ประวัติ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีมากความสามารถ

          เผยประวัติ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ - สาธารณสุข อัดแน่นด้วยผลงานทางด้านการเมือง

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
ภาพจาก Workpoint News

          หนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองในแวดวงการเมืองชั่วโมงนี้ หนีไม่พ้นกรณีการเลือกหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ คนใหม่ แทน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ลาออกไป โดยผลปรากฏว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับการโหวตให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ด้วยคะแนน คิดเป็น 50.5995% นั้น

          ก่อนหน้านี้ นายจุรินทร์ เคยได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี 2551 ก่อนจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งขณะนั้นได้รับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเป็นลำดับที่ 1 ของรัฐมนตรีในรัฐบาลดังกล่าว

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda

          สำหรับประวัติของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มีดังนี้

          ประวัติครอบครัว

          - จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ชื่อเล่น อู๊ด เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2499 บิดาคือ นายวีระ มารดาคือ นางสุรางค์ ลักษณวิศิษฏ์ ถิ่นกำเนิดอยู่ที่ จ.พังงา โดยเป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 9 คน ชีวิตสมรสแต่งงานกับ อรอนงค์ บุญดิเรก มีทายาท 2 คน คือ น.ส.แพรวแพร ลักษณวิศิษฏ์ และ น.ส.อรจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

          การศึกษา

          - ประถมศึกษา โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
          - มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
          - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต บริหารรัฐกิจและการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผน) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda

          ประวัติการทำงาน

          - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544 และ 2548
          - เลขานุการคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ปี 2529-2531
          - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2531
          - รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปี 2532
          - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2533
          - โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ปี 2532-2535
          - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2535
          - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2537
          - ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี 2539-2540
          - ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ปี 2540-2543
          - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2540-2543
          - ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี 2544 - 5 มกราคม 2548
          - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการสภา สภาผู้แทนราษฎร ปี 2548
          - รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปี 2546 - 15 พฤษภาคม 2562 
          - รัฐมนตรีเงาว่าการกระทรวงพลังงาน
          - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 20 ธันวาคม 2551 - 17 มกราคม 2553
          - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 18 มกราคม 2553
          - ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ปี 2554 - ปัจจุบัน

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda

           รางวัลเกียรติยศ

          - ปี 2529 ได้รับเลือกเป็น ส.ส. ดาวรุ่ง (ส.ส. ใหม่ดีเด่น) โดยสื่อมวลชนสายรัฐสภา
          - ปี 2530 ได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมาธิการดีเด่น โดยสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จากบทบาทในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร กรณีทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากสหรัฐอเมริกา
          - ปี 2533 ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี ของการสถาปนาสถาบัน
          - ปี 2534 ได้รับเลือกตั้งเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          - ปี 2537 นักศึกษาเก่าดีเด่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี การสถาปนาสถาบัน
          - ปี 2545 ศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เนื่องในโอกาสโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ครบรอบ 120 ปี)

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          - พ.ศ. 2538 - Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
          - พ.ศ. 2537 - Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประวัติ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีมากความสามารถ โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:52:56 25,324 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP