เปิดความรู้ยศ เจ้าคุณพระ หรือ พระสนมเอก หลังการสถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ

          เปิดความรู้ เจ้าคุณพระ หรือ พระสนมเอก มีการสถาปนาครั้งแรกเมื่อปี 2464 ปัจจุบัน ในหลวง รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ สถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี


ภาพจาก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ

อ่านข่าว : โปรดเกล้าฯ สถาปนา ท่านผู้หญิงสินีนาฏ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี


          ทั้งนี้ เฟซบุ๊ก คําไทย ได้มีการเผยข้อมูลว่า ตำแหน่ง "เจ้าคุณพระ" หรือ "Royal Noble Consort" คือตำแหน่งพระสนมเอกขั้นหนึ่ง สูงกว่าตำแหน่งเจ้าคุณจอมมารดา และเจ้าจอมมารดา สถาปนาครั้งแรกเมื่อปี 2464 เมื่อ 98 ปีก่อน รัชกาลที่ 6 สถาปนา "เจ้าคุณจอมมารดาแพ" ขึ้นเป็น "เจ้าคุณพระประยุรวงศ์"


ภาพจาก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

ลำดับพระภรรยาเจ้า

1. พระอัครมเหสี

          - สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
          - สมเด็จพระบรมราชินี
          - สมเด็จพระราชินี
          - สมเด็จพระบรมราชเทวี
          - สมเด็จพระอัครราชเทวี

2. พระมเหสี
          - พระนางเจ้า พระวรราชเทวี

3. พระราชเทวี

          - พระนางเจ้า พระราชเทวี

4. พระนางเธอ

5. พระอรรคชายาเธอ

6. พระราชชายา
          - พระวรราชชายา
          - พระราชชายา

7. พระสนมเอก
          - เจ้าคุณพระ
          - เจ้าคุณจอมมารดา
          - เจ้าจอมพระ

8. พระสนม
          - เจ้าจอมมารดา
          - เจ้าจอม
          - จอมมารดา


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดความรู้ยศ เจ้าคุณพระ หรือ พระสนมเอก หลังการสถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ อัปเดตล่าสุด 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:35:25 960,223 อ่าน
TOP