ที่ดินเลย แฉ เปรมชัย กรรณสูต รุกที่ป่าภูเรือ - พบออกโฉนดมิชอบ

เปรมชัย

          เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย เผย เปรมชัย กรรณสูต รุกที่ป่า อ.ภูเรือ 5 แปลง และกิจการของครอบครัวคือโรงแรมรังเย็นรีสอร์ท รุกที่ป่าเช่นกัน 147 แปลง เบื้องต้นดำเนินการสั่งเพิกถอนคืนป่าไม้แล้ว

          สืบเนื่องจากที่กระแสข่าวที่ว่า นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีการบุกรุกที่ป่าในพื้นที่ อ.ภูเรือ จ.เลย นั้น

          ล่าสุด (12 กุมภาพันธ์ 2561) มีรายงานว่า การครอบครองพื้นที่อำเภอภูเรือดังกล่าว อยู่ในนามของบริษัท เพชรบุรี เรียลเอสเตท จำกัด ซึ่งทางกรมที่ดินมีคำสั่งที่ 2/93/2546 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 เพิกถอน น.ส.3 ก. เนื่องจากออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ จำนวน 147 แปลง รวมเนื้อที่ 6,226 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวา โดยส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของรังเย็นรีสอร์ท ไร่องุ่น-โรงงานผลิตไวน์ชาโตเดอเลย และไร่ภูเรือวโณทยาน อยู่ในเขตรอยต่อระหว่างอำเภอภูเรือกับอำเภอด่านซ้าย

          นายพิมล พูลสง่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า นายเปรมชัย กรรณสูต มีชื่อถือครองที่ดินในพื้นที่อำเภอภูเรือ จำนวน 5 แปลง ที่ซื้อต่อมาจากชาวบ้านเมื่อปี 2543 โดยเป็นโฉนดทั้งหมด เป็นการออกโฉนดที่มาจากที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใด ๆ หรือที่ดินมือเปล่า ส่วนกิจการโรงแรมรังเย็นรีสอร์ท นั้น ไม่ใช่ชื่อของนายเปรมชัยโดยตรง แต่เป็นชื่อของบริษัท เพชรบุรี เรียลเอสเตท จำกัด ที่มีนายแพทย์ชัยยุทธ กรรณสูต บิดาที่เสียชีวิตไปแล้วของนายเปรมชัย เป็นประธานกรรมการ ส่วนนายเปรมชัยเป็นเพียงกรรมการบริหารเท่านั้น ซึ่งต่อมาภายหลังกรมที่ดินได้สั่งเพิกถอน 147 แปลง แต่ยังคงเหลือ 16 แปลง อยู่ในระหว่างการตรวจสอบจากกรมพัฒนาที่ดินว่าอยู่ในพื้นที่ภูเขาหรือไม่

          นายพิมล เผยต่อว่า หลังเพิกถอนที่ดินทั้ง 147 แปลง ก็กลับคืนสู่สภาพป่าสงวนแห่งชาติตามเดิม ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิใด ๆ ก็ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ดำเนินการต่อ และเบื้องต้นได้มีการทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ว่ามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

เปรมชัย

          โดยเนื้อหามีรายละเอียดดังนี้..

          1. นายเปรมชัย กรรณสูต ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินท้องที่อ.ภูเรือ จ.เลย จำนวน 5 แปลง เป็นโฉนดที่ดินเลขที่ 2633-2637 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย  โดยโฉนดที่ดินออกเมื่อปี 2543 โดยเป็นการออกจากที่ดินไม่มีหลักฐาน (ที่ดินมือเปล่า) ปรากฏตามแผนที่

          2. นอกเหนือจากที่ดินตามข้อ 1 ที่มีชื่อนายเปรมชัย ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยตรงนั้น ยังมีที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมชื่อ รังเย็นรีสอร์ท อยู่ในพื้นที่ ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย และปัจจุบันเป็นของบริษัท ซี พี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เพชรบุรี เรียลเอสเตท จำกัด) มีชื่อนายชัยยุทธ กรรณสูต บิดานายเปรมชัย เป็นประธานกรรมการ สภาพที่ดินเป็นภูเขา อยู่ในเขตคาบเกี่ยวสองอำเภอ คือ อ.ภูเรือ และด่านซ้าย (ภูหมี ภูขี้นาค ภูเปือย) มีหลักฐานเป็น น.ส.3 ก. ทั้งหมด 147 แปลง (เลขที่ 1534-1563, 1584-1604, 1650-1680, 1682-1695) ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย และน.ส.3 ก. เลขที่ 800-826, 834-850, 890-896 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย ปรากฏว่าออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สาเหตุเนื่องจากนำหลักฐาน ส.ค.1 ผิดตำแหน่งมาออก น.ส.3 ก. ปัจจุบันกรมที่ดินได้เพิกถอน น.ส.3 ก. ไปทั้งหมดแล้ว ตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 2193/2546 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 และที่ 2194/2546 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2546 อยู่ในระหว่างดำเนินการเพิกถอน 16 แปลง

          3. ตามข้อ 2 เมื่อเพิกถอนไปแล้ว ทำให้ที่ดินกลับคืนสภาพเดิม คือ เป็นที่ดินไม่มีหลักฐานจากนิยามคำว่าป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4 กล่าวคือ ที่ดินที่ไม่มีบุคคลได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้ถือว่าเป็นป่า การเข้าทำประโยชน์จะขออนุญาตป่าไม้หรือไม่ อย่างไร อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมป่าไม้

          4. โรงแรมรังเย็นรีสอร์ท ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ตามใบอนุญาตเลขที่ 44/2545 และขอต่อใบอนุญาตแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

          ขณะที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย เปิดเผยว่า หลังจากนี้จะเข้าตรวจสอบว่าที่ดินทั้ง 147 แปลง มีการกลับเข้าไปใช้ประโยชน์อีกหรือไม่ และเข้าไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีใด ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบางแปลงมีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง แทรกอยู่ในลักษณะตาหมากรุก

ภาพจาก ไทยโพสต์, เที่ยงวันทันเหตุการณ์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
77jowo.com,

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ที่ดินเลย แฉ เปรมชัย กรรณสูต รุกที่ป่าภูเรือ - พบออกโฉนดมิชอบ โพสต์เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:20:54 30,151 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP