x close

มติไฟเขียว ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เร่งชงเรื่องเข้า ครม.

          มติที่ประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เห็นชอบให้ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ หนุนกรมประมงเร่งชงเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.)
มติไฟเขียว ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ไทยโพสต์ รายงานว่า ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาการให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามข้อเสนอของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          โดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เผยว่า นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และคณะนักวิชาการ ร่วมกันนำข้อมูลเรื่องปลากัดไทยมาชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ อย่างรอบด้าน 3 มิติ ทั้งมิติด้านวัฒนธรรม ความเป็นมา ที่มีหลักฐานยืนยันว่า ปลากัดไทยปรากฏในบทประพันธ์และวรรณคดีไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ไทยมานานกว่าร้อยปี

มติไฟเขียว ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

          มิติด้านความเป็นเจ้าของ โดยมีชื่อที่บ่งบอกและเป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับด้านวิชาการและในวงการวิชาการด้านสัตว์น้ำ คือ Siamese Fighting Fish ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกพบในประวัติศาสตร์มานานแล้ว อีกทั้งมีข้อมูลระบุว่าแหล่งที่พบปลาดังกล่าว อยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา

          มิติด้านประโยชน์ที่จะรับ หากประกาศให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ มีทั้งการรักษาพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ปลากัดไทยให้ดียิ่งขึ้น การส่งเสริมการเลี้ยงปลากัด รวมถึงประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

          ดังนั้น คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ จึงมีมติเห็นสมควรสนับสนุนให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โดยให้กรมประมงนำเรื่องนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

          ทั้งนี้ นายสุวพันธุ์ กล่าวอีกว่า ภาคเอกชนผู้เลี้ยงปลากัด ที่เข้าพบคณะกรรมการฯ หลังทราบมติดังกล่าว พวกเขาดีใจที่คณะกรรมการฯ สนับสนุนเรื่องนี้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเลี้ยงปลากัดไทย สามารถนำไปประกวดต่างประเทศและจำหน่ายได้ในราคาสูงขึ้น


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มติไฟเขียว ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เร่งชงเรื่องเข้า ครม. อัปเดตล่าสุด 21 ธันวาคม 2561 เวลา 16:41:34 14,175 อ่าน
TOP