"บ้านแมว" และ "กระเป๋าจากวิถีชีวิตชาวนา" คว้ารางวัลชนะเลิศ "100 ดีไซน์ 2017 : เวทิเวอร์ ดีไซน์ คอนเทสต์"

100 ดีไซน์ 2017
คณะผู้บริหารและกรรมการ ถ่ายภาพร่วมกับผู้ชนะเลิศจากประเภทของตกแต่งบ้าน และประเภทแฟชั่น

          โครงการภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  จัดประกวด "100 ดีไซน์ 2017 : เวทิเวอร์ ดีไซน์ คอนเทสต์" (100 Designs 2017 :  Vetiver Design Contest) เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการออกแบบชิ้นงานที่ผลิตจากใบหญ้าแฝก ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการต่อยอดไอเดียในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย โดยจัดงานประกาศผลรางวัลชนะเลิศเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ ลีฟวิ่งรูม 2 ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

100 ดีไซน์ 2017
โฉมหน้าผู้รับรางวัลจากการประกวดประเภทของตกแต่งบ้าน

100 ดีไซน์ 2017
โฉมหน้าผู้รับรางวัลจากการประกวดประเภทแฟชั่น

          ชนิสา แก้วเรือน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายกิจกรรมการตลาดและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการนำหญ้าแฝกมาใช้แก้ปัญหาการพังทลายของหน้าดิน ซี่งประโยชน์ของหญ้าแฝกนั้นนอกเหนือไปจากการป้องกันการพังทลายของดินแล้ว เรายังสามารถนำใบของหญ้าแฝกมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ ด้วยเหตุนี้ สยามดิสคัฟเวอรี่ จึงร่วมกับ โครงการภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  จัดประกวด "100 ดีไซน์ 2017 : เวทิเวอร์ ดีไซน์ คอนเทสต์" (100 Designs 2017 : Vetiver Design Contest) ขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์  พร้อมสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรไทย เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยนำประโยชน์ของใบหญ้าแฝกมาสร้างคุณค่าที่เพิ่มขึ้น  โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ ประเภทของตกแต่งบ้าน (Vetiver Home Decor) และ ประเภทแฟชั่น (Vetiver Fashion) ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้สมัครที่มากถึง 217 ทีม แบ่งเป็นประเภทของตกแต่งบ้าน 123 ทีม และประเภทแฟชั่น 94 ทีมโดยผู้ชนะเลิศของแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท โล่รางวัล และโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายที่ร้านภัทรพัฒน์ และที่สยามดิสคัฟเวอรี่

100 ดีไซน์ 2017
ชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารสยามดิสคัฟเวอรี่ มอบรางวัลชนะเลิศประเภทแฟชั่นให้กับทีม come back home

100 ดีไซน์ 2017
 ชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารสยามดิสคัฟเวอรี่ มอบรางวัลชนะเลิศประเภทของตกแต่งบ้านให้ รัฐพล อนุชิตานุกูล

          ภากมล รัตตเสรี รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า โครงการพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินและน้ำตามพระราชประสงค์ ก่อเกิดความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อช่วยในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ดูดซับน้ำและช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินด้วยรากแฝกที่ยาวและหยั่งลึกลงบนพื้นดิน ทำให้หลายพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการพังทลายของดินหมดสิ้นไป และด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดงานหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก โดยการส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ แก่ชุมชนต่าง ๆ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อจำหน่ายในตราสินค้า "ภัทรพัฒน์" มูลนิธิชัยพัฒนา ต่อไป

           สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทของตกแต่งบ้าน ได้แก่ รัฐพล อนุชิตานุกูล นักออกแบบอิสระ กับผลงาน Cat Portable, รองอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Can Do Design จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงาน Sansook, รองอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Fillet จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงาน Fillet Collection, รางวัลชมเชย 2 รางวัลได้แก่ ณัฐโชติ ธรรมฐิตินันท์ นักออกแบบอิสระ กับผลงาน Inside Out และ ชยากร พุ่มชุมพล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงาน Error

100 ดีไซน์ 2017
ผลงาน Cat Portable  รางวัลชนะเลิศประเภทของตกแต่งบ้าน

          สำหรับผู้ชนะเลิศประเภทแฟชั่น ได้แก่ ทีม Come Back Home กับผลงาน Domicile จากม.ราชภัฏสวนสุนันทา, รองอันดับ 1 ได้แก่ ฐากร ถาวรโชติวงศ์ นักออกแบบอิสระ กับผลงาน Heritage, รองอันดับ 2 ได้แก่ สุสิตา ศรีจรรยา จาก ม.บูรพา กับผลงาน Voven, รางวัลชมเชย 2 รางวัลจาก ม.บูรพา ได้แก่ ทีม Lerka กับผลงาน Lerka และ ปีเตอร์ ไอเค่นส์ กับผลงาน Black Hat  และรางวัลสยามดิสคัฟเวอรี่ อินโนเวชั่น ได้แก่ อรรถวิโรจน์ ทองทิพย์ จาก ม.อุบลราชธานี กับผลงาน Prevent

100 ดีไซน์ 2017 ผลงาน Domicile รางวัลชนะเลิศประเภทแฟชั่น

          รัฐพล อนุชิตานุกูล กล่าวว่า อยากออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อยู่กับสัตว์อย่างเป็นธรรมชาติ จึงนำหญ้าแฝกมาออกแบบเป็นเตียงและโดมมีสายสะพายสำหรับพาไปที่ต่าง ๆ โดยลงพื้นที่ไปที่ อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่ออธิบายให้ชาวบ้านได้ฟังถึงคอนเซปต์ และสานออกมาเป็นชิ้นงานตามแบบที่เราต้องการ โดยออกแบบให้รูปทรงไม่ซับซ้อนด้วยการขึ้นรูปเป็นวงกลม สะดวกต่อการสานลวดลายที่ง่ายและชาวบ้านมีทักษะอยู่แล้ว อย่างลายเม็ดข้าว ลายเม็ดแตง สำหรับโดมแมวใช้ลายสานเดียวกัน แต่ขึ้นโดมด้วยผ้าแคนวาส เมื่อจับจีบจะทำให้ตั้งทรงอยู่ได้ มีสายรั้งขึ้นมาทำเป็นสายสะพาย สามารถพาน้องแมวไปในที่ต่าง ๆ ได้

100 ดีไซน์ 2017
รัฐพล อนุชิตานุกูล กับผลงาน cat portable รางวัลชนะเลิศประเภทของตกแต่งบ้าน

          ทีม Come Back Home ประกอบด้วย เศรษฐ์โภคิน เศรษฐ์สัตยาโภคิน,นภัสสร เหล่ามีผล และ รุ่งนภา ผุสดีธงไชย คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ปี 4  ม.ราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า ได้แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตชาวบ้านอย่าง หมวกงอบ, ล้อเกวียน และกระบือ นำมาสู่รูปทรงของกระเป๋าที่อิงจากแรงบันดาลใจเหล่านี้ โดยลงพื้นที่ไป อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เพื่อให้ชาวบ้านสานแฝกตามต้นแบบที่ออกแบบไว้ ซึ่งแฝกของพื้นที่นี้จะมีความลุ่ม ใบสูงยาวเนื้อแฝกมันหนา โดยนำแฝกชั้นที่ 1-2 ซึ่งมีความนิ่มมาทำลายควั่นเกลียว ชั้นที่ 3-4 มีคามหนานุ่มมาทำลายสานลายเม็ดแตง และชั้นที่ 5 ซึ่งแข็งนำมาขึ้นโครงออกมาเป็นกระเป๋ารูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจจาก งอบ เกวียน และกระบือ ตกแต่งด้วยหนังเทียมและโลหะรมควันดำ อยากออกแบบให้สินค้าดูมีความทันสมัยมากขึ้น และวัยรุ่นสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งหลังจากได้ร่วมเวิร์กชอปในการประกวดนี้ทำให้เข้าใจและรู้จักหญ้าแฝกมากขึ้น  รวมถึงได้เรียนรู้กระบวนการทำงานวิธีการคิด และรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของการทำงานจริงได้

100 ดีไซน์ 2017 เศรษฐ์โภคิน เศรษฐ์สัตยาโภคิน, รุ่งนภา ผุสดีธงไชย และ นภัสสร เหล่ามีผล ทีม Come Back Home กับผลงาน Domicile รางวัลชนะเลิศประเภทแฟชั่น

          นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอกย้ำการเป็น The Exploratorium ของสยามดิสคัฟเวอรี่ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอีกครั้งหนึ่ง

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถชื่นชมผลงานของผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่ ลีฟวิ่งรูม ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตั้งแต่วันนี้ - 3 ธันวาคม 2560

100 ดีไซน์ 2017
ไชยยง รัตนอังกูร, อ.จารุพัชร อาชวะสมิต, ภากมล รัตตเสรี, พิเชียร ทองสังข์, รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
 
100 ดีไซน์ 2017  
ศักดิ์สิทธิ์ พิศาลสุพงศ์, สมบัษร ถิระสาโรช

100 ดีไซน์ 2017
ทีม Can Do Design กับผลงาน  Sansook รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทของตกแต่งบ้าน

100 ดีไซน์ 2017
 
ทีม Fillet กับผลงาน Fillet Collection รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทของตกแต่งบ้าน

100 ดีไซน์ 2017
 
ณัฐโชติ ธรรมฐิตินันท์  กับผลงาน Inside Out รางวัลชมเชยประเภทของตกแต่งบ้าน

100 ดีไซน์ 2017
 
ชยากร  พุ่มชุมพล กับผลงาน Error รางวัลชมเชยประเภทของตกแต่งบ้าน

100 ดีไซน์ 2017
ฐากร ถาวรโชติวงศ์  กับผลงาน Heritage รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทแฟชั่น
 
100 ดีไซน์ 2017  
สุสิตา ศรีจรรยา  กับผลงาน Voven  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทแฟชั่น
 
100 ดีไซน์ 2017
ทีม Lerka กับผลงาน Lerka รางวัลชมเชยประเภทแฟชั่น

100 ดีไซน์ 2017
ปีเตอร์ ไอเค่นส์ กับผลงาน Black Hat รางวัลชมเชยประเภทแฟชั่น

100 ดีไซน์ 2017
 
อรรถวิโรจน์ ทองทิพย์  กับผลงาน Prevent รางวัลพิเศษ สยามดิสคัฟเวอรี่ อินโนเวชั่น ประเภทแฟชั่น

100 ดีไซน์ 2017
 
ผลงาน Sansook รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทของตกแต่งบ้าน

100 ดีไซน์ 2017
ผลงาน Fillet Collection รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทของตกแต่งบ้าน

100 ดีไซน์ 2017
 
ผลงาน Inside Out รางวัลชมเชยประเภทของตกแต่งบ้าน

100 ดีไซน์ 2017
 
ผลงาน Error รางวัลชมเชยประเภทของตกแต่งบ้าน

100 ดีไซน์ 2017
ผลงาน Heritage รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทแฟชั่น

100 ดีไซน์ 2017
 
ผลงาน Voven  รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทแฟชั่น

100 ดีไซน์ 2017
ผลงาน Lerka รางวัลชมเชยประเภทแฟชั่น

100 ดีไซน์ 2017
 
ผลงาน Black Hat  รางวัลชมเชยประเภทแฟชั่น

100 ดีไซน์ 2017
 
ผลงาน Prevent รางวัลพิเศษ สยามดิสคัฟเวอรี่ อินโนเวชั่น ประเภทแฟชั่น

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
"บ้านแมว" และ "กระเป๋าจากวิถีชีวิตชาวนา" คว้ารางวัลชนะเลิศ "100 ดีไซน์ 2017 : เวทิเวอร์ ดีไซน์ คอนเทสต์" อัปเดตล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:53:06 1,218 อ่าน
TOP