x close

ศาลสั่งให้ ม.ร.ว.ถนัดศรี เป็นคนไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความอนุบาล ม.ล.ภาสันต์

           ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์
ภาพ Thai PBS Clip

          วันที่ 18 เมษายน 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคําสั่งให้ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ หม่อมหลวงภาสันต์ สวัสดิวัตน์ ผู้ร้อง โดยมีใจความ ดังนี้
ภาพจาก Instagram ink_aroi

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
ราชกิจจานุเบกษา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศาลสั่งให้ ม.ร.ว.ถนัดศรี เป็นคนไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความอนุบาล ม.ล.ภาสันต์ อัปเดตล่าสุด 27 สิงหาคม 2562 เวลา 15:49:17 111,384 อ่าน
TOP