ครม. เห็นชอบ ประกาศให้ ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

          คณะรัฐมนตรี เห็นชอบประกาศขึ้นทะเบียนให้ ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เกิดประโยชน์ทั้งทางเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยและเศรษฐกิจ


ปลากัดไทย

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเสนอให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการประกาศ "ปลากัดไทย" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติด้วยมิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ปลากัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้ว

          นอกจากนี้ ปลากัดไทยได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในหลายประการ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยง และการสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์นำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล และยังสามารถนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์การประมงเพื่อสะท้อนความเป็นไทย และมิติด้านความเป็นเจ้าของและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

          ทั้งนี้สำหรับ "ปลากัดไทย" ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Betta splendens เป็นที่รู้จักในระดับสากล ผ่านชื่อ "Siamese Fighting Fish" หรือ "Siamese Betta" จึงเป็นเครื่องสะท้อนอย่างชัดเจนว่า ปลากัดไทย มีต้นกำเนิดมาจากไทย และสามารถใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ จึงประกาศให้ "ปลากัดไทย" เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
thainews.prd.go.thเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครม. เห็นชอบ ประกาศให้ ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โพสต์เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18:52:14 9,110 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP