สภานักศึกษา มธ. ร่อนจดหมายเปิดผนึก ขอให้ยกเลิกบังคับแต่งเครื่องแบบ

          สภานักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต ขอให้ยกเลิกการบังคับนักศึกษาแต่งเครื่องแบบ หลังพบมีอาจารย์บังคับให้ใส่เข้าห้องเรียน-ห้องสอบ ทั้งที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้แต่งชุดสุภาพทั่วไปได้

          วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มีรายงานว่า ที่เพจเฟซบุ๊ก สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ขอให้ยกเลิกการบังคับให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบ โดยมีเนื้อหา ระบุว่า ตามที่บทบัญญัติแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 ได้รับรองสิทธิของนักศึกษาที่จะแต่งกายด้วยชุดสุภาพในโอกาสทั่วไป ทว่า มหาวิทยาลัยยังกําหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบในงานพิธี และการสอบกลางภาค และปลายภาค นอกจากนี้ในทางปฏิบัติ ยังพบว่า มีอาจารย์บางคนยังคงบังคับให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบเข้าห้องเรียนวิชาของตนอีกด้วย

          สภานักศึกษาเห็นว่า การกําหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบในงานพิธี และการเข้าสอบนั้น สร้างภาระให้นักศึกษาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อชุดเครื่องแบบเพิ่ม ทั้งที่มิได้ใช้ในชีวิตประจําวัน และมักเป็นเหตุให้นักศึกษาเข้าห้องสอบล่าช้า หรืออาจไม่ได้เข้าห้องสอบ อีกทั้งเป็นการจํากัดเสรีภาพในการเลือกเครื่องแต่งกายของนักศึกษาเกินควร เพราะการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดพิธี หรือจัดสอบแต่อย่างใด

          ทั้งนี้ สถานศึกษาอีกหลายแห่งทั้งในและนอกประเทศ ที่ไม่ได้กําหนดให้นักศึกษาแต่งเครื่องแบบ ก็สามารถดําเนินการจัดงานพิธีและจัดสอบได้โดยสงบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงไม่จําเป็นต้องกําหนดหรือจํากัดการเลือกเครื่องแต่งกายของนักศึกษาเพิ่มเติม สภานักศึกษาจึงขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยยกเลิกการจํากัดการแต่งกาย และคุ้มครองเสรีภาพการเลือกเครื่องแต่งกายของนักศึกษา โดยดําเนินการแก้ไขและยกเลิก ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่จํากัดเสรีภาพการแต่งกายของนักศึกษาเกินกว่าที่จําเป็น

โดยมีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สภานักศึกษา มธ. ร่อนจดหมายเปิดผนึก ขอให้ยกเลิกบังคับแต่งเครื่องแบบ โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 21:17:20 4,016 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP