x close

โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปีเป็น วันชาติ - วันพ่อแห่งชาติ

           ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

วันชาติ
ภาพจาก ratchakitcha.soc.go.th

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

           มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

           ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปีเป็น วันชาติ - วันพ่อแห่งชาติ อัปเดตล่าสุด 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:29:09 23,820 อ่าน
TOP