กทม. เตรียมอุทธรณ์ ปมค่าเสียหายป้าทุบรถ ยันไม่รับผิดชอบฝ่ายเดียว


         กทม. เตรียมยื่นอุทธรณ์ กรณีชดเชยค่าเสียหายป้าทุบรถ ยันไม่รับผิดชอบฝ่ายเดียว เพราะมีผู้กระทำผิดละเมิดร่วมด้วย
ป้าทุบรถ

         หลังจากที่ศาลปกครองกลาง นัดฟังคำพิพากษาคดีตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ ให้ กทม. เพิกถอนใบขอรับจัดตั้งตลาดทั้ง 5 แห่ง เพราะขัดกับวัตถุประสงค์การจัดสรรที่ดิน และจ่ายค่าสินไหมพร้อมดอกเบี้ย ภายใน 60 วัน ทดแทนแก่ผู้ฟ้องร้องคดี 4 ราย รายละ 368,400 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่คดีถึงที่สุด ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นั้น

         ล่าสุด (30 พฤษภาคม 2561) นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงแนวทางการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครอง ว่า ได้พิจารณาใน 3 ประเด็นคือ


         1. การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งสำนักการโยธาตรวจสอบแล้วพบว่า ใช้อำนาจถูกต้องตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 ปี 2530 และคำวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งคู่มือปฏิบัติของราชการและกรมที่ดิน ซึ่งไม่ได้ห้ามก่อสร้างเป็นอาคารพาณิชย์

ป้าทุบรถ

         2. สำนักงานเขตประเวศ ได้บังคับใช้กฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2522 แก้ไขฉบับเพิ่มเติม 2535 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต พร้อมแจ้งความดำเนินคดี โดยศาลจังหวัดพระโขนง มีคำสั่งให้ปรับ เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการแล้ว

         3. กฎหมายการสาธารณสุข ปี 2535 ได้ออกคำสั่งให้แก้ไข เมื่อเจ้าของตลาดไม่ดำเนินการแก้ไข เจ้าหน้าที่ก็ฟ้องศาลอีกครั้ง โดยศาลมีคำสั่งให้ปรับ และกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปี 2535


         สำหรับคำสั่งศาลที่ให้จ่ายค่าเยียวยา 1,473,600 บาท นั้น นายวันชัย กล่าวว่า กทม. จะไม่รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากผู้ที่จอดรถขวางหน้าบ้านและเจ้าของตลาดทั้ง 5 แห่ง ก็เป็นผู้กระทำผิดละเมิดร่วมด้วย โดยจะสรุปรายละเอียดเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก่อนเสนออัยการพิจารณาก่อนวันที่ 15 มิถุนายน นี้

ป้าทุบรถ

ภาพและข้อมูลจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กทม. เตรียมอุทธรณ์ ปมค่าเสียหายป้าทุบรถ ยันไม่รับผิดชอบฝ่ายเดียว โพสต์เมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:23:32 4,618 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP