ประกาศแล้ว นายกฯ ตั้ง สนธยา เป็นที่ปรึกษา ส่วน อิทธิพล รับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี

          ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง สนธยา คุณปลื้ม นั่งที่ปรึกษานายกฯ พร้อมตั้ง อิทธิพล คุณปลื้ม นั่งผู้ช่วยรัฐมนตรี

          วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงพร้อมมอบอำนาจการบังคับบัญชาแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

          1. นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          2. นายสันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


            วันเดียวกัน ยังมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 93/2661 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 จึงแต่งตั้งให้นายสนธยา คุณปลื้ม ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ลงชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษาภาพจาก 

ภาพและข้อมูลจาก
mratchakitcha.soc.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศแล้ว นายกฯ ตั้ง สนธยา เป็นที่ปรึกษา ส่วน อิทธิพล รับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี โพสต์เมื่อ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 22:32:13 4,043 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP