x close

ทร. ยื่นขอใช้พื้นที่ป่าสงวน ตั้งกองพันต่อสู้อากาศยานฯ คุ้มกัน อีอีซี-นิคมมาบตาพุด

          ทร. ส่งหนังสือขอใช้ที่ป่าสงวน จ.ระยอง 4,600 ไร่ สำหรับตั้งกองพันต่อสู้อากาศยานฯ ป้องกันภัยทางอากาศ อีอีซี-นิคมฯ มาบตาพุด ด้าน ทส. ได้รับหนังสือแล้ว แต่ต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อน          วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เดลินิวส์ ระบุว่า รายงานข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า พล.ร.ท. อนุชาติ อินทรเสน เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ทำการแทน ผบ.ทร. ได้ทำหนังสือถึงนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เรื่องการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาห้วยมะหาด, ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก บริเวณพื้นที่เขาโกรกตะแบกและเขาเนินกระปรอก ในท้องที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง และ ต.สำนักกะท้อน ต.บ้านฉาง ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

          โดยหนังสือดังกล่าวมีใจความระบุว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) อนุญาตให้กองทัพเรือ เข้าใช้ประโยชน์ที่ดินภายในป่าสงวน ป่าห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก (บริเวณเขาเนินกระปรอก และเขาห้วยมะหาด) ตั้งอยู่ในท้องที่ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง และ ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง รวมเนื้อที่ 2,558-2-75 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2532 - 21 กันยายน 2562

          ปัจจุบันกองทัพเรือกำลังจัดทำโครงการป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และบริเวณใกล้เคียง และเป็นที่ตั้งหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ทั้งในบริเวณพื้นที่เขาโกรกตะแบก เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ และบริเวณเขาเนินกระปรอก เนื้อที่ประมาณ 2,600 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,600 ไร่

          ด้วยเหตุนี้ทางกองทัพเรือจึงมีความประสงค์ขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนดังกล่าวประมาณ 4,600 ไร่ โดยได้มอบหมายให้รองผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นผู้รับมอบอำนาจจากกองทัพเรือในการยื่นขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าสงวน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

          ขณะเดียวกัน กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 ยังได้มีหนังสือไปยังเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยระบุว่า กองทัพเรือมีโครงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทัพเรือเคยได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อจัดตั้งกองพันต่อสู้อากาศยาน สำหรับป้องกันบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และขอให้เทศบาลเมืองมาบตาพุด พิจารณาตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวว่าจะมีผลกระทบกับหน่วยงานหรือราษฎรในพื้นที่หรือไม่อย่างไร

กองพันต่อสู้อากาศยานฯ
ภาพจาก Google maps

          ซึ่งนายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ได้มีหนังสือไปยังผู้นำชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในแต่ละชุมชนทราบ และพิจารณาตรวจสอบว่าจะได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งกองพันต่อสู้อากาศยานฯ หรือไม่ กรณีได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว ให้แจ้งเทศบาลเมืองมาบตาพุดทราบภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

          ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ตนก็เพิ่งเห็นหนังสือดังกล่าว เบื้องต้นจะทำการตรวจสอบพื้นที่ป่า อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้หน่วยงานราชการเข้าไปใช้พื้นที่นั้น ไม่ใช่อำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้โดยตรง แต่อยู่ที่คณะกรรมการของกระทรวง ซึ่งมีปลัด ทส. เป็นประธาน

          นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวว่า ตนเห็นหนังสือที่กองทัพเรือส่งไปยังกรมป่าไม้แล้ว แต่ยังไม่มีการส่งมายังกระทรวง คิดว่าเรื่องดังกล่าวน่าจะอยู่ระหว่างกระบวนการทำงาน ซึ่งจะต้องตรวจสอบในรายละเอียดก่อน เบื้องต้นยังไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ขออนุญาตมานั้นเป็นเรื่องเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ ทร. ขอใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทร. ยื่นขอใช้พื้นที่ป่าสงวน ตั้งกองพันต่อสู้อากาศยานฯ คุ้มกัน อีอีซี-นิคมมาบตาพุด อัปเดตล่าสุด 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:42:03 10,214 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP