรี เลี้ยวขวาไปถนนอมรวิถี ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้าทอง


ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ภาพจาก ROBERTO SCHMIDT / AFP

          สำหรับริ้วขบวนที่ 4 นั้น มีเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ ได้แก่ ตำรวจม้านำ 1 คู่, ธงสามชาย 1 คู่, ประตูหน้า 1 คู่, มโหระทึก กลองชนะแดงลายทอง, กลองชนะเงิน, กลองชนะทอง, แตรฝรั่ง, แตรฮอร์น และสังข์ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด (หน้าพระนำ) อัญเชิญพุ่มดอกไม้เงิน พร้อมอัญเชิญพุ่มดอกไม้ทอง ราชองครักษ์เชิญธงมหาราช แซงเสด็จ 24 นาย เครื่องสูงทองแผ่ลวด ฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหลัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง

ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวังเรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร.10 เสด็จฯ ร่วมริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง อัปเดตล่าสุด 27 ตุลาคม 2560 เวลา 17:31:46 43,322 อ่าน
TOP