x close

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง ธนาธร-พรรคอนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครองฯ

        ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องยื่นฟัน ธนาธร - ปิยบุตร มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ชี้แจงภายใน 15 วัน


 
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องกรณีที่นายณฐพร โตประยูร (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 1 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถูกร้องที่ 2 นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ถูกร้องที่ 3 และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ผู้ถูกร้องที่ 4 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นั้น

       ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก เห็นว่า ผู้ร้องใช้สิทธิร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินัจฉัยสั่งการตามรัฐธรรมนูญ แต่อัยการสูงสุดมิได้ดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย แจ้งให้ผู้ร้องทราบ ส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 4 ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง

ข้อมูลจาก ศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง ธนาธร-พรรคอนาคตใหม่ ล้มล้างการปกครองฯ โพสต์เมื่อ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:51:52 17,114 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP