x close

วันวสันตวิษุวัต 2567 ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ปรากฏการณ์กลางวันเท่ากับกลางคืน

           วันที่ 20 มีนาคม 2567 ตรงกับวันวสันตวิษุวัต กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของประเทศซีกโลกเหนือ และเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศซีกโลกใต้ 1 ปี มีเพียง 2 ครั้งเท่านั้น

           เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยว่า วันที่ 20 มีนาคม 2567 เป็นวัน "วสันตวิษุวัต" (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) หรือ Vernal Equinox ช่วงเวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน โดยคำว่า วิษุวัต (Equinox) เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง จุดราตรีเสมอภาค เป็นจุดที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี ส่งผลให้เป็นวันที่มีเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน

           ซึ่งวันดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพียง 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือ เรียกว่า วันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) และช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกเหนือ เรียกว่า วันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) โดยแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกัน เปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ 1 องศา ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมา ดวงอาทิตย์จะค่อย ๆ เคลื่อนจากจุดใต้สุดขึ้นมาทางเหนือ เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนมา ณ ตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลก ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดี

           สำหรับประเทศไทย ในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 06.22 น. และตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18.28 น. (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) นับเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของประเทศทางซีกโลกเหนือ และเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกใต้


           ทั้งนี้ ฤดูกาลเกิดจากแกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา กับแนวตั้งฉากกับระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากัน ส่งผลให้มีอุณภูมิต่างกัน รวมถึงระยะเวลากลางวันและกลางคืนก็ต่างกันด้วย 

           ด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นบนโลก ซึ่งจะสังเกตได้ว่าในฤดูร้อนเวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืน ดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วและตกช้า แตกต่างกับฤดูหนาวเวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวัน ดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็ว

           ส่วนปรากฏการณ์ต่อไปที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ คือ วันครีษมายัน (Summer Solstice) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันวสันตวิษุวัต 2567 ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ปรากฏการณ์กลางวันเท่ากับกลางคืน อัปเดตล่าสุด 19 มีนาคม 2567 เวลา 16:06:21 17,786 อ่าน
TOP