พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ด้านการทหารและอื่น ๆ

        พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ด้านการทหารและอื่น ๆ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2553 จวบจนปัจจุบัน

พระราชินี

        เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 เว็บไซต์ phralan.in.th มีการเผยแพร่พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้านหลักสูตรการอบรมด้านการทหาร และอื่น ๆ มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้        - ทรงสำเร็จการฝึกหลักสูตรวิชาทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของโรงเรียน และศูนย์ฝึกหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

        - ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นนายร้อย - ชั้นนายพัน หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554

        - ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 91 ในปีการศึกษา 2556

        - ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 59 ในปีการศึกษา 2557

        - ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศ ของโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559

        - ทรงสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน ของโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559

        - ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559
        
        - ทรงจบหลักสูตรการยิงปืนพกในระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดันของกองบังคับการปราบปราม เมื่อเดือนมีนาคม 2561 เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ด้านการทหารและอื่น ๆ อัปเดตล่าสุด 4 มิถุนายน 2562 เวลา 22:08:44 71,820 อ่าน
TOP