x close

ยื่นคำขาด สั่งรื้อบ้านสุขาวดี ที่เที่ยวดังพัทยา ภายใน 15 วัน ปมรุกที่สาธารณะ

 

          พ่อเมืองพัทยา สั่งรื้อถอน บ้านสุขาวดี แหล่งท่องเที่ยวดัง หลังตรวจสอบพบรุกพื้นที่สาธารณะ 11 ไร่ เจ้าหน้าที่ยื่นคำขาดรื้อสิ่งปลูกสร้างภายใน 15 วัน หากไม่ยอมทำจะนำกำลังบุกรื้อถอนทันที

          วันที่ 25 มีนาคม 2563 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา สั่งการให้นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปิดประกาศคำวินิจฉัยคำพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ณ อาคารมูลกรณี เพื่อให้ บริษัท เฮลธ์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ในนาม บ้านสุขาวดี ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อให้รับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ 08-23-01-2563 ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดชลบุรี

          นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยา เผยว่า ก่อนหน้านี้ทางเมืองพัทยาได้มีคำสั่งถึง 6 คำสั่ง ให้ทางบริษัท เฮลธ์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ในนามบ้านสุขาวดี แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ เป็นเหตุให้นางวาล เตชะวงศ์ และนางสาวจันทยา จันทร์ไชยแก้ว ที่มีชื่ออยู่ในคณะกรรมการ และประทับตราสำคัญของบริษัท ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยทั้ง 2 คน เป็นผู้ลงนามในหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่ไม่ปรากฏการประทับตราสำคัญของ บริษัท เฮลธ์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด  
 รื้อบ้านสุขาวดี
         อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยมี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการ ได้ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ออกหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ มายังนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ระบุว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยแล้วว่า ไม่รับการอุทธรณ์ของบริษัท เฮลธ์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ไว้พิจารณา

          ด้วยเหตุนี้ทางเมืองพัทยาจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำกำลังที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ที่รุกล้ำเข้ามาในที่สาธารณะที่เมืองพัทยาดูแล จำนวน 11 ไร่ ภายในเดือนเมษายน 2563

          นอกจากนี้ยังทราบอีกว่า ล่าสุดทาง บ้านสุขาวดี ก็ได้ยื่นขอคุ้มครองที่ศาลปกครอง แต่หากศาลปกครองพิจารณาแล้วว่าเมืองพัทยาดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ทางบ้านสุขาวดีจะต้องเร่งดำเนินการรื้อถอนทันทีภายใน 15 วัน หากถ้าไม่ดำเนินการ เมืองพัทยาจะเข้ามาดำเนินการรื้อถอนเอง โดยมีค่าใช้จ่าย จำนวน 822,780 บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งหากทางบ้านสุขาวดีไม่ออกค่าใช้จ่าย ทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนออกไปขายทอดตลาด เพื่อนำมาเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ยื่นคำขาด สั่งรื้อบ้านสุขาวดี ที่เที่ยวดังพัทยา ภายใน 15 วัน ปมรุกที่สาธารณะ อัปเดตล่าสุด 26 มีนาคม 2563 เวลา 11:51:52 235,956 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP